Brobyggerprisen 2005 til
Dr. Reichelt


Publisert: 18.09.05

Dr. med. Karl-Ludvig Reichelt har gjennom sitt forskningsarbeid bl.a. funnet ut at spesielle proteiner i korn og melk kan utløse psykiske lidelser som ADHD og autisme.

Brobyggerprisen Fritt Helsevalg er en utmerkelse som tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som i særlig grad utøver eller fremmer utøvelse av et integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra både alternativ- og skolemedisin, med fokus på forbrukerne. Årets prisvinner er Dr. med. Karl-Ludvig Reichelt, Rikshospitalet.

Reichelt har som forsker ved Rikshospitalet i løpet av 25 år funnet ut at spesielle proteiner i korn (gluten) og melk (kasein) kan utløse psykiske lidelser som ADHD og autisme. Takket være Reichelts forskning er det dokumentert at riktig mat kan forebygge og behandle psykisk sykdom.

Fritt Helsevalg tildeler årets pris til Reichelt på bakgrunn av hans mangeårige og internasjonalt banebrytende forskning som gir håp for pasienter og pårørende med et sunt alternativ og supplement til medikamenter.

Overlege Karl-Ludvig Reichelt, f. 1933, har arbeidet på Pediatrisk forskningsinstitutt siden 1978. Reichelt er en fremragende medisinsk forsker hvis arbeid bl.a. har bidratt til å øke forståelsen for ulike sykdoms-mekanismer.

Reichelt har bl.a. arbeidet med den biokjemiske siden av autisme og psykiske lidelser som schizofreni, depresjon og hyperkinesi. Problemet for mange av disse pasientene er at de har for lite av enzymene som bryter ned proteiner fra f.eks. kasein i melk og gluten i brød. Det blir da dannet peptider som ligner på signalmolekylene i hjernen, som forstyrrer dens normale aktivitet. Pasienter som går på melke- og/eller glutenfridiett vil i en stor grad redusere sine symptomer, og dermed fungere mye bedre i samfunnet. Reichelt er og har vært primus motor for denne forskningen.

Reichelt er fremdeles en av Rikshospitaletes dynamiske forskere, og arbeider titimersdager den dag i dag.

Prisen overrekkes onsdag 21. september 2005
I forbindelse med prisutdelingen vil prisvinneren, Dr. med. Karl-Ludvig Reichelt holde et foredrag:

”Fra folkemedisin til vitenskap”

Denne kvelden tar han oss med på en reise fra eldgammel kunnskap i folkemedisinen til dagens moderne medisin. og hvordan man fjerner ikke aktive eller bivirkningsskapende stoffer og med syntese oppnår rene produkter med nøyaktig doseringsmulighet. Reichelt kommer også inn på det store arbeid som gjøres med testing av ulike stoffer og gir eksempler på at mytologiske forklaringer blir avløst av vitenskapelig fakta i betydning reproduserbare data. Til slutt viser han hvor lett det er å la seg lure av resultater i såkalte dobbeltblinde studier.


Onsdag 21. september 2005, kl. 18-20
Rikshospitalet, Det blå auditoriet (aud. 3).
Gratis adgang, økologiske forfriskninger i pausen


Kilde: Fritt helsevalgTilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 18-09-05

Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen