alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Kosttilskudd stoppet av Mattilsynet

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 01.12.06

Mattilsynet har nylig gjennomført en kontroll av tilbydere av kosttilskudd.
De har funnet at noen produkter inneholder legemiddelsubstanser og derfor er ulovlig å selge.

Statens legemiddelverk, SLV avgjør hvorvidt et stoff, en urt eller et preparat skal anses som et legemiddel. Ett av produktene som nå har forbud mot omsetning inneholder tre aminosyrer framstilte av reinsdyr som, i samsvar med norsk klassifisering, er å betrakte som legemiddel. Andre inneholder urter som er ikke er klassifisert av Statens legemiddelverk, og regnes derfor som legemiddel.

Kontrollen pågikk fra 1. september til 31. oktober 2006. 95 importører, grossister og produsenter av kosttilskudd i hele Norge ble kontrollert. Mattilsynet har stoppet salg av ni kosttilskudd som inneholder såkalte legemiddelsubstanser og et kosttilskudd som mangler ingrediensliste.

Bransje i vekst
Omsetningen av kosttilskudd er de siste årene femdoblet. Selv anslår bransjen en omsetning på 2,2 milliarder i 2005. I tillegg kommer en antatt omsetning via postordre og internett på mellom 600 og 800 millioner kroner. Tallene har Bransjerådet for naturmidler estimert med bakgrunn i tall fra analyseselskapet GfK Norge, som har utarbeidet markedstall for bransjen (ref. Aftenposten).

Dette er kosttilskuddene som Mattilsynet nå har stoppet omsetningen av:

Muskler og ledd, Universal Helseprodukter Universal Helseprod.
Inneholder bl.a EDTA. Edetater er legemiddel. Produktet regnes derfor som legemiddel. Forbud mot omsetning.

Cistus Incanus Zistrose, LR Health & Beauty Systems AS LR Health & Beauty Systems GmBH
Inneholder urten ”Citrus Incanus”. Urten er ikke klassifisert av SLV, Statens legemiddelverk, og regnes derfor som legemiddel. Forbud mot omsetning.

BCAA, Kristenssons Naturavita Ultimate Nutrition
Inneholder tre ulike aminosyrer framstilte av reinsdyr som, i samsvar med norsk klassifisering, er å betrakte som legemiddel. Forbud mot omsetning.

Thermo –X, Kristenssons Naturavita Scitec Nutrition
Inneholder L-carnitine og Alfa-liponsyre som er legemiddel. Er oppført med innhold av Tyosin. Et stoff som er ukjent for SLV. Produktet regnes derfor som legemiddel. Forbud mot omsetning.

Erythirina Berterona, Mr. Tavos
Inneholder urten ”Erythirina Berterona”. Urten er ikke klassifisert av SLV og regnes derfor som legemiddel. Forbud mot omsetning.

Q 10, VitOmega
Merkingen av produktet anbefaler følgende daglige inntak av Q 10 (koenzym Q 10): ”1 kapsel daglig (2-6 ved spesielle behov)”. En kapsel Q 10 inneholder 30 mg koenzym Q 10. Flere enn en kapsel daglig gjør at en overskrider grensen for anbefalt døgndose, noe som gjør at produktet regnes som et legemiddel. Q 10 regnes som legemiddel i døgndoser over 30 mg.
Varslet på forhånd om vedtak om ommerking.

Simply Spirulina, Urtekompagniet AS New Roots Herbal Inc
Inneholder 58 µg B12, og opptil 9000 µg RE vit A. Maksimal døgndose for B 12 er 9 µg, og for vitamin A 1500 µg RE, jf. kosttilskuddforskriften.
Produktet regnes derfor som legemiddel. Forbud mot omsetning.

Vitamine C, Urtekompagniet AS Natural Health (A.G)Ltd
Inneholder 1000 mg C-vitamin pr døgndose. Maksimal døgndose er 200 mg, jf. kosttilskuddforskriften. Produktet regnes derfor som legemiddel. Forbud mot omsetning.

Jelly Baby Bears, Vegetarbutikken Healthspan
Inneholder selenmethonin, som er en ulovleg ingrediens, og for høyt innhold av D-vitamin ved høyeste anbefalt døgndose. Anbefalt døgndose på boksen er 1 – 2 bjørner. En bjørn inneholder 6 µg D-vitamin. Maksimal døgndose for D-vitamin er 10 µg. To bjørner daglig kommer over maksimal døgndose. Produktet regnes derfor som legemiddel. Produktet er trukket tilbake fra markedet.

Daylight BC-Mix fra Universal Helseprodukter, produsert av BC Daylight AS.
Stoppet fordi det mangler ingrediensliste.


Relaterte saker:
Rettssaken mot kosttilskuddsdirektivet i EU-domstolen (alternativ.no - 29.01.05)
Forbud mot kosttilskudd i Danmark (alternativ.no - 25.05.05)
Får ikke lov til å selge naturmidler som virker (alternativ.no - 26.10.2004)


Tips en bekjent om denne siden!
Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen
Tilbake til HovedsidenSist oppdatert: 06-12-06


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2006 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer