alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Internasjonalt senter innen folkemedisin og alternativ behandling etableres i TromsøInternasjonalt senter innen folkemedisin og alternativ behandling etableres i Tromsø

Redaksjonen, alternativ.no
Publisert: 25.03.08

NAFKAM ved Universitetet i Tromsø er nettopp valgt som WHOs første samarbeidssenter i Nord-Europa innen folkemedisin og alternativ behandling.

Forskning og workshops
Globalt nettverk

Profesor Vinjar Fønnebø
Profesor Vinjar Fønnebø

– Dette betyr veldig mye for oss og er en stadfestelse på vår internasjonale status. For Universitetet i Tromsø - UiT er dette en anerkjennelse av at vi tør å gå foran og ligger i front på tema som kanskje kan være kontroversielle, sier professor Vinjar Fønnebø, leder for NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Det medisinske fakultet ved UiT til Tromsøflaket.

Forskning og workshops
NAFKAM skal blant annet bistå WHO - Verdens helseorganisasjon ved å kurse forskere fra hele verden i hvordan man best kan tilnærme seg folkemedisin og alternativ behandling som forskningsområde.

I tillegg skal NAFKAM bidra til at forskningsmetodene blir enda bedre. NAFKAM skal også fremme kommunikasjon og informasjon innen fagfeltet ved å oppdatere sin egen database. Dessuten skal WHO bruke ekspertisen ved NAFKAM når de måtte ha behov for det.

NAFKAM vil arrangere to-tre internasjonale workshops for forskere hvert år, ulike steder i verden. Dette er noe senteret allerede har erfaring med fra det årlige ”Northern Light Workshop” i Tromsø, hvor det deltatt forskere fra alle kontinenter. Dessuten har NAFKAM holdt kurs i Beijing, Shanghai og i Geneve.

Globalt nettverk
WHO har en rekke samarbeidssenter innen ulike områder. NAFKAM vil inngå i det globale nettverket som består av WHOs samarbeidende sentre innen ”traditional medicine”, det vil si innen folkemedisin og alternativ behandling. Med NAFKAM finness det nå 19 slike sentre rundt om i verden, hvorav to er i Europa, - Tromsø og Milano.

WHO har i alt seks samarbeidende sentre i Norge, to i Oslo, ett i Bergen, ett i Trondheim og to i Tromsø. Det andre i Tromsø er Nasjonalt senter for telemedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Avtalen mellom NAFKAM og WHO gjelder for fire år, men kan bli fornyet hvis partene ønsker det.

Kilde. Tromsøflaket, Universitetet i Tromsø

Tips en bekjent om denne siden!

Motta nyhetsbrev fra alternativ.noSist oppdatert: 25.03.08