Nyhet

Siste nyheter
Forbrukerrådet krever nytt naturmiddelregister
Fritt Helsevalg deler ut brobyggerpris
Økologisk mat bedre for helsen
Intuisjon viktigere enn analyse

Tirsdag 15.06.2004
Forbrukerrådet krever nytt naturmiddelregister

Forbrukerrådet vil ha obligatorisk registrering av alle naturmidler. Dagens register er ikke troverdig så lenge det drives av bransjen selv, mener rådet.
- Det Forbrukerrådet nå gjør, er ren mistenkeliggjøring av oss, og det er svært beklagelig. sier Turid Backer, daglig leder i Bransjerådet for naturmidler.
Salget øker. - Omsetning av naturmidler er en bransje i kjempevekst. Produsentene spiller på forbrukernes ønske om en bedre helse. Selvsagt er det mange produkter med god effekt, men det er også cowboytilstander i deler av bransjen, sier Stine Wohl Sem, avdelingsleder i Forbrukerrådet til Aftenposten.

Rådet har tidligere klaget inn både naturpreparater og kosttilskudd for uredelig markedsføring. Nå mener Forbrukerrådet det er nødvendig å innføre en ordning hvor det blir obligatorisk å registrere alle naturmidler som er tilgjengelige på det norske markedet. Forslaget kommer frem i rådets høringsuttalelse til "Naturmiddelutredningen" fra Helsedepartementet.

- Dagens register i regi av Bransjerådet for naturmidler er ikke troverdig nok når det eies og drives av bransjen selv. Poenget er at et slikt register skal gi forbrukerne trygghet om hvilke produkter de kjøper, og da er det helt avgjørende at registeret er troverdig og åpent. På et møte i Paris nylig med 13 europeiske forbrukerorganisasjoner, fikk vi full støtte på at det er et prinsipielt spørsmål at et slikt produktregister må være uavhengig av bransjen hvis det skal være troverdig, sier Sem.

Hun mener at et register over naturmidler enten bør drives av myndighetene eller organiseres som en stiftelse, helt uavhengig av kommersielle interesser.

- Det viktigste for forbrukerne er redelighet; å vite at du ikke blir lurt. Et obligatorisk register for alle naturmidler på markedet som har strenge krav til opplysninger om produktenes effekt og hva slags virkestoffer de består av, vil være med på å sikre dette, sier Sem.

Hun mener at et register må være absolutt åpent om alle egenskaper ved et naturmiddel, som hvem som har registrert produktet, virkestoffer, renhetsgrad, volum, hvilke påstander som er knyttet til produktet, i tillegg til dokumentasjon om kvalitet og effekt av produktet.

Forbrukerrådet mener også at det må føres et langt mer aktivt tilsyn med markedet.

Aktivt tilsyn

- Den nye matloven sier at det ikke er lov å komme med påstander om et produkt som er feil. Men skal dette ha betydning for forbrukerne, må Mattilsynet bruke mer ressurser på å føre et aktivt tilsyn med markedet, sier Sem.

I Bransjerådet for naturmidler reagerer man kraftig på utspillet fra Forbrukerrådet.

- Et register er et register. Jeg kan ikke skjønne at ikke bransjen selv skal kunne håndtere dette, slik mange andre bransjer gjør. Vi har selv tatt initiativ til et register til beste for forbrukerne. Og Helsedepartementet sier jo i "Naturmiddelutredningen" at det anser vårt register som meget etterrettelig. Det Forbrukerrådet nå gjør, er ren mistenkeliggjøring av oss, og det er svært beklagelig. sier Turid Backer, daglig leder i Bransjerådet for naturmidler.
I fjor ble det omsatt naturmidler for 1,8 milliarder kroner i Norge, en økning fra 1,5 mrd. i 2002. Salget av naturmidler er fordoblet i løpet av de siste ti årene.
Statistikken teller ikke med hjemmesalg, salg på postordre eller Internett.
Det selges omtrent like mye naturmidler i dagligvareforretninger og i helsekostbutikker.
Ca. 13 prosent av naturpreparatene selges på apotek.

Kilde: Aftenposten, Berit Simenstad


Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen