Ingen krav til kompetanse hos leger som utfører alternativ behandling

Teoretisk sett betyr dette at en lege kan stikke nåler i en pasient selv om han kanskje kun har et kveldskurs i akupunktur å vise til.

Alternativ behandling tilbys ved hvert 4. norske sykehus, ifølge Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø.

Mens jordmødre og fysioterapeuter må ha godkjente kurs før de får foreta alternativ behandling, er det fritt frem for legene. Avdelingsdirektør Hans Petter Aarseth i Sosial- og helsedirektoratet mener det er unødvendig med noe regelverk utover helsepersonelloven.

Det vanligste tilbudet ved sykehusene er akupunkturbehandling til fødende. De resterende alternative behandlingsformene er steriltvannsinjeksjon, oljemassasje, vitaminer i høydose, Nitter-kur, alternativt kosthold, urtemedisin, transkutan nervestimulering, musikkterapi og kunst- og uttrykksterapi. Det første sykehuset startet med alternativmedisinsk behandling allerede i 1975, og økningen i tilbud har vært størst i 1990-årene.

Ikke kompetansekrav
Sykehusene har tatt for gitt at legene eventuelt har kompetanse til å utføre behandlingen.

- Helsepersonelloven stiller krav til at legene driver forsvarlig virksomhet, og Helsetilsynet kan gripe inn hvis de ikke gjør det. Det er unødvendig med noe regelverk utover dette, sier avdelingsdirektør Hans Petter Aarseth i Sosial- og helsedirektoratet.

Alternativmedisinske terapiformer og alternativmedisinske terapeuter har ikke noen formell plass i helsevesenet. Det ser likevel ut til at flere norske sykehus introduserer eller stilltiende aksepterer bruk av alternativmedisinsk behandling innenfor sine vegger. Hva dette kan skyldes, er det vanskelig å si, men egenbruken av slik behandling blant medisinsk personell kan være en viktig faktor.

Av: Unni Nordbenden, Alternativopplysningen, 25.01.2004.

Kilde: Dagens Medisin
NAFKAM


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen