Leger skal lære om alternativmedisin


Publisert: 14.01.05

Alternativ medisin skal bli pensum for leger og sykepleiere. Skolemedisinere må lære mer om det som lenge har vært tabu.

Regjeringen vil nå øke bevilgningene til forskning på blant annet healing, akupunktur og soneterapi. Statssekretær Elisabeth Aspaker i Helsedepartementet sier at det er viktig at man ser på alternativ behandling med en nysgjerrig og undersøkende holdning.

Fra iår blir det opprettet en informasjonsbank i Tromsø. Her skal blant annet helsepersonell bli veiledet i jungelen av alternative behandlingsformer. Slik kunnskap får man i dag i liten grad i det offentlige helsevesen. Kunnskapsbanken skal ikke drive klinisk rådgivning, kun svare på spørsmål.

Helsedepartementet skal også innføre alternativ medisin som fag på lege- og sykepleierstudiet.

- Dette er konfliktstoff, mye på grunn av manglende kunnskap. Det er på tide med voksenopplæring av erfarne medisinske professorer, sier Jarle Aarbakke, rektor ved Universitetet i Tromsø og selv professor i medisin.

Aarbakke ledet utvalget som fjernet Kvakksalverloven. Det åpnet for mer alternativ behandling, samtidig som det ga myndighetene en mulighet til å få overblikk over minefeltet. Bare to år etter at Kvakksalverloven ble opphevet, blomstrer kontakten mellom alternative behandlere og skolemedisinere.

I Tromsø vokser Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) hurtig. Det finansieres av Helsedepartementet og er organisert som et senter ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø. Professor Vinjar Fønnebø leder en stab på 20 vitenskapelig og administrativt ansatte. De pløyer ny mark, og skaffer seg informasjon om temaer som leger alltid har holdt sterk avstand til.

Forskningssenteret utvikler også undervisningsopplegg. Departementet har som mål at kunnskap om alternativ medisin skal være et fag både ved lege- og sykepleierstudiene.

- NAFKAM har gjort et minefelt til et seriøst forskningsfelt, sa Elisabeth Aspaker da hun i desember 2004 åpnet de nye lokalene til NAFKAM i Tromsø. Hun påpekte at 40 prosent av befolkningen bruker alternativ behandling en eller flere ganger i løpet av livet. Ved å satse på forskning og spre kunnskap, får folk flere muligheter til å velge riktig, sa Aspaker.

I Norge er det over 200 behandlingstilbud innen alternativ medisin. Homeopati, akupunktur, soneterapi, healing og urtemedisin er de mest brukte.

Kilde: Aftenposten


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 14.01.05
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen