Første doktorgrad i Norge på homeopatisk behandling

Publisert: 07.01.05

Lisbeth Hektoen har avlagt doktorgrad ved Norges veterinærhøgskole på homeopatisk behandling av dyr.

Homeopati er den vanligste alternative behandlingsformen for mennesker i Norge, og i de siste 10 til 15 årene har bruken av homeopatisk behandling økt også i norsk husdyrproduksjon, uten at man egentlig vet hva dette betyr for dyrenes helse og velferd. Homeopati er et kontroversielt tema i tradisjonelle skolemedisinske miljøer, og har aldri før vært et tema i noe medisinsk doktorgradsarbeid i Norge.

Lisbeth Hektoen har undersøkt effekten av homeopati på melkekyrs helse og produksjon og melkeprodusenters erfaringer med bruk av homeopatisk behandling. Hektoen kunne ikke påvise noen effekt av homøopatiske midler, men så at besetninger som ble behandlet homeopatisk hadde mindre behov for antibiotika.

Melkeprodusenter legger stor vekt på virkningen de opplever at de homeopatiske midlene har, og synes i tillegg det er viktig å kunne redusere forbruket av antibiotika og bli mer personlig involvert i sykdomshåndteringen. I besetninger der det ble benyttet homeopati var det færre tradisjonelle veterinærmedisinske behandlinger enn i besetninger der det ikke ble brukt homeopatisk behandling. Dette sier i seg selv ikke noe om effekten av de homeopatiske midlene, men viser at homeopatisk behandling og lavere forbruk av antibiotika i hvert fall ikke hadde noen målbar negativ innvirkning på dyrenes helse.

Det er omdiskutert hvorvidt de metodene som brukes til evaluering av effekt innenfor skolemedisinen, passer for vurdering av alternative behandlingsformer. To kliniske studier ble derfor gjennomført i dette doktorgradsarbeidet, hovedsakelig for å finne gode metoder for fremtidige studier av homeopatisk behandling. I den ene studien ble effekten av individuell homeopatisk behandling på jurbetennelse hos melkekyr undersøkt, og i den andre studien ble effekten av de homeopatiske midlene Arnica og Staphysagria for sårheling på gris undersøkt. Effekt av de homeopatiske midlene i forhold til placebo kunne ikke dokumenteres, og nye studier med flere pasienter er nødvendig for å frembringe sikrere konklusjoner.

Cand. med. vet. Lisbeth Hektoen disputerte 14.desember 2004 for den veterinærmedisinske doktorgraden med avhandlingen: Homeopathic treatment of farm animals – studies of utilisation, effects and implications for animal health and welfare.


Kilde: NHL, Norsk Homeopaters LandsforbundTilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 07.01.05
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen