alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Blomstermedisin - kontakt med naturens levende intelligens

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 11.12.07

Audun Myskja har benyttet blomstermedisin i sin legepraksis i en årrekke.

-Dr. Bachs blomsteressenser kan hjelpe oss å forstå naturens språk og slik lære lovene for helbredelse av kropp og sinn, sier lege og forsker Audun Myskja.

Opplever virkning
Skepsis i legestanden
Dr. Edward Bach
Fagkongress
Blomstermedisin i helsevesenet
Eget fagtidsskrift
Ny forskning i Norge

Lege og forsker Audun Myskja
Audun Myskja

-Blomstermedisin representerer et terapeutisk prinsipp, så revolusjonernde i sin enkelhet at det er vanskelig å fatte for vårt intellekt, sier lege, forsker og forfatter Audun Myskja, til alternativ.no

Opplever virkning
Årsaken til den raske veksten i interessen for blomsteressenser og utbredelsen av dem ligger i at man opplever at essensene virker. I alle samfunnslag over hele verden sprer bruk av blomsermedisinen seg.

Skepsis i legestanden
Allikevel er det liten forståelse for bruk av blomstermedisin i medisinske kretser i Norge. Audun Myskja har opplevd forsøk på latterliggjøring og useriøse studier for å motbevise virkning.
-Dette viser at det er en vei å gå for å finne forskningsmetoder, sier Myskja, som idag er involvert i to store studier på blomstermedisin.

Myskja er sertifisert som nevrologisk musikkterapeut og opplever at det er vanskeligere å få gehør for blomstermedisin enn for musikkterapi.
-Allikevel er det blomstermedisin jeg mest konsekvent har hatt effekt av, sier Audun Myskja til alternativ.no

Dr. Edward Bach
Bachs blomstermedisin ble utviklet av den engelske legen dr. Edward Bach (1886-1936) som tok utgangspunkt i forskjellige mennesketypers psyke. Han mente at sykdommer oppsto når et menneske var i psykisk ubalanse. Fikk man gjenopprettet den psykiske balansen, hindret det fysiske sykdommer å få fotfeste. Hans medisinske system virker derfor først og fremst på psyken.

Blomsteressenser har vært kjent og brukt i en rekke kulturer langt tilbake i tid. De første kjente beskrivelser kommer fra Paracelsus (1493-1541). Han samlet dugg fra blomster til behandling av pasientenes følelsesmessige ubalanser.

Fagkongress
I 2006 ble det arrangert en internasjonal fagkongress om dr. Bachs blomstermedisin. Flere hundre deltagere fra 32 land deltok på kongressen som fant sted i Cromer på Østkysten av England. Kongressen understreket bredden og utbredelsen som nå finnes på verdensbasis.

Audun Myskja, som var deltager og foreleser på kongressen, kan rapportere at det gjøres en rekke forskningsprosjekter på blomstermedisin verden over. Disse illustrerer bruken av blomsteressenser som støttebehandling i psykologiske terapier for angst og depresjon.

Blomstermedisin i helsevesenet
Den største framveksten for blomstermedisinen har vært i latin-Amerika, der blomsteressenser brukes fritt i helsevesenet i en rekke land. På Cuba er blomstermedisin integrert i helsevesenet og flere enn tusen leger og sykepleiere har fagutdanning i blomstermedisin og bruker det i alt fra akuttmedisin til psykiatri.

På mange sykehus i Brasil, Chile og Aegentina brukes blomstermedisin ved intensivadelinger for å understøtte virkning av annen behandling.

Eget fagtidsskrift
Et annet uttrykk for den faglige interessen omkring blomstermedisin er det første fag-tidsskriftet for blomstermedisin, Calyx. Bak tidsskriftet står Richard Katz og Patricia Kaminski i Flower Essence Society, som over en periode på tretti år har jobbet for kvalitet og forskning innenfor faget.

Ny forskning i Norge
I Norge har Myskja jobbet med integrering av blomstermedisinens grunnfilosofi i helsevesenet via prosjekter med demens og Parkinsons sykdom. Det er også i de senere år dannet en faggruppe i blomstermedisinmiljøet som arbeider for å gjennomføre en større studie innfor ungdomspsykiatri og en studie innen ME.

- Dr. Bachs blomsteressenser er en påminnelse om vår kontakt med naturens levende intelligens. I en tid der vi har fjernet oss fra naturen og økosystemet er truet kan blomsteressenser vise vei tilbake til en kommunikasjon som omfatter alt levende, sier Audun Myskja.


Referanser:
Audun Myskja, Blomstermedisin til vekst og helbredelse, (Ny utgave 2007, Forlag Noras Ark)
Blomstermedisin, NOU 1998:21

Aktuelle linker:
Mer om blomstermedisin på alternativ.no
Les mer om bl.a forskning på Flower Essence Society

Utdanning –skoler:
Audun Myskja tilby utdaning i Enhetsterapi, hvor Blomstermedisin inngår.

Kurs/utdaning i blomstermedisin


Finn behandler

Tips en bekjent om denne siden!

Motta nyhetsbrev fra AlternativopplysningenSist oppdatert: 12-12-07


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2007 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer