Nyhet

Mange foreldre tar barn til homeopat

Publisert: Mandag 16.08.2004

Aslak Steinsbekk og Vinjar Fønnebø har gjennomført en undersøkelse om brukere av homeopati i Norge. Hovedbudskapet fra undersøkelsen:

• Andelen barn under ti år blant pasienter hos homeopater er tre ganger høyere enn i allmennpraksis.

• Halvparten av pasientene hos homeopat hadde brukt medisin forskrevet av lege siste måned for samme plage som de oppsøkte homeopat for.

• Nesten alle pasientene hos homeopat hadde tidligere vært hos lege for samme plage.Vinjar Fønnebø
Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
Universitetet i Tromsø


Aslak Steinsbekk
Institutt for samfunnsmedisin
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Medisinsk-teknisk forskningssenter, Trondheim

Andelen barn blant pasienter hos homeopat er langt høyere enn hos allmennleger, og nesten alle pasientene hadde tidligere vært hos lege for samme plage. Dette viser en studie blant over 1000 pasienter som oppsøkte homeopat for første gang.

De gjennomførte en undersøkelse av 1 097 pasienter som i 1998 konsulterte 80 homeopater og har sammenliknet dem med pasienter hos homeopat i 1985 (1 072 konsultasjoner) og med pasienter i allmennpraksis (90 458 konsultasjoner).

Homøopati er den mest brukte formen for alternativ medisin i Norge.
Totalt 37 % av befolkningen hadde i 1997 vært hos homeopat en eller annen gang. Dette gjør homeopati til den mest brukte alternative behandlingsformen i Norge.

Hver fjerde pasient hos homeopat er under ti år, sammenliknet med hver 11. pasient i allmennpraksis og hver tiende pasient hos homeopat i 1985. Barn oppsøker oftest homeopat for hud- og luftveisplager. Halvparten av pasientene hadde brukt medisin forskrevet av lege i løpet av siste måned før de oppsøkte homeopat for samme plage. Kontaktårsaksmønsteret i homeopatpraksis er ikke ulikt det i allmennpraksis, med unntak av hjerte- og karsykdom.

Det har vært en klar økning i andelen barn blant dem som oppsøker homeopat. Homeopati blir gjerne brukt komplementært til legebehandling for de samme plager.

Internasjonale undersøkelser viser at det er en høy andel barn som bruker alternativ medisin. Data fra Statistisk sentralbyrås helseundersøkelse viste at 9,9 % av alle norske barn under ti år hadde vært hos en alternativmedisiner siste 12 måneder i 1995. Sammenholdt med data fra tidligere helseundersøkelser kan disse besøkstallene støtte en antakelse om at det reelt sett var flere barn som ble tatt med til homeopat i 1998 enn i 1985. Årsakene til denne utviklingen kan være flere. Foreldrene kan for eksempel være på jakt etter alternativer til gjentatt bruk av antibiotika eller de kan oppfatte det slik at leger er mer restriktive enn homeopater med å gi barn behandling.

Denne studien bekrefter tidligere studier om at pasienter som oppsøker homeopat, i all hovedsak først har vært til skolemedisinsk behandling/utredning. Fordi pasientene i stor grad ser ut til å bruke både lege og homeopat samtidig, bør dette inspirere til økt samarbeid. En situasjon hvor legen ikke kjenner til eller ut fra manglende kunnskap ikke kan ta hensyn til at pasienten samtidig bruker homeopati, kan tenkes å svekke kvaliteten på behandlingen.

Kilde: Tidskriftet for den Norske Lægeforening. Nr. 15 / 12. august 2004


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen