Kreftsyke pasienter snakker ikke med lege om bruk av alternativ behandling

Publisert: 20.06.05

Mange kreftpasienter benytter alternativ behandling som suplement til konvensjonell kreftbehandling. Ikke alle opplever kommunikasjon omkring dette med sin sykehuslege eller fastlege.

En undersøkelse foretatt i Danmark av Center for Brobygning i Sundhedsarbejde (CBiS), København og Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), Norge, viser at så mange som 21% av kreftpasienter ikke snakker om sin bruk av alternativ behandling, hverken med sin fastlege eller med sykehuslege. Mange av disse ønsket ikke å ta temaet opp med legen, fordi de forventet motstand eller samarbeidsvanskeligheter. Noen uttrykte også forventning om manglende forståelse, holdning, interesse eller kjennskap til alternativ behandling.

Av de som valge å ta temaet opp med sin lege, ble en stor del møtt med nøytrale reaksjoner. Nær en femtedel ble mødt med negative reaksjoner mens nær en fjerdedel ble mødt med positive reaksjoner.

For de pasientene som ikke hadde snakket med praktiserende lege/fastlege om alternativ behandling, var den vanligste årsak at pasientene ikke hadde kontakt med deres praktiserende lege omkring kreft. Dette blev angitt til 48% av pasientene.

Ettersom mange pasienter ikke har kontakt med praktiserende lege/fastlege, blir kommunikasjonen med sykehusleger viktig for pasientenes opplevelse av det samlede behandlings- og sykdomsforløp. Til tross for manglende videnskabelig dokumentasjon for effekt af alternativ behandling, er en fordomsfri og åpen dialog med pasientene nødvendig, slik at pasientenes valg av alternativ behandling taes alvorlig og møtes med respekt.

Mange kreftpatienter benytter alternativ behandling som et supplement til konventionel kreftbehandling. Derfor vil mange leger på et tidspunkt bli stit
overfor å skulle kommunisere med kreftpatienter om alternativ behandling.

Alene sett i lys av eventuelle bivirkninger og interaktioner med konvensjonell behandling er det vesentligt, at pasientenes bruk av alternativ behandling er velkjent og blir gjort til et tema, som det er er relevant å diskutere på linje med andre former for behandling.

For pasienter, som lever med en kreftsykdom, kan det være en unødvendig belastning å ha en opplevelse av at deres valg eller vurderinger omkring bruk av alternativ behandling møtes negativt, og at de derfor føler seg nødt til å holde overveielser og bruk av alternativ behandling for seg selv.

At pasientene opfattet kommunikasjonen med sykehusleger som problematisk, kan skyldes at legene ikke ønsker å snakke om alternativ behandling, dels fordi de ikke besitter særlig viten om alternativ behandling, dels fordi de mener, at det ikke foreligger videnskapelig dokumentasjon for effekten av alternativ behandling, og derfor mener, at de ikke har et grunnlag for at gå i dialog med pasientene.

For pasienten vil en legevitenskabelig forklaring på sygdom, årsak og behandlingseffekt ikke nødvendigvis fremstå mer rasjonell enn en eventuel alternativ forklaring, hvilket er vesentlig for leger å være oppmerksomme på.

Å opsøke alternativ behandling er et valg som mange kreftpasienter treffer på et rasjonelt grunnlag, og derfor er det behov for at sykehusleger går inn i en dialog på en åpen og fordomsfri måte, således at pasienten taes alvorlig og møtes med respekt.


Kilde: Ugeskrift for Læger


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 20-06-05

Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen