Forskning på alternativ kreftbehandlig

Publisert: 27.10.05
Av Unni Nordbrenden
Mange kreftpasienter bruker alternativ behandling i forbindelse med deres sykdom, og Kræftens Bekæmpelse ønsker å bli bedre på å veilede kreftpasientene. Foreningen får daglig en rekke henvendelser fra kreftpasienter som ønsker informasjon om alternativ behandling i forbindelse med kreft.

Dette er bakgrunnen for at foreningen nå deler ut tre millioner kroner til dansk forskning på alternative behandlingsmetoder innen kreftområdet. Det er et nytt, selvstendig ad hoc utvalg, UFAK (Udvalg vedrørende Forskning i Alternativ Kreftbehandling), som i desember 2005 skal vurdere hvilke forskningsprosjekter som skal få pengene.

Forskningen konsentrerer seg om den kreftbehandlingen som ikke er vitenskapelig dokumentert og som ligger utenfor det tradisjonelle helsevesen. Av aktuelle behandlngsmetoder kan nevnes soneterapi, akupunktur, homeopati, healing-massasje og behandling med forskjellige former for kosttilskudd og naturmedisin.

Meningen med forskningen er å avklare virkningen av alternative behandlnsmetoder, som enten brukes som forebyggende, som suplerende behandling eller til bekjempelse av kreftbehandling, som kan være til nytt for kreftpasienter.

-Med dette vil vi være med å ta ansvaret for at det skapes ny viten om alternativ kreftbehandling, så vi kan gi bedre veiledning til kreftpasientene”, sier Arne Rolighed, administrerende direktør i ”Kræftens Bekæmpelse”.

Forskning i Norge
I Norge forskes det også på alternative behandlingsmetoder.
Ved NAFKAM, Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin pågår bl.a  en Klinisk studie: Komplementær behandling ved kreft. Les mer om dette på NAFKAMS internettsider:

Forskning NAFKAM


Finn behandler:
På behandleroversikten Finn behandler får du informasjon om den enkelte behandler, som bakgrunn, kombinasjon av behandlingsmetoder, medlemskap i foreninger og annen nyttig informasjon.
Her er det lagt til rett for at du kan gjøre ditt riktige valg  av behandler!
www.behandler.no
Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 12-12-06


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen