alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Internasjonal forskerkonferanse om alternativ behandling

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 13.09.06

Internasjonal forskerkonferanse om alternativ behandling. Målet for konferansen er å finne en felles betegnelser for bruken av alternativ behandling, sier professor Vinjar Fønnebø, senterleder for NAFKAM til alternativ.no


Xiaorui Zhang
-Alternativ behandling er et felt som ser ut til å være en del av mange menneskers hverdag. Det er derfor helt avgjørende at vi internasjonalt blir enige om hvordan dette feltet skal beskrives. NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter for alternativ og komplementær medisin, ser det som en naturlig rolle å lede an i dette arbeidet, sier professor Vinjar Fønnebø, senterleder for NAFKAM.

En stor internasjonal konferanse om komplementær og alternativ medisin går av stabelen i Tromsø 13. - 15. september 2006. Konferansen er kun for spesielt inviterte og blant gjestene finner vi blant annet WHOs toppsjef innen feltet, Xiaorui Zhang.

Det har vært en eksplosiv økning i antall internasjonale publikasjoner som kartlegger bruken og nytten av komplementær og alternativ medisin (KAM) i befolkninger og pasientgrupper. Disse viser at rapportert bruk av KAM varierer vidt, til og med mellom kulturelt like populasjoner. Mange faktorer kan virke inn på denne forskjellen, men forskjellige metoder i å registrere bruk av KAM kan være avgjørende for utfallet av undersøkelsene. Den faktiske bruken kan være lik selv om det er store internasjonale sprik mellom det som blir rapportert.

NAFKAM mener det er et stort behov for harmonisering av metodologien innen registrering av KAM, og har derfor invitert til en workshop der ledende internasjonale forskere innen feltet møtes for å utvikle et sett med kjernespørsmål som kan brukes på tvers av populasjoner og pasientgrupper.

Xiaorui Zhang
WHOs toppsjef innen feltet, Xiaorui Zhang, vil innlede konferansen og være til stede mesteparten av tiden. I tillegg har rundt 50 forskere fra hele verden meldt sin ankomst, bl.a. professor Marja Verhoef fra Calgary, Canada, og Markus Horneber fra Nürnberg i Tyskland.

Denne workshop har fått navnet ”Northern Lights Workshop”, og avholdes på Sommarøy utenfor Tromsø den 13.-15. september 2006. NAFKAM arrangerte en tilsvarende workshop på samme tid i fjor, og det planlegges årlige workshops fokusert på sentrale forskningsutfordringer innen KAM-feltet.

-De internasjonale tungvekterne ser ut til å ville komme til Sommarøy. Der kan man jobbe intensivt omkring et tema, og samtidig sette pris på den unike nord-norske natur, sier Fønnebø.

Relaterte saker:
Forskning på alternativ behandling

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, NAFKAM i Tromsø har utarbeidet en modell som har vakt stor interesse internasjonalt.
Les mer


Tips en bekjent om denne siden!
Tilbake til Hovedsiden
Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 13.09.06


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2006 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer