Lege-ja til alternativ kreftbehandling

Publisert: 03.12.04

Nær halvparten av ansatte ved sykehusenes kreftavdelinger er positive til å etablere alternative behandlingsenheter i avdelingen. Det viser en ny norsk undersøkelse

Grønne paviljonger.

Ansatte ved alle landets store kreftavdelinger, samt på Radiumhospitalet, er positive til
etablering av alternative behandlingsenheter i de ordinære kreftavdelingene.
Det er snakk om såkalte "grønne paviljonger", enheter som kan gi kreftpasienter komplementær behandling (ikke skolemedisinsk terapi som brukes symptomlindrende og for å øke
livskvaliteten), mens de er innlagt på en kreftavdeling.
Eksempler kan være massasje, meditasjon, musikkterapi eller akupunktur.

Spørreundersøkelse
I en spørreundersøkelse blant mer enn 500 leger, sykepleiere, stråleterapeuter og kontorpersonell ved kreftavdelingene på våre fire regionsykehus, samt på Radiumhospitalet, kommer det blant annet frem at:

40 prosent av alle mener at innlagte kreftpasienter absolutt burde tilbys behandling i en slik paviljong.

44 prosent mener pasientene bør tilbys dette i noen tilfeller.

Bare åtte prosent er helt avvisende til dette.

Legene er mest kritiske til en slik paviljong, og de vil også i størst mulig grad selv ha kontroll med hvilken behandling som eventuelt skal gies i en slik enhet.

- Resultatene fra denne undersøkelsen er ikke overraskende. Det er viktig å understreke at det ikke er snakk om alle typer alternativ behandling. Det gjelder komplementær behandling for symptomlindring og velvære i tillegg til den behandlingen pasienten allerede får i avdelingen, sier professor og overlege Terje Risberg, kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Han har hatt hovedansvaret for undersøkelsen som offentliggjøres i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Vanlig internasjonalt
Grønne paviljonger integrert i kreftavdelinger er ikke nytt. I USA er dette svært vanlig. Også i Europa finnes slike. Risberg mener det ville være interessant å forsøke dette også i Norge, og at det vil være positivt for pasientene.

Tidligere undersøkelser har vist at rundt halvparten av alle kreftpasienter forsøker alternative behandlingsmetoder i tillegg til tradisjonell behandling.

- Mye av det er ufarlig. Kanskje de kan ha nytte av noe av det de gjør. Noe kan imidlertid være skadelig rent fysisk, og det kan være svært kostbart. I tillegg kan pasienten bruke så mye tid og krefter på dette at det fjerner fokuset fra familien og andre ting som er viktig når man er alvorlig syk, sier Risberg.

Mindre spekulativt
Og han legger til:
- Man kan tenke seg at det å gi et komplementært behandlingstilbud for å lindre ulike plager kan redusere pasientens og de pårørendes behov for å søke mer spekulative alternative behandlinger, sier Risberg.

At det er legene som er minst positive til en alternativ enhet i den tradisjonelle kreftavdelingen, overrasker ikke Risberg.

- Dette er en del av en større undersøkelse. Andre deler av denne viser at de aller fleste leger er negative til alternativ behandling av kreft. Nå har vi tatt bort den type alternativer som er minst dokumentert og mest spekulative. Da blir legene noe mer positive, sier Risberg.

Undersøkelsen viser at med unntak av legene mener mer en 80 prosent av de ansatte at behandlingen pasientene får ved en grønn paviljong bør dekkes av det offentlige.

Nær halvparten av legene mener det samme. Halvparten av legene mener pasientene selv må betale. Én av tre sykepleiere mener det samme.

Kilde: Tidsskrift for Den norske lægeforening /AftenpostenTilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 03.12.04
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen