Godkjent av Statens Lånekasse

Akademiet for Bio-Fysiologi har, som den første
skolen med utdanning innen alternativ
behandling, fått innvilget godkjenning for støtte
i Statens Lånekasse for Utdanning.

Godkjenning ble innvilget den 21. oktober i år for Akademiet for Bio-Fysiologi A/S,
som har hatt utdanning i Fysikalsk Aromaterapi siden 1986.
Alternativopplysningen har snakket med Håkon Strømme, daglig leder ved skolen,
som kan fortelle at det har vært en tidkrevende prossess med mye dokumentasjon for
å komme i mål med søknad om godkjenningen.


Kan du si noe om kriteriene for godkjenningen?
- Godkjenningen av studiet er gitt under forutsetning av at alle skolens elever også får opplæring og kunnskap om relevante lover- og forskriftsverk.
Lånekassen godkjenner studiet på fulltid over ett år, og på deltid over to år.
I tillegg blir også studiets 2. år i felles naturmedisinske fag, godkjent på fulltid over ett år for støtte.

Lånekassen forutsetter at elevene får faglig oppfølging/veiledning under klientbehandlinger,
inkl. utredninger, til semesteroppgaven i de felles naturmedisinske fagene, og i arbeidet med avsluttende diplomoppgave. Faglig oppfølging/veiledning er i tråd med dagens opplegg ved vår skole.
- Her har vi et godt samarbeid med NLH, Norges Landsforbund av Homøopraktikere, kan Håkon Strømme fortelle.


Hadde dere noen anbefalinger til søknaden?
- Ja, vi hadde flere anbefalinger fra godt utdannet helsepersonell, som leger, sykepleier/jordmor og sjefssykepleier. I tillegg også fra en større bruker-institusjon hvor vi reduserte sykefraværet grunnet muskelplager.
Videre har vi et betydelig antall ansatte i krevende stillinger, spesielt i helsevesenet, som går regelmessig til behandling hos elevene.
Mange mener at dette har redusert deres sykemeldingsperioder vesentlig.


Hadde dere ventet at studiet Fysikalsk Aromaterapi, ble godkjent for støtte
i lånekassen nå?
- Nei, vi turde ikke håpe på det, så da vi fikk en positiv bekreftelse ble vi veldig glade.
Som en konsekvens av vår søknad, er vi blitt kjent med at myndighetene vil sette ned en arbeidsgruppe. Gruppa vil utarbeide retningslinjer for hvordan søknader fra eventuelle andre utdannings-institusjoner innen alternativ behandling, skal vurderes dersom de søker om
godkjenning og støtterett i Statens Lånekasse. Dette har vi full forståelse for, da flere departement har lagt ned et betydelig arbeid i å behandle vår søknad.

Personlig mener jeg at eventuelle nye retningslinjer, bør bli knyttet opp mot følgende hovedtemaer:
- helsefaglige basisfag
- kommunikasjon, ped- og spes-ped.
- kunnskap om relevante lover- og forskriftsverk
- det fagspesifikke for den enkelte utdanning/studieretning
- krav om utdannelse og praksis for dem som leder og underviser i fremtidens skoler
- krav til lokaliteter, vandel hos ledelse, økonomisk styring og regnskaper, fradrag for
mva osv.

- Vi kjenner til at utdanninger innen homøopati og akupunktur er under utredning, og håper disse meget gode terapiformene blir godkjente med støtterett i Lånekassen.
Vi har grunn til å tro at den generelle utredningen om behandling av lignende søknader, starter kort tid etter at søknadene deres er ferdig behandlet.


Hva betyr det for studiet at det ble godkjent nå?
- Utrolig mye! Vi håper at det vil gjøre alternativ behandling/utdannelse, mer anerkjent. Selv om flere og flere innser nytten av å ha et slikt tilbud, er det fortsatt et stykke frem for å bli ”stueren”.
Det vil nok også bli lettere å få studenter, siden de kan søke om støtte fra Statens Lånekasse.

- Vi er preget av hva den nye situasjonen gjør med oss. Det ligger et stort ansvar i godkjenningen, og vi håper vi er i stand til å takle den riktig. Vi er tross alt den første skolen innen alternativ utdanning, som er godkjent for støtte fra Lånekassen til våre studenter.
Det ble et unisont jubelbrus fra våre nåværende studenter, da dette ble kjent.
En blir ganske ydmyk når en tenker på den tilliten som her er vist oss fra off. myndigheter.


Hva betyr det generelt for det alternative miljøet, at studiet
Fysikalsk Aromaterapi ble godkjent nå?
- Det er dessverre en kjennsgjerning at det finnes mye rart i miljøet. Vi håper selvfølgelig at det
i kjølvannet av godkjenningen, vil bli en ”dominoeffekt”. Det kan bety at kvaliteten på alternativ utdannelse vil heves.
I stedet for å sitte på hvert vårt gjerde, er håpet at vi kan komme sammen og utveksle erfaringer og meninger. Det finnes så mye vi kan gjøre for å heve både det faglige nivået og utviklingen i det alternative miljøet. Og ikke minst; anseelsen ute blant befolkningen.
Det må bli et felles mål å sette klienten i første rekke, selv om det betyr at vi må sende en klient til en ”konkurrent”. Vi må innse vår begrensing; det er ikke sikkert at ”min” terapiform er den riktige for den aktuelle klienten. Hovedmålet må være å få mennesker fortest mulig opp og gå.


Hva er Fysikalsk Aromaterapi?
- Det er en terapiform som er satt sammen av flere terapiformer som naturlig hører sammen:
aromaterapimassasje og eteriske oljer, klassisk massasje og soneterapi. I tillegg underviser vi
i Anatomi/fysiologi og sykdomslære, hvor muskel- og sjelettære for terapeuter er integrert.
Vi har også undervisning i cellulitt- og hårfjerning, aromaterapi for ansikt, m.m.

Vi tilbyr én utdannelse, Fysikalsk Aromaterapi, og har aldri hatt sansen for spekulative weekendkurs, dvs. fort og lettvindt opplegg hvor en etter en 2-3 samlinger er ferdig utdannet som terapeut.
Dette fordi vi ønsker å gjøre en ting grundig da det er viktig for oss at utdannelsen gir en trygg arbeidsplass for den kommende terapeut.
Ting tar tid og ting skal modnes og vi har et utrolig fint miljø mellom elevene i dag. Vi føler et stort ansvar i å utdanne en person til et trygt og fremtidsrettet levebrød, sier Håkon Strømme fra Akademiet for Bio-Fysiologi.


Statens Lånekasse for utdanning bekrefter at Akademiet for Bio-Fysiologi A/S, som den første og foreløpig eneste skolen innen alternativ behandling har fått godkjenning for støtte i Statens Lånekasse, og informerer samtidig om at det i høst ble gjort endringer i forskriftene for Lånekassen, slik at skoler som nå søker godkjenning, må gå via NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning.

Av Alternativopplysningen: Unni Nordbrenden


NOKUT: www.nokut.no

Statens Lånekasse: www.lanekassen.no

Akademiet for Bio-Fysiologi A/S: www.fysikalskaromaterapi.no


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Publisert: torsdag 4. november 2004
Oppdatert sist: onsdag 24. november 2004


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen