alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Legestudenter ønsker alternativ behandlingLegestudenter ønsker mer fokus på alternativ behandling

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 16.05.07

Helsefagstudenter i Norge etablerer forening for alternativ behandling.
Foreningen skal jobbe for at helsepersonell får økt kunnskap om alternativ behandling.

Foredrag og presentasjon av metoder
Tilsvarende studentforening i Danmark
Hjelpe pasientene best mulig
Alternativ behandling som valgfag i Europa
Norske medisinstudenters holdning

-Helsefagsstudentene gis med dette en mulighet til å øke sin kunnskap for å vurdere en alternativ behandling, noe som bare blir mer og mer aktuelt, når pasienter spør om råd, sier 3. års medisinstudent og initiativtager Janne Murberg Spaun til alternativ.no

11.april 2007 ble det holdt stiftelsesmøte for ”studentforeningen for alternativ medisin og behandling” i Tromsø. Her møtte det opp både tannlegestudenter og medisinstudenter. Navnet på den nystiftede foreningen er foreløpig ikke klart, men vil være på plass når høstsemesteret begynner.

Foredrag og presentasjon av metoder
Gjennom foredrag ønsker studentforeningen å spre kunnskap om emner som interesserer og provoserer. Ulike alternative behandlingsformer og presentasjon av forskning er noe som vil bli forelest om på ettermiddagstid. Foreningen er primært beregnet på studenter, men vil også være åpen for andre.

Tilsvarende forening i Danmark
I Danmark har helsefagstudenter sin egen forening, GIM - Gruppen for Integreret Medicin, for alle studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København, som interesserer seg for alternative behandlingsformer.

I likhet med den norske nyetablerte foreningen går GIM ikke inn for noen bestemt behandlingsretning, metode eller noe bestemt livssyn. Det de ønsker er mer viten på hittil oversette områder, ifølge gruppen.

Hjelpe pasientene best mulig
De mener at fremtidens medisin og legens viten må inkludere å ha oversikt over alternative behandlingsformer for å kunne hjelpe pasientene best mulig.

-Når vi kommer ut som leger, vil over halvparten av våre pasienter bruke alternativ behandling som et supplement til det vi kan tilby dem, og dermed vil de ha et behov for å bli veiledet om hva det er, og hvordan det virker. Derfor er det viktig at vi kjenner til de forskjellige teorier, arbeidsmetoder og resultater innen alternativ behandling, ifølge GIM.

Alternativ behandling som valgfag i Europa
I Wien er homeopati og akupunktur valgfrie fag på medisinstudiet. Fagene har blitt opprettet som følge av krav fra medisinstudenter.

Ved det franske universitetet i Paris, Bobigny tilbys franske leger videreutdannelse innen akupunktur, manuell terapi og homeopati.

På Karolinska Instituttet i Stockholm tilbys det et bredt 2 ukers introduksjonskurs i alternativ behandling.

Norske medisinstudenters holdning
I en studie gjort ved universitetet i Tromsø høsten 2005, deltok et 6.års kull ved hvert av de medisinske fakultetene i Bergen, Trondheim og Tromsø i en spørreundersøkelse om holdning til komplementær og alternativ medisin, KAM. Undersøkelsen omhandlet akupunktur, healing, homeopati og soneterapi.

Studien viste at Tromsøstudenter hadde en mer positiv innstilling til KAM enn studenter ved de andre fakultetene. De hadde en mer positiv holdning til alle behandlingsmetodene og de så healing som et reelt behandlingsvalg for egen del i større grad enn Bergen- og Trondheimstudentene.

Gjennomgående hadde studentene en mer positiv holdning til akupunktur enn healing, homeopati og soneterapi. Flere studenter hadde allerede prøvd eller kunne tenke seg å prøve akupunktur ved egen sykdom.

Kvinner mer positive
De kvinnelige studentene var mindre kritiske enn menn til homeopati og soneterapi og ville i større grad ha vurdert akupunktur og soneterapi ved egen sykdom. Flere kvinner ville ha henvist til akupunktur på eget initiativ.


Kilder:
GIM - Gruppen for Integreret Medicin
Norske medisinstudenters holdning til komplementær og alternativ medisin, 5. års oppgave i Stadium IV – medisinstudiet ved Universitett i Tromsø, Christina Høstmælingen, 2006.

Kontakt den nye foreningen:
Janne Murberg Spaun
Mk 04, Tromsø
janne@murberg.no


Relatert saker:
Send fastlegen på kurs om alternativ behandling, alternativ.no 10.01.07
Sykepleiere for alternativ behandling, alternativ.no 12.05.06

Tips en bekjent om denne siden!

Motta nyhetsbrev fra AlternativopplysningenSist oppdatert: 16-05-07


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2007 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer