alternativ.no
Nyhet

Tirsdag 15.06.2004


Foreningen Fritt Helsevalg deler ut Brobyggerpris

Brobyggerprisen Fritt Helsevalg er en utmerkelse opprettet i 2004. Prisen utdeles til personer eller miljøer som fremmer eller utøver et helhetlig helsetilbud med det beste fra både alternativ- og skolemedisin, med fokus på forbrukerne.

Prisen deles ut av Fritt Helsevalg, FHV som er er en ideell og uavhengig forbrukerorganisasjon som arbeider for å sikre forbrukeren et bredt tilbud av behandlingsformer. De setter samarbeid og dialog høyt og ønsker at skolemedisinere og alternativmedisinere skal møtes på en helhetlig plattform, der mennesket settes i sentrum. Organisasjonen ble stiftet i november 1996, som en videreføring av Aksjon Fritt Helsemarked (stiftet 1994 ).

FHV er en aktiv pådriver i forbedring av helsepolitikken, og mener at god helse er en menneskerett uavhengig av økonomisk eller sosial status og kan bare sikres hvis du selv fritt kan velge din behandler og din behandlingsform. De jobber for tilgang på effektive og ufarlige kosttilskudd, farmasøytiske medisiner og andre preparater som kan forebygge, helbrede og lindre sykdom - og opprettholde god helse.

De ønsker et et integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra både skole- og alternativ medisin med lik pris på behandlingsformene og lik rett til trygderefusjon og skattefradrag, med rett til å gjøre egne, selvstendige valg og dermed også få fri og fullstendig informasjon om forskjellige behandlingsformer.

Skolemedisinsk behandling og alternativ behandling i konstruktivt samarbeid utgjør et bredt og variert behandlingstilbud med stort helbredelsespotensiale!


Brobyggerpris til alternativt legesenter

Den 16 juni 2004 mottar lege Roald Strand på vegne av klinikken Kilden Helse, årets brobyggerpris fra Fritt Helsevalg for å tilby sine pasienter et bredt utvalg av behandlingsformer, både alternative- og skolemedisinske.

- Kilden Helse er et foregangseksempel på hvordan dyktige fagfolk med både
skolemedisinsk og alternativ bakgrunn kan kombinere det beste i flere
fagdisipliner og i stedet for dogmatiske prestisje-begrensninger kan sette
pasienten og dennes helse i fokus, sier leder i Fritt Helsevalg, Tore Foss.

-Vi tror at kilden til helse ligger i oss selv. Ved å bruke anerkjente
metoder innenfor både skolemedisin og alternativ og komplementær medisin,
mener vi at vi sammen med pasientene kan oppnå bedre helse, sier lege Roald
Strand ved helsesenteret. Selv har han spesialisert seg på miljø og
ernæringsmedisin i USA og jobber mest med kosthold og ernæring der han
bruker prinsipper fra "ortomolekylær medisin" og "functional medicin".
Strand tilbyr også en rekke laboratorieanalyser langt ut over det som
vanligvis gjøres av norske leger og sykehus.

Brobyggerprisen deles ut ved en høytidlig overrekkelse på Ullevål Sykehus
16 juni 2004.

Fritt Helsevalg jobber med å samle helsebevisste og engasjerte enkeltmennesker i et nasjonalt og globalt nettverk. Ønsker du å engasjere deg eller støtte arbeidet?
Ta kontakt med Fritt Helsevalg!

www.fritthelsevalg.org

Kilde: Fritt Helsevalg.


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen