alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Personer med diabetes medisinfrie på lavkarbo mat


Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 16.02.07

Fagpersoner oppretter en rådgivende tjeneste for diabetes, basert på sine erfaringer med kosthold med lavt innhold av karbohydrater.

Medisinfri ved kostomlegging
Rådgivende tjeneste
Diabetesforbundet i dialog
Debatten omkring lavkarbokosthold

Diabetes er en av de store folkesykdommene. Ifølge Norges diabetesforbund har 200.000 personer i Norge diabetes. Av disse har rundt 25.000 type 1-diabetes, mens resten har type 2-diabetes. Årlig får mellom 6000 og 7000 nordmenn diabetes.

Medisinfri ved kostomlegging
-Erfaringer viser at stort sett alle med diabetes type 2 kan klare seg uten insulin dersom de legger om kostholdet. Også de med type 1 kan klare seg med mindre og i noen tilfeller helt uten insulin, sier dr.philos og fagredaktør i Mat&Helse Dag Viljen Poleszynski, til alternativ.no

-De som velger et kosthold med lavt innhold av karbohydrater blir ”insulinfrie” iløpet av få dager til 2-3 uker, hvis de er konsekvente. Andre velger å bruke lenger tid. Dette avhenger også av hvor høyt blodsukker de har. Noen bruker 1/2 år mens andre igjen velger å legge om deler av kostholdet og bruke lavere dose insulin.

Et kosthold rikt på karohydrater helbreder ikke diabetes, hindrer ikke at stadig flere utvikler sykdommen og lindrer heller ikke de mange lidelsene som er assosiert med diabetes. Tvert imot opprettholdes avhengigheten av insulin og andre medikamenter, ifølge Poleszynski.

Diabetspasienter som prøver ut kostholdet ser at det virker. De opplever også at sekundærplager som halsbrann og oppblåsthet forsvinner.

Rådgivende tjeneste
På bakgrunn av dette vil en gruppe bestående av personer tilknyttet tidsskriftet Mat&Helse, Dr. Lindbergs klinikk og flere uavhengige leger, sykepleiere og andre behandlere nå opprette en rådgivende tjeneste, basert på sine erfaringer med lavkarbokosthold.

-Siden Norges Diabetesforbund ikke informerer sine medlemmer om lavkarbohydrat-kostholdets muligheter, tilbyr vi en rådgivningstjeneste nettopp for dem som ønsker et alternativ til et karbohydratrikt kosthold dominert av brød, spagetti, ris, frukt og liknende.

-Vi vil at de med diabetes som ønsker lavkarbokosthold skal kunne gjøre et valg, og få veiledning fra folk som har jobbet mye med dette, sier Viljen Poleszynski til alternativ.no

Målet er å hjelpe diabetikere til å minimalisere bruken av legemidler, og dette krever et annet kosthold enn det diabetikere i dag tilrås, ifølge Poleszynski.

Den nye rådgivende gruppen har til nå samlet ca. 80 fagpersoner og støttemedlemmer og ønsker å danne en frittstående forening. Denne vil bli formelt opprettet etter at de har samlet minst 100 medlemmer, noe som kan se ut til å være nært forestående.

Arbeidsgruppen oppnevner i mellomtiden en sekretær, danner et fag- og undervisningsutvalg og lager en liste over behandlere som kan ta imot og veilede pasienter. Det kommer til å holdes kurs både for behandlere og for pasienter.

Diabetesforbundet i dialog
Norges Diabetesforbund er åpne for fremtidige samtaler og faglige diskusjoner omkring prosjektet, men ønsker ikke ikke å inkludere lavkarbokosthold i sine tilbud nå. Den nye gruppen vil derfor opprettholde en dialog, f.eks. ved å avholde en felles konferanse.

Debatten omkring lavkarbokosthold
Det har versert mange debatter omkring lavkarbokosthold for diabetespasienter. Flere fagfolk mener at Dag Viljen Poleszynski, Fedon Lindberg og alle med dem feilinformerer.

-Hvis man vil ha en posisjon innenfor det etablerte må man ha de etablerte holdningene, sier Dag Viljen Poleszynski, som ble ansett som en ”opprører” allerede i studietiden.

-Diabetespasienter som prøver ut kostholdet med lavt innhold av karbohydrater ser at det virker og vi vil gi folk en mulighet til å velge dette, sier ernæringsfysiolog Dag Viljen Poleszynski.

Kontakte initiativgruppen
Dersom du har spørsmål om initiativet eller ønsker å delta i gruppen, kan du inntil videre sende en e-post til Marianne i initiativgruppen på:
lundes@online.no


Les mer om diabetes og kosthold på www.matoghelse.no
Derfinner du også oppdatert informasjon fra initiativgruppen.

Mer om forskning på diabetes på alternativ.no (16.12.06)
Te i behandling av diabetes


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2007 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer