Musikkbad får internasjonal oppmerksomhet

Publisert: 23.06.05

Metoden bygger på ideen om å bruke lavfrekvent lyd i behandlingsøyemed. Den lydbaserte terapibehandlingen skal blant annet gi økt velvære. Bak oppfinnelsen ligger 40.000 timer med erfaring, testing og forskning. For tiden er Olav Skille i Singapore for å holde foredrag om behandlingsmetoden, for foreldre og terapeuter.

– Jeg kaller det lavfrekvent lydmassasje, hvor jeg kjører lyd rett inn i kroppen til folk, det vil si at jeg sender lyd til kropp istedenfor ører. I de ni første måneden utsettes vi som foster for konstant lydmiljø på 80 desibel, forteller Skille til Levangeravisa.

Det er terapeuter og foreldre knyttet til organisasjonen for funksjonshemmede barn, Amazing Kidz, fra ulike deler av Asia til Singapore som deltar på Skilles kurs og foredrag.

Olav skille

– Flere vil også ta med seg barna sine for å se om min terapi kan hjelpe dem på noen måte. Denne type terapi er ikke bare gunstig for kroppen, men kan også slå positivt ut for utvikling av språk og sinn, sier Skille.

Til Singapore har Skille med seg minibehandlingsutstyr med en enkel lydgiver på størrelsen med ei håndflate. I sitt eget kontor i Levanger har han imidlertid mer komplisert elektronisk utstyr, som blant annet består av en benk med fire omformere som sender lyden av musikk inn i kroppen.

– Folk fra organisasjonen har bygd utstyr etter mine anvisninger. Jeg er veldig spent på hvordan det vil fungere. En elektronikkfabrikk i Japan har også gitt et massasjesystem til Amazing Kidz, forteller Skille.

Det er foreldrene til de multihandikappede barna i Amazing kidz, som har kontaktet Skille. De er spesielt interessert å få vite mer om effektene som Skille har opplevd med sin terapi.

– Jeg har holdt på med dette i 25 år, og har blant annet benyttet denne terapien på mine egne barn. Den er også brukt på brukerne ved Staupshaugen. Effekten av min terapi gjør at barna blir lettere tilgjengelige for andre typer terapi, inklusive medisinsk behandling, sier Skille.

I januar 2006 reiser han til Kalkutta i India for å holde foredrag for organisasjonen Step One Foundation, som også er en organisasjon for funksjonshemmede barn.

– Dette er en nystartet organisasjon, hvor jeg er bedt om å være organisasjonens høye beskytter, som jeg selvfølgelig har takket ja til, sier Skille til Levangeravia.


Kilde: Levangeravisa


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 23-06-05

Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen