alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Mennesker som mediterer får større hjerne

Av: Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 15.03.06

De som mediterer får større hjerne enn dem som ikke gjør det. Forskere ved Harvard, Yale og the Massachusetts Institute of Technology har funnet bevis
for at meditasjon kan endre hjernens fysiske struktur.

Ved scanning har forskerne funnet ut at de som har meditert over lang tid har fått økt tykkelse i de delene av hjernen som har med oppmerksomhet og sanseintrykk å gjøre. Man ser at denne tykkelsen er større hos eldre enn hos yngre mennesker. Dette er interessant fordi deler av hjernen vanligvis blir tynnere etterhvert som vi blir eldre.

-Våre studier viser at meditasjon kan gi endringer i hjernen for voksne, i områder som er viktige for tankemessige og følelsesmessige prosesser og velvære, sier Sara Lazar, forskningsleder og psykogog ved Harvard Medical School til universitetsavisen Gazette.

Disse funnene er i samsvar med andre studier, som har vist økt tykkelse i “musikkområder” i hjernen hos musikere og i visuelle og motoriske områder hos sjonglører. Dette forteller oss at hjernens struktur kan endres hos voksene som følge av gjentatte øvelser.

Forskerne sammenlignet hjernene til 20 erfarne mediterende med 15 som ikke mediterte. 4 av de mediterende underviste i meditasjon eller yoga, mens de resterende hadde arbeid innen f.eks. helsesektoren, journalistikk eller som jurist. Under scanning av hjernen mediterte en gruppe, mens en annen bare slappet av og tenkte på hva de ville.

Meditasjonen
De som mediterte gjorde Buddhistisk innsiktsmeditasjon. De fokuserte på det som var tilstede i rommet, som støy eller kroppslyder. “Om”, andre mantraer elller chanting inngikk ikke i meditasjonen.

-Målet er å fokusere på sansing i stedet for dine tanker omkring sansingen, forklarer Sara Lazar. Hvis du f.eks. plutselig hører en lyd skal du kun lytte til den, istedet for å tenke på den. Hvis bena dine sovner, skal du kun registrere at det skjer noe fysisk i kroppen. Hvis det ikke er annet å fokusere på, kan du fokusere på pusten din. -De som mediterer jevnlig blir vant dette, sier hun.

De som deltok i studien mediterte vanligvis i gjennomsnitt 40 minutter hver dag. Noen hadde gjort dette i ett år mens andre hadde gjort det gjennom en årrekke. Dybden av meditasjonen ble målt ved å måle pust. De som gikk dypest inn i meditasjonen hadde den største endringen i hjernestrukturen.

Sara Lazar begynte selv med meditasjon for 10 år siden og praktiserer innsiktsmeditasjon tre ganger i uken. -I begynnelsen var jeg ikke sikker på om det ville ha noen effekt, men jeg har nå erfart positive forandringer, sier hun.
Det minsker stress, gjør tankene klarere og gjør meg istand til å fokusere bedre i vanskelige situasjoner.

Hvor som helst
-Innsiktsmeditasjon kan utføres hvor som helst og når som helst. De som gjøre dette blir klar over at mye av det som foregår i hodet er tilfeldige tanker, ofte med liten substans, sier Lazar. Målet er ikke først og fremst å “tømme” hodet, men å unngå å bli overveldet av tilfeldige tanker som dukker opp i bevisstheten.

Hun kommer med et eksempel: Hvis man står foran en viktig deadline, har mange en tendens til å bekymre seg over hva som vil skje hvis de ikke rekker det eller at det de leverer ikke er godt nok. –Du kan drive deg selv til vanvidd ved å tenke “hva om”- bekymringer. Hvis du istedet for lærer å fokusere på hva som må gjøres akkurat nå og det som foregår nå, vil mye av stressfølelsen forsvinne, sier Lazar.

Nye studier
-Den økte tykkelsen i hjernen er ikke veldig stor, men vi antar at oppdagelsen av denne vil føre til nye studier, for å finne ut hva som egentlig foregår og hvordan meditasjon kan brukes som helsebringende og kanskje til og med for å forsinke aldringsprossess.

Resultatet av studien fører til nye spørsmål. Fører meditasjon til forbindelser mellom hjerneceller eller blir blodkar påvirket?
Påvirker den økte tykkelsen i hjernen vår oppførsel i dagliglivet? Kan dette forbedre kommunikasjonen mellom de intellektuelle og følelsesmessige områdene i hjernen?

Nye studier er planlagt ved Massachusetts General Hospital, for å finne svar på noen av disse spørsmålene. Dette vil bli en mer omfattende studie enn den forrige, hvor man vil undersøker flere personer. Her vil man også måle før og etter man lærer å meditere. –Vi håper å finne ut mer omkring fortykkelsen og hvordan dette påvirker følelser og tanker i forhold til bevissthet og dømmekraft, forteller Lazar.

Forsinke aldringsprossess
Ettersom meditasjon kan se ut til å motvirker den naturlige fortynningen av områder av hjernen, vil man da ved å meditere kunne forsinke aldringsrossessen?
Lazar er forsiktig med å uttale seg omkring omkring dette temaet, men sier at en liten del av hjernen ser ut til å ha en forsinket effekt på fortynning av hjernen. Men det er viktig å huske munker og yogier eldes som alle andre, men de sier å kunne glede seg over økt bevissthet og hukommelse.

Kilde: Harvard University, Gazette, Cambridge USA, William J. Cromie., publisert januar 2006.Tips en bekjent om denne siden!

Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 29.03.06

Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen