alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Fritt Helsevalg i medvind

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 04.04.08

I Norge er det forbudt med de mest effektive naturmidlene. Så lenge de virker, sier norsk lov at de ikke skal være i fritt salg, sier leder av Fritt Helsevalg Børge Eliassen.

Arbeidsgrupper
Folks helserettigheter
Bygger broer
Fokus framover
Globalt
Stort informasjonsbehov
Tilgjengelige naturmidler

Fritt Helsevalg (FHV) er en ideell og uavhengig forbrukerorganisasjon som arbeider for å sikre forbrukere et bredt tilbud av behandlingsformer. FHV ble stiftet i november 1996, som en videreføring av Aksjon Fritt Helsemarked fra 1994. Organisasjonen har nå i overkant av 500 medlemmer. De som er tilknyttet FHV jobber på frivillig basis.

-Vi er i kraftig vekst, og doblet oss i 2007. Vi regner med det samme for 2008. Folk er i ferd med å våkne, og ser hvor viktig det er for dem selv å støtte dette arbeidet. Vi er nå er mer aktive i media. Vi kontakter også politikere hyppigere, sier Børge Eliassen, leder i Fritt Helsevalg til alternativ.no

Arbeidsgrupper
Folks engasjement tennes, og flere medlemmer engasjerer seg i arbeidsgrupper som det ble initiert på årsmøtet 30.01.08.


Børge Eliassen,
Leder i Fritt Helsevalg

-Vi ønsker bl.a. gjennom arbeidsgrupper å fokusere på komplementær behandling, folks juridiske rettigheter og ”Vitamin B17” (amygdalin) eller metabolsk kreftterapi. Arbeidsgruppene har mindre forpliktelser enn det å være styremedlem, og gir medlemmene mulighet til å bidra uten å føle seg forpliktet til store arbeidsmengder. Det ser ut til å bli en kjempesuksess, forteller Eliassen.

Folks helserettigheter
-FHV arbeider for folks helserettigheter uavhengig av spesielle særinteresser eller pasientgrupper. Det kan se ut til at myndighetene jobber for å redusere nordmenns rett til å velge, bl.a. i effektive naturmidler. Det er dramatisk at de lager lovverket mer og mer fiendtlig mot naturlige alternativer. Hvorfor er ikke folks helse viktigere enn firkantet byråkrati? Norge trenger organisasjonen Fritt Helsevalg, og stadig flere får erfare det selv, sier Børge Eliassen.

Bygger broer
FHV og arbeider aktivt for å bygge bro mellom komplementær- og konvensjonell medisin. Det beste fra begge leire med pasienten i fokus.

Eliassen påpeker at det er stor skjevhet i hva som prioriteres fra myndighetenes side, så fokuset blir gjerne å få frem nytteverdien fra den mer naturlige behandlingen.

-På lik linje med konvensjonell behandling, bør en del former for alternativ behandling gis refusjonsrett, bl.a. metabolsk kreftterapi, mener han.

Fokus framover
FHV mener at som forbruker og borger i dette landet skal hver og en av oss inneha en frihet og mulighet til å ivareta egen helse. De mener at usannheter iforhold til helse blir servert skattebetalerne i bl.a. mediene, og informasjon som kunne kommet mange tilgode ser ut til å bli holdt tilbake fra allmennheten.

-Her må noen si ifra, saklig og nøytralt, og det er rammen for Fritt Helsevalg sitt hovedfokus fremover, forteller Eliassen.

Til nå har hovedfokuset vært naturmidler og deres rettmessige plass i forebygging og behandling av sykdom. I forbindelse med dette har det blitt avholdt ”Tema for året”, bla. med "Kronisk lidelse" i 2006.

Eliassen informerer at fokus fremover vil i større grad bli på folks helserettigheter, nasjonalt og globalt og informere bredere om mulighetene som faktisk finnes innen alternativ behandling.

-De er enorme, og bør være en selvfølgelig del av helsevesenet vårt. Det kan spare oss for mange millioner, for ikke å si milliarder? - i kostnader, mye menneskelig lidelse

Globalt
Fritt Helsevalg informerer om at de alltid har fokus på Internasjonalt samarbeid og nettverksbygging. Helsefrihetskampen er global.

Organisasjonen er tilknyttet Alliance for Natural Health, som er en pan-europeisk/internasjonal helsefrihetsorganisasjon som jobber spesielt mot EUs helserelaterte direktiver og forordninger, men også mot Codex Alimentarius.

Fritt Helsevalg er også medlem av National Health Federation, en USA-basert, men internasjonal, helsefrihetsorganisasjon, som er den eneste helsefrihetsorganisasjon som er godkjent NGO (non-governmental organisation) i Codex, og således er forbrukernes og helsefrihetens eneste stemme i Codex-møtene.

-Mattilsynet, som skal representere Norge, arbeider aktivt for å innskrenke nordmenns rettigheter gjennom sitt arbeid i Codex, hevder Eliassen.
.
Stort informasjonsbehov
-Vi blir kontaktet hver eneste uke av kreftsyke eller deres pårørende, som mener at de ikke får hjelpen de har krav på fra helsevesenet når de ønsker noe annet enn kirurgi, stråling eller cellegift, forteller Eliassen.

-Det er et stort informasjonsbehov rundt for eksempel metabolsk kreftterapi. Helsevesenet vet lite, og har fint lite å tilby. I tillegg er holdningen at "hvis vi ikke har hørt om det, kan det ikke fungere". Så da får folk klare seg uten hjelp fra helsevesenet, for det er jo ikke en "bevist" metode. At det finnes massevis av kliniske bevis på effekten, er visst uinteressant.

Fritt Helsevalg ønsker at folk skal få den behandlingen som er best for dem, og at folk skal få ha et reelt valg.

Tilgjengelige naturmidler
FHV gir ut informasjonen de sitter på: Hvor man kan få kosttilskudd og naturmidler, hva som inngår i denne terapiformen og hvordan man kan få det inn til Norge.

-I Norge er det forbudt med de mest effektive naturmidlene. Så lenge de virker, sier norsk lov at de ikke skal være i fritt salg. Kreftsykes helse kommer sekundært i den sammenhengen. Dette mener Fritt Helsevalg er fullstendig feil.

Eliassen oppfordrer alle helsebevisste til å støtte FHV:
-Vi gjør dette gratis. På fritiden vår. Det er på tide at alle helsebevisste står sammen bak FHV, slik at vi kan øke budsjettene og ansette noen på heltid. Det er DA vi virkelig kan kjøre tempo opp.Les også:
Vitamintilskudd – kan vi stole på forskningen?, alternativ.no 02.03.2007
Rettssaken mot kosttilskuddsdirektivet i EU-domstolen, alternativ.no, 29.01.2005


Foreningen Fritt Helsevalg deler ut Brobyggerpris, alternativ.no 15.06.2004
Brobyggerprisen 2005 til Dr. Reichelt, alternativ.no 18.09.2005
Vilhelm Schjelderup tildeles Brobyggerprisen Fritt Helsevalg 2006, alternativ.no 08.11.2006
Besøk Fritt Helsevalg


Tips en bekjent om denne siden!

Motta nyhetsbrev fra AlternativopplysningenSist oppdatert: 06-04-08