alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Anne Lise Ryel
Generalsekretær Anne Lise Ryel

Kreftforeningen inviterer til dialog om alternativ behandling

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 20.02.07

Kreftforeningen og Polyteknisk Forening setter søkelys på alternativ og komplementær medisin og inviterer til et møte de arrangerer i fellesskap.

Formål med møtet
Kreftforeningens satsing på alternativ behandling
Polyteknisk forening - samfunnsdebatt
Relaterte saker

Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel har tatt initiativet til å invitere erfarne ressurspersoner til å dele sin innsikt med andre. Møtet er et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen og Polyteknisk Forening, som er et forum for samfunnsdebatt.

Blant deltagere på møtet er Statssekretær Wegard Harsvik, Helse- og omsorgsdepartementet, avdelingsoverlege Steinar Madsen, Statens legemiddelverk, ass. direktør Bjørn Guldvog, Sosial og helsedirektoratet, Christel Gundelach, leder for SABORG, Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner og professor Vinjar Fønnebø, NAFKAM Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Universitet i Tromsø. Møteleder er Per Egil Hegge, direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening og tidligere redaktør.

Formål med møtet
Formålet med møtet er å sette søkelys på alternativ medisin og gi et helhetsperspektiv på helse. Spørsmål som vil bli tatt opp er disse:

Alternativ medisin eller komplementær medisin?
Hvordan skape en seriøs dialog og betryggende kvalitet?
Hvordan opplever pasienten det?
Hvor skal man gå og hva skal man tro på?
Forebygging – behandling – oppfølging.
Behov – forventninger – virkning?
Søken - håp – skuffelse?
Hva er de riktige spørsmålene, og hvordan kommer vi frem til svarene?

Kreftforeningens satsing på alternativ behandling
Kreftforeningen har også tildligere arrangert møter omkring alternativ og komplementær behandling. Det ble bla. arrangerte en stor konferanse om komplementær kreftbehandling i juni 2004 hvor flere en 25 foredragsholdere deltok og hvor det var paneldebattanter med interessante paneldeltakere.

Kreftforeningen har på sine nettsider et “kapittel om alternativ medisin, hvor de bl.a har samlet en del generelle råd, samt noen spørsmål det kan være viktig å reflektere over (link under).

Polyteknisk forening
Polyteknisk Forening ble stiftet 23. juni 1852 og er et åpent, uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt. Et fristedet for den gode dialog, hvor kunnskaps- og innflytelsesrike mennesker kan møtes ansikt til ansikt.

“Noen ganger er det magi i et møte, og det er ikke alltid mulig å forklare hvorfor. Vi vet at når noen vil lytte er det rom for det usagte. Når tilhørerne vil ha nyanser og ikke bare store overskrifter, kan alle i rommet få dypere innsikt. Når bidragsyterne er interessert i det de andre på podiet og i salen sier, da har vi plutselig ikke en debatt, men en dialog. Den energien som følger av levende møter mellom levende mennesker er Polyteknisk Forenings styrke”, kan man lese i Polyteknisk forenings brosjyre.


Møtet finner sted:

Tirsdag 27. februar kl 17.00 - 19.00 hos Kreftforeningen, Tullins gate 2, Oslo.
Velkommen fra kl. 1630 til mingling og litt frukt.
Musikalsk innslag v/John Phillip Wood og David Harrisson.

Forhåndspåmelding til Kreftforeningen på telefon 07877 eller e-post servicetorget@kreftforeningen.no senest mandag 26. februar kl. 1500.Relatert saker på alternativ.no

Alternativ hjelp til kreftsyke
Nye tilbud til kreftpasienter i Danmark, som gir bedre mental helse. Qi Gong, maleverksted og sangterapi er mest populært.

Alternativ behandling hjelper kreftsyke
En pilotstudie viser at alternativ behandling har vært til så god hjelp for kvinner etter brystkreftoperasjon at det nå settes igang en vitenskapelig undersøkelse.

Alternativ behandling mot kreft, hva kan brukes?
Mange kreftpasienter bruker alternativ medisin, men hva virker? Nå har et internasjonalt nettverk av eksperter laget en base med informasjon til pasienter og helsepersonell.

Kreftpasienter velger alternativ behandling
En tredel av kreftpasientene i Europa velger alternative behandlingsmetoder, går det fram av en studie utført av europeiske forskere.

Den Norske Kreftforening satser på alternativ behandling (alternativ.no 15.04.2004)
Kreftforeningen arrangerte konferanse om komplementær kreftbehandling. I tillegg til paneldebattanter kom flere enn 25 foredragsholdere til konferansen.

Aktuelle nettsteder:

Den Norske Kreftforeningen – egen side om alternativ behandling.
Det kan være vanskelig å orientere seg i vrimmelen av tilbud om alternativ og komplementær behandling. De har samlet en del generelle råd, samt noen spørsmål det kan være viktig for deg å reflektere over.

Tidslerne, Danmark
Foreningens formål er å skape bedre vilkår for kreftpasienter, som søker supplerende/komplementære behandlinger, og å skape bedre vilkår for kreftpatienter, som søker andre veier enn de etablerte behandlinger.

Humlegaarden, sykehus i Danmark
Klinikk hvor man bruker alternativ medisin i behandling av kreft.


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2007 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer