alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Miljøproblemet - en moralsk og åndelig krise

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 04.01.08

Hvis vi ikke forandrer oss fortsetter vi å utnytte naturen. Allerede i 1994 gikk en rekke tros- og livssynssamfunn i Norge sammen og utarbeidet et manifest for en levende jord i krise

Egennytte i sentrum
Den enkeltes og sammfunnets ansvar
Hva kan du gjøre

Vi vil ha en bærekraftig utvikling for jordkloden, men fortsetter rovdriften på jordens begrensede ressurser. Vi aner at vi som mennesker bare er en del av jordens store vev, men lever som om vi var skilt fra naturen, kan man lese i et manifest fra 1994 i heftet En levende jord i krise, utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom medlemmer av en rekke tros- og livssynssamfunn i Norge.


Egennytte i sentrum
Vi tror at den krisen vi står overfor er en moralsk krise – ja, dypest sett en åndelig krise. Derfor tror vi også at en etisk og åndelig oppvåkning er nødvendig om vi skal ha håp om å løse krisen som vårt livsmiljø er truet av.

Til tross for manges gode vilje, er dagens holdninger og politikk preget av unnfallenhet og egeninteresse. Tankesystemer og samfunnsordninger som setter mennesket og den enkeltes materielle egennytte i sentrum er i ferd med å gjennomtrenge hele verdenssamfunnet.

Forbrukersamfunnets selvopptatte materialisme har ført til en rotløshet og en fremmedgjorthet fra vårt dypere selv og den stor helheten som vi er en del av. Det materialistiske livssynet gjør ikke bare naturen til et objekt som vi kan skalte og valte med – også mennesket blir tingliggjort. Dermed står vi i fare for å miste troen på oss selv som skapende individer. Vi må vinne tilbake troen på menneskets gode skapekraft, i innlevelse med alt levende!


Den enkeltes og sammfunnets ansvar
Om vi skal kunne makte å snu utviklingen, må oppvåkningen følges av praktisk handling, hos den enkelte og samfunnet. Vi trenger en etisk bevissthet som tydeliggjør den enkeltes ansvar for å søke en ny livsstil, og de politiske institusjonenes ansvar for å utforme og iverksette en helhetlig politikk som bevarer og styrkes vårt fells livsmiljø.

Samfunnet må sette rammer som hindrer at særinteresser tar seg til rette på fellesskapets og naturmijløets bekostning. Politiske institusjoner må målbevisst og konsekvent arbeide for en verdensomspennende omfordeling av tilgangen til ressursers slik at alle får mulighet til å ta del i menneskelig og økonomisk utvikling.

Eierinteresser og arbeidstakere i industrien og andre næringer, offentlige myndigheter og internasjonale samarbeidsorganisasjoner må aksepterer sitt moralske ansvar overfor alt som lever og forplikter seg til vern om helheten i det naturmiljø som alt liv er avhengig av.

Manifest
Utdrag fra heftet:
En levende jord i krise -et felles kall til åndelig oppvåkning, 1994
Et hefte om økologi, religion og spiritualitet.
Et samarbeid mellom medlemmer av:

Alternativt Nettverk
Baháí-smfunnet i Oslo
Buddhistforbundet
Det Mosaiske Trossamfunn
Emmaus, Den norske kirke
Hare Krishna Bevegelsen
Islamic Cultural Centre Norway
Oslo Katolske Bispedømme, Kommisjon for Rettferdighet og fred


Hva kan du gjøre
Hvordan står det til med dine egne holdninger og handlinger i miljøsaken? Gi deg selv en stille stund og finn ut hva du kan gjøre for å være med på å bidra mer.

Grønn hverdag - Miljøsteget
-De store miljøproblemene er summen av alle de små handlingene. Derfor er valgene du tar viktig for miljøet. Ta miljøsteget - det DU gjør teller, skriver Grønn hverdag på sin nettside. Miljøsteget er en liste over miljøhandlinger det er enkelt å komme i gang med. Se listen nå!

Regn ut ditt klimautslipp
Ta VG´s klimatest for å finne ut hvor mye klimagasser du slipper ut. Etterpå kan du forplikte deg til å redusere dine utslipp i Mitt klimakutt.

Miljøproblemet en moralsk og åndelig krise- Les mer
Hvis vi ikke forandrer oss forsetter vi å utnytte naturen. Allerede i 1994 gikk en rekke tros- og livssynssamfunn i Norge sammen og utarbeidet et manifest for en levende jord i krise.

Tips en bekjent om denne siden!

Motta nyhetsbrev fra AlternativopplysningenSist oppdatert: 04-01-08


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2007 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer