Myndighetene ønsker bedre kontroll og oversikt
i forbindelse med alternativ behandling

Nær 50 prosent av alle kreftpasienter oppsøker alternativ behandling og en del får alvorlige bivirkninger.
Nå krever enkelte instanser en formell klageordning for å bedre pasient-sikkerheten.

– Vi har sett pasienter som har fått alvorlige bivirkninger av ulike urtemedisiner, blant annet svært alvorlig nyresvikt, sier avdelingsoverlege Stein Kvaløy ved Radiumhospitalet.
– Dette er stoffer som kan gi allergier og bivirkninger, og hvis man ikke vet hva de inneholder er det et stort problem. Kjøper man seg en ny bil er man svært nøye med spesifikasjonene, man bør være minst like kritiske til hva man putter i seg, sier Kvaløy.

Statens Legemiddelverk har trukket legemidler fra markedet.
– Et legekontor rapporterte om pasienter som hadde fått alvorlige bivirkninger etter å ha brukt naturmidlene Phu Chee og Lin Chee, sier førstekonsulent Sidsel Harby ved Statens Legemiddelverk.
– De skulle kun inneholde harmløse planteekstrakter, men vi fant to kortisonpreparater som ga pasientene bivirkninger som måneansikt, økt ansiktsbehåring og nedsatt glukosetoleranse, sier Harby.

En sovende lov
– Jeg vet at spor av hjertemedisin, tungmetaller og kvikksølv er funnet i noen kinesiske urter og problemet med disse urtene er at de ikke gjennomgår den samme kontrollen som medikamenter gjør. Vi som leger er veldig oppmerksomme på dette, men vi vet ikke riktig hva vi skal gjøre med det, sier overlege Terje Risberg ved Universitetssykehuset i Tromsø.
Han retter kritikk mot den nye loven om alternativ behandling som tok over for «Kvakksalverloven» fra nyttår.
– Loven åpner for at alternative aktører kan behandle alvorlige sykdommer så lenge behandlingen skjer i samarbeid og samforståelse med pasientens lege. Det stiller nye krav til leger om å sette seg inn i ulike alternative medisiner og behandlingsformer som vi ikke har ekspertise på. Vi er blitt kontrollinstansen, mens behandlerne er ansvarlige. Dette er en sovende lov og vi trenger en formell klageordning, sier Risberg.

Sjarlataner
– Nesten hvem som helst kan drive alternativ behandling så lenge de følger prinsippene i loven. At vi ikke har en formalisert klageordning er derfor et stort problem, sier leder av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM), Vinjar Fønnebø.
– Som tidligere fylkeslege kjenner jeg til en del tragiske saker hvor folk er blitt gitt inntrykk av at alternativ medisin kan utrette mer enn den kan, sier Fønnebø.
– Ja, dette er kjent for oss i Kreftforeningen også, sier fagsjef Ellen Beccer Brandvold i Kreftforeningen.
– Det finnes dessverre sjarlataner i miljøet som vil sko seg på denne sårbare gruppen. Vi jobber med å være brubygger mellom tradisjonell skolemedisin og alternativ medisin. Det er mye alternativ behandling som kan være bra, men vi ønsker å komme de useriøse aktørene til livs, sier Brandvold.

Sviktende sikkerhet
Som forbruker kan du klage på markedsføringen av et produkt eller behandling.
– Vi har fått noen klager på markedsføringen og vi har også gjort egne undersøkelser som har avdekket rundt 50 brudd på markedsføringsloven, sier rådgiver Hans Naustervik i Forbrukerombudet.
– Noen bransjer går igjen men det er litt tidlig å anslå noen trender. De fleste er lovlydige, men vi skal følge opp disse sakene etter nyttår, sier han.
Men det finnes ikke et pasientombud du kan henvende deg til.
– Alternative behandlere er ikke omfattet av helsepersonelloven og vi har ingen myndighet ovenfor denne gruppen, sier Pasientombud Petter Schou i Oslo og Akershus.
– Det er et hull i systemet som går ut over pasientsikkerheten, men om noen kommer til oss, vil vi prøve å hjelpe dem så godt vi kan, sier Schou.

Departementet: – Ikke full oversikt
– Vi ser at vi har et stykke å gå før vi har bedre kontroll og oversikt i forbindelse med alternativ behandling, sier avdelingsdirektør Elisabeth Salvesen i Helse- og omsorgsdepartementet.
– Dette gjelder særlig i forhold til utdanning og hvorvidt vi skal autorisere enkelte profesjoner til helsepersonell eller ikke. Men vi har opprettet en registerordning som stiller krav til utøverne. Dette kan gi pasienten en større grad av sikkerhet. Samtidig har vi en økt satsing på forskning og vi ønsker å etablere en økt samhandling mellom de alternative behandlerne og den etablerte helsetjenesten, sier Salvesen.
– Forstår du frustrasjonen til enkelte leger som må sette seg inn i et nytt fagfelt for å kunne gi gode råd?
– Legen er ikke ansvarlig for den behandlingen pasienten mottar hos den alternative utøver. Bakgrunnen for den bestemmelsen var at tidligere hadde ikke alternative behandlere mulighet til å behandle kreft, samtidig som vi visste at det forekom. Nå skjer i alle fall denne behandlingen under mer ordnede forhold. I den grad legen gir råd om den alternative behandlingsformen, bør legen sette seg noe inn i den behandlingen som gis og journalføre det, sier Salvesen.

Ingen plikt til offentlig registrering
I loven om alternativ behandling er det gitt forskrift om en frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling. Registerordningen innebærer ingen offentlig vurdering eller godkjenning av faglig art av den enkelte utøver eller behandlingsform, men ordningen inneholder elementer som både går på forretningsmessig seriøsitet og som skal bidra til at det stilles faglige og yrkesetiske krav. Dette skal bidra til å sikre seriøsitet hos utøverne og bidra til å ivareta sikkerhet.

Behandlere registrert i Alternativopplysningen
Alternativopplysningen er også av den oppfatning at det er viktig å stille krav til terapeut. Dette er også grunnen til at vi har utarbeidet en behandleroversikt hvor behandlere står oppført med sin bakgrunn; kvalifikasjoner og utdanning, hvilke forskjellige behandlingsmetoder terapeuten praktiserer og medlemskap i foreninger. Dette gjør at den som søker behandler selv kan orientere seg og gjøre et godt valg. Link: Finn behandler


Kilder: Dagsavsen, Helse- og omsorgsdepartementet, Alternativopplysningen


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Publisert: mandag 18. oktober 2004
Oppdatert sist: fredag 5. november 2004
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen