Ginseng mot forkjølelse

Publisert: 04.11.05
Av Unni Nordbrenden

Forskere fra University of Alberta i Canada mener at  nordamerikansk ginseng kan øke sjansene for å unngå forkjølelse.

Forskerne sammenlignet helsen til 323 frivillige mellom 18-65 år over en periode på 4 måneder. Det viste det seg at mennesker som spiste ginseng hadde mindre risiko for å få forkjølelser. Og skulle virusene likevel sette seg i kroppen, så det ut til at ginsengen reduserte både plagene og varigheten av sykdommen.

Det finnes mange undersøkelser som tyder på at ginsengroten inneholder stoffer som kan virke mot virus. Tidligere forskning peker i retning av at ginseng stimulerer kroppens eget immunforsvar på flere ulike måter.  Ginseng er en av de plantene det er forsket mest på i verden.

I forsøket deltok 323 frivillige. Alle hadde hatt minst to forkjølelser året før. Disse ble delt inn i to grupper hvor persoenene i den ene tok to 200 milligrams ginsenkapsler  hver morgen men personene i den andre gruppen tok kapsler uten ginseng. Alle gjorde daglige notater om helsen og symptomer. Ingen av gruppene fikk vite om de fikk ginseng eller kapsler uten ginseng.

Etter endt studie viste det seg at personene i gruppen som hadde spist ginseng i gjennomsnitt hadde færre forkjølelser, og dersom de fikk forkjølelse, så det ut til at de slapp unna med mindre plager og færre dager med symptomer.

- Nordamerikansk ginseng ser derfor ut til å være et attraktivt naturlig forebyggende
middel mot infeksjoner i de øvre luftveier, konkluderer forskerne.

Professor Vinjar Fønnebø ved NAFKAM Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin, uttaler i Tidsskrift for den norske lægeforening, at han mener  mener studien er vel gjennomført og støtter pasienterfaringer om forebyggende effekt mot forkjølelser.

– Forkjølelse rammer oss alle, og dette midlet kan derfor komme til å bli anbefalt til hele befolkningen. I en slik situasjon må effektstørrelsen og bivirkningsrisikoen dokumenteres særlig grundig. Selv om liknende resultater er funnet i Italia for 10 år siden, bør ytterligere kliniske studier gjennomføres før generelle anbefalinger om bruk gis, sier Fønnebø.

Kilde: The Canadian Journal of Medicine

Tidskrift for den norske lægeforening


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 04-11-05

Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen