soneterapi utdanning godkjentME-syke kan bli friske med Lightning Process

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 12.08.08

Personer som har vært syke av kronisk utmattelsessyndrom i årevis kan bli friske på tre dager. Nå skal det forskes.

Hva er Lightning Process
ME-Fysisk eller psykisk lidelse
Forskning i Norge på eksepsjonelle ME/CFS-forløp etter bruk av LP
Kurs – behandling også i Norge
Kostbart
Andre tiltak

Se også relatert artikkel:
Kraftig reaksjoner fra ME-syke på kurset Lightning Process


Flere enn 400 nordmenn har reist til England for å delta på tre-dager kurset LP - Lightening Process. Resultatene er oppsiktsvekkende. Deltagere som tidligere knapt kunne stå på bena kommer seg opp og tilbake til et fungerende liv.

Hva er Lightning Process
Metoden er et mentalt treningsprogram rettet mot personer med lidelser som kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS), angst, depresjon og søvnproblemer. LP ble utviklet av engelskmannen Phil Parker i 2001. Han har bakgrunn bl.a som osteopat. Programmet er satt sammen av kjente behandlingsmetoder som NLP, kognitiv terapi og hypnose.

ME-Fysisk eller psykisk lidelse
Det har versert mange myter omkring kronisk utmattelsessyndrom. Mange har opplevet å bli mistrodd omkring sine lidelser og den har blitt omtalt som en ”ny motesykdom”. Symptomer kan være utmattelse, svimmelhet, søvnforstyrrelse, smerter, svekket konsentrasjonsevne, overfølsomhet for mat, medisiner, lys, lukter mm.

Verdens helseorganisasjon (WHO) klassifiserte myalgisk encefalomyelitt som en nevrologisk sykdom allerede i 1969. ME ble godkjent i den norske versjonen av klassifikasjonssystemet i 1995.

Undersøkeler fra ME-senteret ved Ullevål sykehus i Oslo viser at sykdommen ofte utløses av infeksjon, kyssesyken, traumer av fysisk eller psykisk art, ulykker eller vaksiner.

Forskning i Norge på eksepsjonelle ME/CFS-forløp etter bruk av LP
Ved Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin – NAFKAM ved Universitetet Tromsø har de samlet inn historier om eksepsjonelle gode og dårlige sykdomsforløp. I den forbindelse har de mottatt 33 historier fra pasienter med ME/CFS.

-Ni av disse, alle kvinner mellom 18 og 49 år, har været på kurs i London og siden selv trent med LP. De forteller alle at de har været veldig syke, men raskt blitt friskere etter kurset og etter egen videre trening med LP. En person forteller om et dårlig forløp efter deltagelse i et kurs i Oslo, sier seniorforsker ved NAFKAM, Laila Launsø til alternativ.no

Nå ønsker NAFKAM å forske videre på hvorfor denne metoden virker så bra for noen og ikke for andre og hvordan det går med disse personene på sikt. I den forbindelse har senteret søkt Norges forskningsråd om midler til å forske på behandlingsmetoden, informerer Launsø.

Ifølge opphavsmann Phil Parker pågår det flere forskningsforsøk på metoden.

Kurs – behandling også i Norge
Aktiv Prosess er de første i Norge som tilbyr kurs i The Phil Parker Lightning Process, LP. Live Landmark og Vibeke C. Hammer har begge hatt ME og blitt friske etter å ha deltatt på LP kurs hos Phil Parker. De har etablert firmaet Aktiv Prosess og tilbyr tre dagers kurs i metoden flere steder i landet.

-Vi har hatt massiv pågang og kjører to kurs i uken, hver uke, sier Live Landmark til alternativ.no

-Det ser ut til at kurset gir deltagere et verktøy som gjør at de klarer seg fint på egenhånd etterpå. Enkelte vil ha nytte av kollokvie-grupper i etterkant. Etterhvert vil det bli tilbud om oppfølgingsseminar, informerer Landmark.

Kostbart
Kurset går over tre dager hvor hver dag har en varighet på 2-4 timer i grupper på 5 til 8. En samtale to uker senere med en varighet på 20 minutter, som gjøres via telefon er inkludert. Dette koster 15.000 kroner.

Live Landmark forteller at prisen er fastsatt fra England og at kursarrangørene betaler årsavgift og royalty til Phil Parker. Hun synes allikevel ikke 15.000 kroner er dyrt for å få livet tilbake.

Andre tiltak
Norges ME-forening – Pasientforening for ME-syke ble stiftet i 1987. Foreningen har fylkeslag i 15 fylker og flere fylker finnes det egne Lokallag. Disse arrangerer alt fra faglige foredrag til sammenkomster på en kafé, eller hjemme hos medlemmer for å støtte hverandre og dele opplevelser/erfaringer.

For tiden arrangeres det mestringskurs for dem som lever med ME ved Sykehuset Asker og Bærum i regi av Asker og Bærum lokallag av Norges ME - forening, Bærum kommune og Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Asker og Bærum HF. Foredragsholder er bla. Barbara Baumgarten, fastlege, homeopat og prosjektleder for ME-senteret på Ullevål Sykehus.

Kurset går over 6 uker en gang i uken, to timer og har en egenandel på kr. 280,-. Norges ME-forening informerer at kurs som pågår nå er fullsatt men at det vil bli satt opp nye kus våren 2009.Relaterte saker :
Kraftig reaksjoner fra ME-syke på kurset Lightning Process
Alvorlige syke kan bli friske med alternativ behandling


Del på Facebook

Tips en bekjent om denne siden!

Motta nyhetsbrev fra AlternativopplysningenSist oppdatert: 13.10.08

www.behandler.no
Støtt folkeaksjonen for alternativ behandling

Alternativopplysningen - alternativ.no har igangsatt en folkeaksjon for bedre integrert alternativt offentlig helsetilbud.

BLI MED!
Ved å skrive deg på lista for Folkeaksjonen FAB er du med å gi din stemme for saken. Les mer om saken

Dato:
Antall underskrifter: 10495
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997-2010 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer
Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med Alternativ Opplysningen DA (utgiver) er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale vil bli påtalt og kan medføre erstatningsansvar.