Økolgisk husbygging i Norge

Publisert: 30.06.05


- Halm gir bedre inneklima. Veggene får puste på en annen måte når man bruker naturmaterialer fremfor å lage fuktsperrer av plast. Halm har god isoleringsevne, og kombinert med puss av leire blir dette et sunt hus som tilfredsstiller brannforskriftene, sier arkitektstudent Gustav Fredrik Pedersen til Universitetsavisa NTNU, som i sin hovedoppgave utfører fullskala prøver av halm som byggemateriale for hus.

Halmen må finne sin form
Førsteamanuensis Finn Hakonsen ved Institutt for byggekunst, historie og teknologi er veileder for oppgaven. Han har i flere år vært halminteressert og har erfaring med halm som byggemateriale.

Forsøkene som Gustav gjør er interessante, forteller Hakonsen.
- Gjennom disse eksperimentene prøver han å finne ut av materialets særegne strukturelle og konstruktive egenskaper for på denne måten å kunne formgi bygninger.

- Nesten alle halmhus som bygges i dag har sine forbilder fra bygg av andre materialer. Noen ligner på koselige gamle danske bondehus, andre på tradisjonelle teglsteinsbygninger. Halm er et uutforsket, moderne materiale og utviklingen av arkitekturen og byggeteknikken bør gå hand i hand for skape gode bygninger i vår tid, mener Hakonsen.

Vi har hørt historien om de tre små grisene og den store stygge ulven som blåste ned det dårlige halmhuset til en av grisene. Tiden er inne til å rette opp det feilaktige inntrykket og fortelle sannheten om halmballhusets fortreffelighet. Når en kan dokumentere over 100 års holdbarhet, høy brannmotstand, god isolasjonsevne, godt inneklima og økonomisk besparelse knyttet til egeninnsats, så er nølingens tid over. Halmballbygging er på fremmarsj over hele verden og fortjener å bli utforsket videre. I Norge har vi de siste årene bygget mer enn 30 halmballhus fra Trøndelag i nord til Vestfold i sør, og en rekke nye er på trappene.

Oppsto i USA
Halm ”til husbruk” skriver seg hovedsakelig fra USA, der det spesielt var stor interesse for dette i Nebraska fra 1900 og utover. Danmark har vært et foregangsland i Norden, og der er halm godkjent som byggemateriale i henhold til bygningsforskriftene.

Her i Norge har det vært bygget ca 30 halmhus siden 1995. Det er til og med en egen forening for denne entusiastgruppen, Norsk jord- og halmbyggerforening.

Brobyggerskolen er en institusjon som er med på å fremme økologiske byggemetoder, og forut for eksamensarbeidet har Gustav skaffet seg erfaring i halmbygging ved å delta på et prosjekt i regi av Brobyggerskolen i Russland.

Det er blitt et problem å skaffe egnede halmballer, forteller Gustav. - Pressene som lager gammeldagse, firkantede halmballer er nesten borte, nå er det bare rundballer det går på. De er ikke så velegnet for bygging, men Gustav kan fortelle at det i USA har vært gjort forsøk med denne typen baller også.

Japanskinspirert pappbygg
Halm er ikke det eneste billige naturproduktet som er aktuelt for miljøvennlig husbygging. I Japan er en arkitekt blitt kjent for sine fantasifulle konstruksjoner med papp som byggemateriale. Ellen Kjellmann, en medstudent av Gustav, deltar i eksperimenteringen i det fri med utprøving av pappsøyler i kombinasjon med tre.

– Ideen er hentet fra den japanske arkitekten Shigeru Ban, som har et ønske om å lage lette, resirkulerbare hus med papp som byggemateriale, forteller hun. Ellen har fått tak i papphylser som trykkeripapir er rullet opp på, og bruker disse i sine eksperimenter.


Kilde: Universitetsavisa, NTNU, Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet

Relatert artikkel:
Hurdalsjøen Økologiske Landsby

Mer om Økologisk husbygging:


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 30-06-05

Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen