Homeopatien slaktet på feilaktig grunnlag

Publisert: 31.08.05

Media verden over har tatt tak i en slett studie publisert i Lancet, og konkluderer utifra den at homeopati er ”humbug”. Grunnforskningsstudier ser imidlertid ut til å vise effekt av homeopatiske medisiner.

26 august 2005 publiserte Lancet en studie/meta analyse på homeopati som konkluderer med at homeopati er placebo, dvs. uten effekt.

Lancet møter krass kritikk fra forskere over hele verden.

Anerkjente forskere i USA avviser på det sterkeste Lancets siste publisering. Dr. Rustum Roy Ph.D. (Penn State University), Dr. Iris Bell, M.D., Ph.D. (University of Arizona) og Dr. Joyce Frye D.O., M.B.A. (University of Pennsylvania) går sterkt ut mot publikasjonen. Hovedkritikken går på forskningsmetoden som er anvendt, hvor de sier at den er best egnet for å dra konklusjoner på skolemedisin, men er fullstendig uegnet for å evaluere homeopatisk medisin.

Dr. Joyce Frye D.O., M.B.A. (University of Pennsylvania) uttaler at de som står bak studien ser ut til å starte deres arbeid med en forutbestemt holdning. I deres analysemateriale finnes det mange studier som viser effekt av homeopatisk behandling. De har benyttet en analysemetode hvor disse studier ikke er tatt hensyn til. Av 110 studier plukkes bare 8 ut. Disse sammenlignes med 6 tilsvarende studier i skolemedisin. Det er et latterlig lavt antall studier å basere en rapport på.

De startet deres arbeid med den antagelse at effekt observert i placebokontollerte studier på homeopati kunne bli forklart med en kombinasjon av metodiske mangler og forutintatt holdning ved rapportering. Dette er ikke et godt utgangspunkt for seriøs forskning.

Et eksempel på hvor feilaktig denne metoden er i sammenhengen, kommer Dr. Iris Bell, M.D., Ph.D. (University of Arizona) med:
Hvis man skulle undersøke effekten av pencilin på alle pasienter med symptomer på en infeksjon, vil pencilinen ikke ha effekt på pasienter med virusinfeksjoner eller bakterielle infeksjoner som er motstandsdyktige mot pencilin, eller for personer med feber fra andre ikke-infeksiøse årsaker. Pencilin vil bare ha effekt på et utvalg av pasienter med symptomer på infeksjon som reagerer på pencilin.
Hvordan vil behandling med pencilin se ut i en metaanalyse hvis man fjerner de studiene hvor pencilin har hatt effekt? Dette tilsvarer metoden som er brukt i det publiserte materialet.

Dr. Rustum Roy Ph.D. (Penn State University), kritiserer Lancets holdning til at homeopatisk medisin ikke kan ha effekt ”siden den er basert på fortynninger hvor det opprinnelig fysiske virkestoffet ikke lenger er tilstede”. Dette er holdninger fra 1800 tallet hvor man mente at den eneste måten man kunne påvirke vann var å tilsette fysisk molkyler. For en fysiker er en slik uttalelse absurd. Innen materialvitenskapen er det et faktum at vann kan endre på sin struktur og dermed innhold av informasjon uten at vannet er utsatt for fysiske molekyler.

Kritikk kommer også fra dr. Peter Fisher, Clinical director of the Royal Homeopathic Hospital i London. - Jeg mistenker at denne studien er selektiv i et forsøk på å stille homeopatien i et dårlig lys. Det er mange homeopatiske randomsiserte kliniske studier som viser at homeopati er effektivt iforhold til astma, fibrositt, influensa, øreverk, muskelsmerter, øvre luftveisinfeksjoner.
- Etter å ha lest denne rapporten fra Lancet, hvor de refererer til 110 homeopatisek studier, får jeg ikke statistikken til å stemme. Den oppblåste konklusjonen, at homeopati kun er placebo, er ikke basert på 110 kliniske studier, men kun 8!

Alternativopplysningen opplever det som forkastelig at Lancet redaksjonelt oppfordrer leger til å være ”modig nok til å fortelle sine pasienter at de sløser bort tid og penger på å bruke homeopati ”. Verdens helseorganisasjon (WHO) slår fast i en rapport at majoriteten av vitenskapelige studier om homeopatisk medisin publisert de siste 40 år, viser at homeopati har større effekt enn placebo.

Unni Nordbrenden, Alternativopplysningen - alternativ.no


Mer om homeopati på alternativ.no :

Homeopatisk behandling i forebygging av luftveisinfeksjoner hos barn

Stor interesse for homeopati i Landbruket

Første doktorgrad i Norge på homeopatisk behandling

Foreldre tar barn til homeopat


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 31-08-05


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen