Historisk avtale mellom Kina og Norge om styrket samarbeid innen tradisjonell kinesisk medisin

Avtalen er den første avtale mellom Kina og Norge som utelukkende omhandler tradisjonell kinesisk medisin. Den ble underskrevet
8. oktober av helseministrene for
de to land under den kinesiske helseminister Gao Qiang besøk til Norge. Avtalen åpner opp for mer samarbeid og utveksling blant annet innen områdene forskning, behandling og utdanning.

Helse- og omsorgsminister Gabrielsen ga uttrykk at avtalen understreker at norske myndigheter ønsker å forstsette arbeidet med å bedre forståelse mellom helse-
personell i den ordinære helsetjenesten og utøvere av alternativ behandling og fremme integrasjon av enkelte behandlingsmetoder. Han mente at Norge har mye å lære av Kina på dette området. Helseminister Gao la vekt på forskning og utdanning som viktige områder for videre samarbeid. Hans inntrykk er at behandlingsmetoder som akupunktur og kinesisk massasje begynner å bli internasjonalt velkjente, men at kinesisk urtebehandling ennå ikke har oppnådd samme anerkjennelse. Hans ønske er samarbeid om utvikling av fremstillingsmetoder og kliniske forsøk på dette området.

Den nye avtalen er en intensjonsavtale som viser politisk ønske om å videreutvikle det samarbeidet som allerede eksisterer innen feltet tradisjonell kinesisk medisin. I dag omfatter det bl a opphold ved kinesisk sykehus for å kartlegge bruk av tradisjonell kinesisk medisin ved revmatiske lidelser og hudsykdommer, forskning omkring bruk av akupunktur for forskjellige sykdommer og qigong (kinesiske helseøvelser) trening for pasienter med nevrologiske tilstander.

Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Publisert: fredag 10. oktober 2004
Oppdatert sist: fredag 5. november 2004
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen