alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Eu vil forby amalgamEU vil totalforby amalgam – det går mot forbud i Norge

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 07.05.07

Kvikksølv og andre miljøgifter kan føre til hjerneskade og tap av IQ.
EU har nylig fattet en beslutning som innebærer amalgamforbud. Statens forurensningstilsyn – SFT, anbefaler at Miljøverndepartementet vedtar et generelt nasjonalt forbud.

Helseskader
Hjerneskade og tap av IQ
100.000 nordmenn har amalgamplager
Helse og miljø
Fortsatt amalgam til barn
Les mer om amalgamsanering

EU har nylig fattet en beslutning som innebærer amalgamforbud. Europaparlamentet vil ha forbud mot kvikksølv. Kvikksølv finnes i tannfyllingsmaterialet amalgam, som blir fortsatt brukt i Norge og andre Europeiske land.

Statens forurensningstilsyn – SFT, anbefaler i et høringsnotat av 25.06.2007, at Miljøverndepartementet vedtar et generelt nasjonalt forbud mot bruk av kvikksølv i produkter som amalgam. Begrunnelsen for å innføre et nasjonalt forbud mot kvikksølv i produkter er basert på en vurdering av risiko for miljøet av de kildene som finnes i Norge.

Helseskader
I tillegg til miljøforurensning kan kvikksølv gi alvorlige helseskader og plager som kronisk uforklarlig tretthet, svimmelhet, øresus, dårlig korttidshukommelse, angst, uro, depresjon, muskel- og leddsmerter, hodepine, hyppige infeksjoner, halsvondt eller influensafølelse, diffuse mage-tarm plager, hudutslett, øket spyttutskillelse, metallsmak, svie, brenning i munnen, anfallsvis hjertebank eller rask puls.
Disse plagene kan, for ordens skyld, også skyldes andre forhold.

Hjerneskade og tap av IQ
Tidligere har holdningen i EU vært at man kan tillate en viss produksjon av materialer med kvikksølv. Bakgrunnen for de nye vedtaket om forbud er en rapport som viser hvordan metylkvikksølv og andre miljøgifter kan føre til hjerneskade og tap av IQ hos det ufødte barn. EU viser også til en undersøkelse gjort i 21 land, at en av seks kvinner har et kvikksølvnivå som overstiger anbefalt sikkerhetsnivå.

100.000 nordmenn har amalgamplager
En norsk forskningsrapport fra november 2006, levert av NAFKAM, Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, viser at 100 000 personer mener at amalgam i tannfyllinger har gitt dem helseplager. De fleste av disse beskriver kronisk eller stadig tilbakevendende helseplager.

Helse og miljø
Miljøvernminister Helen Bjørnøy har tidligere signalisert forbud mot amalgam.
-Forbudet mot kvikksølv er også et viktig signal til andre land om at det er mulig å gjøre noe med bruken av denne miljøgiften.

Kvikksølv hoper seg opp i næringskjedene og kommer til slutt på vårt eget matfat, blant annet gjennom fisk. Barn og fostre er særlig utsatt for skader, blant annet på nervesystemet og i form av nedsatt læringsevne.

Fortsatt amalgam til barn
Norske myndigheter åpne for unntak, som innebærer at amalgam kan brukes som tannfyllingsmateriale på pasienter som må behandles under narkose eller som er allergiske mot ingredienser i plastfyllinger. Dette betyr at bl.a barn som får tannbehandling under narkose forstatt kan bli plombert med amalgam i Norge.


Les mer om amalgamsanering


Relatert saker:
Amalgam er et stort helseproblem, alternativ.no 13.11.06
Flere bytter ut amalgam, alternativ.no 12.04.06
Utredning av amalgam og bivirkninger, alternativ.no 03.11.05
Vurderer forbud mot kvikksølv - Amalgam utgått på dato, alternativ.no 11.05.05
Frisk uten amalgam, alternativ.no 02.08.05


Tips en bekjent om denne siden!

Motta nyhetsbrev fra AlternativopplysningenSist oppdatert: 20.08.07


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2007 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer