alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Fraråder fet fisk mer enn to ganger i uka

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 04.04.06

En ny rapport slår fast at det er sunt å spise fisk, men at man vil få i seg for mye miljøgifter hvis man spiser mer enn to måltider fet fisk i uken.

Vitenskapskomiteen  for  mattrygghet  har  foretatt  en  vurdering  som
omfatter  ernæringsmessige fordeler
ved å spise  fisk og annen sjømat sett i forhold til helserisiko forbundet med inntak av forurensninger og andre uønskede stoffer som fisk og annen sjømat  kan inneholde.
 
Hovedkonklusjonen er at nordmenn kan og bør spise fisk, og at fiskekonsumet bør inkludere både mager og fet fisk.
 
Konsumet av fisk og annet sjømat i Norge skiller seg fra mange land både ved at konsumet  er høyt, at andelen mager fisk er stor, og at vi spiser mer fisk som fiskepålegg pågrunn av mange brødmåltider.
 
Fiskekonsumet i Norge er ca. 65 gram per dag for voksne,  som  tilsvarer ca. 2 fiskemåltider per uke. To tredjedeler av konsumet består av magre fiskeslag  og farsevarer og ca. 1/3 av fet fisk.  For barn varierer konsum fra 6 -19 gram per dag.
 
Mens  de  fleste  voksne  spiser  noe  fisk  og  annen  sjømat,  er det  et  stort  antall  barn  og  tenåringer som ikke spiser fisk eller annen sjømat. I noen aldersgrupper utgjør disse ca.  halvparten. Unge kvinner spiser mindre fisk enn befolkningen generelt.
 
Giftstoffer i fisk
Rapporten peker også på at fet fisk, og spesielt oppdrettslaks, er den viktigste kilden til eksponering for dioksiner og dioksinlignende PCB (dl-PCB) i den norske befolkningen. Disse stoffene er blant annet knyttet til fosterskader. 15 prosent av den norske befolkningen har en eksponering for dioksiner og dl-PCB som ligger over såkalt tolerabelt daglig inntak,TDI, dvs. et inntak som forventes å kunne gi helseskader over tid. Ved å spise mer enn to måltider fet fisk i uka vil man overstige TDI.
 
Rense fiskefóret
Rapporten nevner at det er mulig å redusere nivåene av miljøgifter i oppdrettslaksen betraktelig ved å rense fôret som gis til oppdrettsfisken. Ved slik rensing vil nordmenn kunne spise mer enn to laksemåltider i uka, uten at det fører til noen økt helserisiko. Man vil kunne redusere den totale mennskelige eksponeringen for dioksiner og dl-PCB med hele 25 prosent ved å rense fôret som gis til oppdrettsfisken.
 
Samvirkende effekter
Flere studier viser at forskjellige miljøgifter med lignende egenskaper, for eksempel noen typer PCB og bromerte flammehemmere, kan virke sammen og forsterke hverandres effekter. Dette aspektet er ikke inkludert i Vitenskapskomiteen  for  mattrygghet´s rapport, men denne komiteén og andre forskningsmiljøer jobber med å fremskaffe metoder for å gjennomføre risikovurderinger som inkluderer samvirkende effekter.
 
Kilde: Grønn hverdag,
Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, 
Rapporten Et helhetssyn på fisk og sjømat i norsk kosthold, 28. mars 2006.

Grønn Hverdags råd om fisk


Tips en bekjent om denne siden!
Tilbake til Hovedsiden
Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 04.04.06

Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen