alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Ny nasjonal høgskole i Holistisk Medisin

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 28.04.06

Seks skoler har tatt initiativ til en profesjonaliseringsprosess som skal bli en nasjonal forskningsbasert tverrfaglig høgskole innen holistisk helsearbeid.

Den nye utdanningsinstitusjonen skal ha basis i forskning og kvalitetssikret utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Skolens navn er Lyceum - Akademi for Integrert Medisin.

Lyceum - Akademi for Integrert Medisin (Sjømannskolen)

27 april 2006 ble det avholdt en åpningskonferanse der både Stortingspresidenten og ordføreren i Oslo var tilstede, når denne samlokaliseringen av skoler innen integrert og alternativ medisin fant sted. -Gjennom 7-8 år er dette forberedt, og vi kan nå ønske velkommen en nasjonal forskningsbasert høgskole med base på Ekeberg i Oslo, sier Hans Martin Lundestad, initiativtager og prosjektleder.

Åpningskonferansen som gikk over en hel dag hadde et bredt program fylt med innlegg, taler og kultur.

Vi fikk bl.a høre Andreas Normann Bjørndal, undervisningsrektor ved NAN (Norsk Akademi for Naturmedisin) som ga et tilbakeblikk på KAM-bransjen (Komplementær og alternativ medisin).
-Mye har skjedd i Norge siden Norske Homepaters Landsforbund, som den første foreningen innen alternativ medisin, ble stiftet i 1930. Han uttrykte at dette prosjektet er unikt i verdenssammenheng.

Frode Forland, fra Sosial- og helsedirektoratet holdt en innledning om Kvalitetsstrategien – Helsestjenestens verdigrunnlag og målsetning. Kvalitetssikring blir tungt vektlagt i det politisk miljøet når det gjelder alternativ behandling.

Vinjar Fønnebø, professor ved Universitetet i Tromsø og leder for NAFKAM nasjonalt forskningssenter innen kompelementær og alternativ medisin, peker i sitt innlegg på forskningsmetoder for alternativ behandling.
-Det er idag få metoder som på bakgrunn av forskning viser effekt. Samtidig ser vi at personer som oppsøker en alternativ behandler opplever bedring. I dag brukes det alternative behandlingsmetoder ved 1 av 4 sykehus i Norge. Også en tredjedel av befolkningen oppsøker alternativ behandling.
-Det ser ut til at metodene vi har brukt i forskning for å dokumentere effekt ikke har vært riktige, ettersom det er et så stort sprik mellom dokumentasjon og erfaring, sier Fønnebø.


Lege Vilhelm Schjelderup, Foto: Nils Petter Leidal

Vilhelm Schjeldrup, lege, forfatter og lærer ved IRMAS, Institutt for Refleksologi og Masasje stilte i sitt innlegg spørsmålet ”Forbrukerorientert medisinsk forskning – bør man satse mer på dette? Et tema som også Stig Bruset, lege, akupunktør og forfatter belyste i sitt innlegg ”Pasienten i sentrum - fokus på problemet, bevissthet om helheten”. Han skisserte et bilde på ”maktens pyramide” hvor pasienten befinner seg på nedersete trinn under helsearbeidere, byråkrater, politikere og forskere. -Det blir interessant hvis man snur denne pyramiden på hodet, og setter pasienten i fokus, sa Bruset.

Ine Marie Erikesen, Stortingsrepresentant, leder av KUF, Kirke- utdannings- og forskningskomiteen holdt innlegget ”Forskningsbasert helseutdanning som grunnlag for politisk akspet”. -Nå nytter det ikke lenger å løpe i korridorene på Stortinget for å få godkjent sin utdanning, sier hun. -Dette går nå via NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Foruten disse var det deltagelse fra bla. Helse og omsorgsdepartementet, Universitetet i Oslo, NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen og Norsk Selvhjelpsforum.

Stor og viktig faktor
Ordfører Per-Ditlev Simonsen uttrykte begeistring over det nye kompetansesenteret for helhetlig helsearbeid. Han opplever at dette er en stor og viktig faktor for Oslo by.
-Dette er en viktig dag i Oslo´s historie, sa han i sin tale.


Ordfører Per-Ditlev Simonsen, Foto: Nils Petter Leidal

Torbjørn Jagland poengterte viktigheten i å skille seiøst fra useriøst, og gratulerte på vegne av det politiske Norge med dette initiativet for Holistisk medisin.


Stortingspresident Thorbjørn Jagland, Foto: Nils Petter Leidal

Kommende hovedprosjekt
Nå som samlokaliseringen av disse skolene er et faktum, vil det være fokus på det kommende hovedprosjektet ”Prosjekt 98/2009 høyere utdanning innen holistisk helsearbeid”. Her skal profesjonaliseringsprosessen bl.a. lede til etablering av en nasjonal institutt- og forskningsbasert tverrfaglig høgskole innen holistisk helsearbeid. Hensikt og mål med profesjonaliseringen er også å kunne tilføre et betydelig bidrag til en kvalitativ verdibasert helsefaglig og helsepolitisk utvikling.

-Det er også en målsetning å få til en felles nordisk plattform for utdanning og kvalitetessikring innen holistisk helsefag og holistisk helsearbeid, sier Hans Martin Lundestad.

Disse skolene er i dag samlet på Sjømannsskolen:
Atlantis Medisinske Høgskole, AMH
Norsk Akademi for Naturmedisin, NAN
Norsk Akademi for Osteopati, NAO
Nordisk Akupunktur Høgskole, NAHS
Norsk Helhetsterapi Høgskole, NHH
Institutt for Refleksologi og Massasje, IRMAS


Tips en bekjent om denne siden!
Tilbake til Hovedsiden
Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 30.04.06

Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen