alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

adhd og danseterapiDansterapi hjelper barn med ADHD

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 06.08.07

Barn med ADHD og ungdom med depresjon er det vanskelig å behandle og behovet for alternative behandlingsmodeller er stort.

Kunstnerisk terapiform
Antidepressiv effekt
Sverige er ledende innen danseterapi
Dansterapi hadde effekt på ADHD
Bedre selvfølelse

Dansterapi kan hjelpe barn med ADHD og ungdom med depresjon, ifølge forskning ved og Karlstads Universitet og Dansehøgskolen i Stockholm. Danseterapi kan fungere som et alternativ til andre behandlingsformer mener forskere.

Forskningsprojektet Danseterapi for barn og ungdom med psykiske helseproblemer ble gjennomført på Barn- og ungdomspsykiatriske klinikken i Karlstad i perioden 2001-2005.

Projektet er et samarbeid mellom Dansehøgskolen i Stockholm, og Karlstads universitet, Barn- och ungdomspsykiatriske klinikken i Karlstad og Dans i Värmland. Guttene i prosjektet var 5-7 år og jentene 13-17 år og danseterapi inngikk som behandling for begge gruppene.

Kunstnerisk terapiform
Gutter med ADHD och deprimerte, selvdestruktive jenter er de to største pasientgruppene innen barn- og ungdomspsykiatrien. De er vanskelige å behandle og behovet av alternative behandlingsmodeller anses å være stort.

Danseterapi er en fysisk aktivitet selv om direkte trening ikke inngår. Her skiller danseterapi seg ut fra f.eks. psykomotorisk trening, som trener barnets motorikk på en strukturert måte.

Dansterapi er først og fremst en kunstnerisk terapiform, der man gjennom dans och bevegelse løser opp fysiske spenninger for å forløse følelsesmessige blokkeringer. På denne måten kommer den kreative prosessen igang og dette kan ha en healende virkning.

Antidepressiv effekt
Internasjonal forskning viser at fysisk aktivitet har antidepressiv effekt og mange behandlere anbefaler derfor en eller annen form for fysisk aktivitet i behandling av depresjon. Man mener at trening og sosial kontakt minsker stresshormoner og stabiliserer serotonin- och dopamin nivåer.

Sverige er ledende innen danseterapi
Det er professor Erna Grönlund ved Dansehøgskolen i Stockholm, og universitetslektor Barbro Renck ved Karlstads universitet, som har ledet forskningsprosjektet. Barbro Renck har også arbeidet som spesialsykepleier innen både barn- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.

-Vi er de første i verden som har testet og dokumentert vitenskapelig danseterapi som behandling for gutter med ADHD, sier professor Erna Grönlund, ved Dansehøgskolen i Stockholm.

Dansterapi hadde effekt på ADHD
For begge gruppene så man forbedringer. Guttene med ADHD diagnose, ble roligere og fungerte bedre sosialt efter danseterapien.
Guttenes foreldre og lærere rapporterte at skolearbeidet ble forbedret.
-En gutt, som bare kunne sitte stille i klassrommet inntil ti minutter, kunne etter danseterapien følge en hel undervisningstime. Guttene klarte dessuten å leke med andre barn uten å havne i konflikt hele tiden, sier Erna Grönlund.

Bedre selvfølelse
-Det kan være vanskelig å bruke samtaleterapi med stille tenåringsjenter, som hverken vil eller tør snakke om hva som plager dem. Dansen viste seg å være en fin måte å få opp energi og livsglede. En øvelse med f.eks. flamenco kan også handle om å kjenne stolthet, selvfølelse, sette grenser og si nei, ifølge Erna Grönlund

-Resultatene for begge gruppen var gode, men det var en liten gruppe barn og ungdom, seks gutter og elve jenter, så vi tør ikke dra konklusjonene for langt. Flere oppfølgende studier behøves, sier Barbro Renck.

Forskningsprojektet har fått stor internationell oppmerksomhet. Resultater fra studiet har blant annet blitt publisert i American Journal of Dance Therapy.

Relatert saker:
Nevrofeedback hjelper barn med ADHD
Erfaring og studier viser at nevrofeedback er til god hjelp for barn med ADHD,
alternativ.no Publisert: 28.03.06

Omega 3 og Omega 6 fettstoffer hjelper barn med ADHD
Barn som lider av ADHD blir roligere og får det bedre med et kosttilskudd med fiskeolje og kjempenattlysolje, viser studier. alternativ.no Publisert: 12.10.05

Massasje til psykisk syke ungdom
En studie gjort ved et sykehus i Østfold viser at massasje kan ha god effekt på dem som sliter psykisk. alternativ.no Publisert: 17.02.06


Finn behandler - Dans og bevegelse
Kurs - Dans og bevegelse

Tips en bekjent om denne siden!
Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 06.08.07


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2007 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer