Spirituell meditasjon gir best effekt

Publisert: 14.09.05

Ved å sammenligne meditasjon med og
uten spirituelt innhold,
har man ved en under- søkelse kommet frem til
at spirituell meditasjon
gir best effekt.

Forskere ved Bowling Green State University i Ohio sammenlignet den mentale og fysiske helseeffekten av meditasjon med et spirituelt fokus, uavhengig av religiøs overbevisning, med meditasjon uten et spirituelt innhold.

Resultatene viste at de som praktiserte spirituell meditasjon var mer avslappet og hadde en mer positiv holdning – var i bedre humør. Dessuten var de helt overlegne på smertetoleranse.

I undersøkelsen deltok 68 personer. Disse ble delt inn 3 grupper. En gruppe fikk undervisning i spirituell meditasjon, hvor man brukte mantraer som f.eks. ”Gud er kjærlighet”, ”Gud er fred”. En annen gruppe fikk undervisning i ikke-spirituell meditasjon, hvor man brukte mantraer som ”Jeg er lykkelig”, ”Jeg er glad”, mens den tredje gruppen fikk beskjed om kun å slappe av. Meditasjon skulle praktiseres 20 minutter daglig i 2 uker.

Både før forsøket og etter de to ukene, undersøkte forskerne humøret til studentene med psykologiske tester. I tillegg gjennomgikk forsøkspersonene en smertetest, som gikk ut på å holde hendene i isvann med kun 2 grader, og holde dem der så lenge man kunne holde ut.

Resultatene viste altså at de i gruppen som praktiserte spirituell meditasjon var mer avslappet. De hadde en mer glad/positivt innstilling, og de tolerete smerten nesten dobbelt så lenge som deltagerne i de to andre gruppene.

Dermed kan det virke som om spirituell meditasjon gir flere fordeler enn meditasjon uten et spirituelt innhold, mener forskerne ved Bowling Green State University i Ohio, USA.


Skrevet av Unni Nordbrenden, Alternativopplysningen - alternativ.no

Kilde: New Scientist, Journal of Behavioral Medicine
-------------------------------------------------------------------------------

Ønsker du å lære å meditere eller meditere sammen med andre i en gruppe:

Kursoversikt – meditasjon

Forskjellig - Meditasjon


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 14-09-05

Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen