alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Nevrofeedback hjelper barn med ADHD

AV Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 28.03.06

Mange barn har har fått en bedre hverdag med nevrofeedback, en metode som påvirker hjernens aktivitet.

Erfaring og studier viser at nevrofeedback er til god hjelp for barn med ADHD. Dette mener også ADHD foreningen i Norge, men det er behov for mer forskning på området.

Nevrofeedback ser ut til å være en metode som hjelper dem som lider av ADHD til et bedre liv. Metoden er en opptrening istedet for en symptomdemper. Den har nå blitt praktisert i Norge, gjennom flere år, med positive resultater. Grunnen til at metoden ikke brukes i enda større grad er mangel på dokumentasjon på at den fungerer.

De to siste årene har veksten i bruk av ADHD-medisin vært på 80%. 11.000 norsk barn og unge under 20 år bruker nå ADHD-medisiner, viser tall fra Norges Apotekerforening (okt. 2005).

Allerede i 1998 slo National Institute of Health, USA fast i en rapport om ADHD at sentralstimulerende medikamenter demper symptomer som uro og uoppmerksomhet, men bidrar lite til å bedre situasjonen forøvrig når det gjelder sosiale ferdigheter og evne til innlæring. Medisinering kan gi et rolig klasserom men man vet fortsatt lite om konsekvensene medisinering i et lengre tidsperspektiv.

Hva er nevrofeedback
Nevrofeedback er en metode hvor man lærer å påvirke egen hjernebølgeaktivitet (EEG). Metoden har blitt utviklet fra 1940 tallet, kjent som biofeedback i 1969. Den gir brukeren hjelp til å forbedre helse og adferd ved å bruke signaler fra deres egen kropp. Metoden er testet ut i forbindelse med mange forskjellig lidelser.

I 1993 ble nevrofeedback (EEG-biofeedback) utviklet, som er en måte å trene opp hjernen på. Man kan altså lære å endre hjerneaktivitet for å forbedre oppmerksomhet, redusere impulsivitet og kontrollere hyperaktiv adferd. Undersøkelser indikerer at personer med ADHD har for lite av en type hjerneaktivitet i en del av hjernen og for mye av andre typer aktivitet enn personer uten ADHD.

I behandling eller trening i forbindelse med ADHD blir det festet elektroder til hodet, som registrerer aktivitet. En datamaskin gir respons og på denne måten kan brukeren gjennom trening selv lære å bruke hjernen på en optimal måte.

Programmet kan være laget som et visuelt spill, hvor fremdrift i spillet avhenger av måten å bruke hjernen på eller det kan være koblet til høytalere som gir en bestemt tone når man har en ønsket hjernebølge. Nevrofeedback brukes gjerne i kombinasjon med annen behandling.

Mer forskning
Det er gjort en rekke studier og pilotprosjekter på ADHD og nevrofeedback både utenlands og innenlands - ved bl.a Universitetet i Bergen og ved Sykehuset i Østfold men det kan se ut til at det ikke bevilges nok midler til å gjennomføre gode, langvarige prosjekter.

ADHD-foreningen fikk bevilget et beløp til forskning i 2005 fra Stiftelsen for norske helse- og rehabiliteringsorganisasjoner, for studier på ADHD hos voksne i Norge, - så det er bare å håpe at det bevilges mer midler og nok til å gjennomføre grundige undersøkelser som kan gi grunnlag for å tilby en veldokumentert, medikamentfri behandling til dem som lider av ADHD.


KIlder: ADHD foreningen Norge, Universitetet i Bergen, Sykehuset i Østfold, Helse og Rehabilitering, NIH Consens Statement 1998 Nov 16-18;16(2):1-37
Diagnosis and treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).
Neurofeedback combined with training in metacognitive strategies: effectiveness in
students with ADD.
Thompson L, Thompson M. Appl Psychophysiol Biofeedback 1998 Dec;23(4):243-63
The Association for Applied Psychophisiology and Biofeedback.

Relaterte saker saker:
Omega 3 og Omega 6 fettstoffer hjelper barn med ADHD


Tips en bekjent om denne siden!
Tilbake til Hovedsiden
Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 09.04.06

Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen