alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Økologisk mat – for helse og miljø


Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 16.04.07

Både helse og miljø spiller inn når vi velger økologisk. Men hva betyr økologisk, organisk usprøyta eller naturlig?

Økologisk mat – næring
Miljøet
Prisen må ned
Økologisk kampanje hos Coop
Kvalitetskontroll
Økologisk, organisk, usprøyta eller naturlig
Les mer om økologiske produkter

Bioforsk får henvendelser både fra forbruker og produsenter.
-Vi ser en økt interesse for økologiske produkter, sier Grete Lene Serikstad, rådgiver i Bioforsk til alternativ.no

Bioforsk er organisert under Landbruks- og matdepartementet (LMD) som et forvaltningsinstitutt med særskilte fullmakter. LMD har oppnevnt et eget styre for Bioforsk. Bioforsk er et desentralisert forskningsinstitutt med lokalisering i alle landsdeler og ledes fra Ås utenfor Oslo.

Økologisk mat – næring
I Norge ønsker vi å spise sund mat, først og fremst fordi vi tror på en helsemessig gunstig effekt. Økologisk mat har et høyere innhold av antioksidanter i plantevekster og fettløselige vitaminer og omega-3-fettsyrer i animalske produkter.

Miljøet
Men også miljømessige hensyn veies når vi velger å kjøpe økologisk. Manger er opptatt av at dyret de spiser skal ha levd et godt liv. Det biologiske miljøet blir berørt av sprøytemidler i maten, men den største negative effekten har kanskje nitrogengjødslingen. Den gjør bl.a at eplene inneholder mer vann og mindre C-vitaminer, ifølge Serikstad.

Prisen må ned
Prisen på produkter kan være en årsak til at det ikke selges mer økologisk enn det gjør i Norge. I Danmark så man en sterk økning i etterspørsel da prisen ble satt ned.

Forbrukerrådet mener at økologisk mat må bli billigere og lettere tilgjengelig og at folk flest må få muligheten til å velge økologisk mat som hverdagsmat. Forbrukere ønsker mer økologisk mat, men barrierer som høy pris, tilgjengelighet, plassering og markedsføringen i butikken hindrer kjøp.

Økologisk kampanje hos Coop
Butikkkjeden Coop har satset økologisk og har et bredt utvalg sammenlignet med mange andre butikker. De har nå en kampanje, fra 16 april 2007,  hvor medlemmer får 15 % rabatt på økologisk frukt og grønt. Alle som ønsker det kan bli medlem av Coop.

Coops omsetning av økologiske varer steg med 32 prosent første kvartal iår sammenlignet med samme periode i fjor.

Kvalitetskontroll
Bioforsk opplever at folk er opptatt av kvalitet og dokumentasjon.

-Det er god kontroll med økologisk mat og sporbarheten er rimelig bra. Det har hendt at en importør ikke har gjort jobben sin og vi har fått produkter som ikke har holdt mål, men dette blir raskt fanget opp, informerer Grete Lene Serikstad i Bioforsk.

Økologisk, organisk, usprøyta eller naturlig
Hva betyr det at noe er økologisk, organisk, usprøyta eller naturlig? Mener man det samme, eller snakker man om forskjellige ting? Og er det mer riktig å bruke den ene betegnelsen framfor den andre? Bioforsk har utarbeidet en oversikt:

Begrepet "økologisk landbruk" omfatter mer enn ordet økologi i vitenskapelig forstand. I Norge er betegnelsen økologisk landbruk lovbeskyttet og brukes som en felles betegnelse for ulike driftsretninger hvor en tar langsiktige, økologiske hensyn. Biologisk-dynamisk landbruk er en egen driftsretning, og inngår under fellesbetegnelsen økologisk landbruk.

For å kunne bruke betegnelsen "økologisk" på produkter må produksjonen være kontrollert og godkjent i henhold til forskrift om økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler. I Norge er Debio kontroll- og sertifiseringsinstans for økologisk produksjon og foredling.

Betegnelsene "usprøyta", "biologisk" eller "organisk" er ikke lovbeskyttet i Norge og skal ikke brukes som betegnelser på produksjonsmåte. Betegnelsen "naturlig" er svært upresis og bør heller ikke brukes. Derimot brukes ordene organisk og biologisk mye ved beskrivelse av prosesser og teknikker i økologisk landbruk, f.eks organisk materiale og biologisk mangfold.

Ulike land har valgt ulike fellesbetegnelser på de økologiske landbruksmetodene. I Storbritannia og USA brukes "organic", mens i Tyskland, Danmark og Sverige brukes "økologisk". I Italia, Portugal og Frankrike brukes "biologisk / biologica" som betegnelse.

Den internasjonale sammenslutningen av organisasjoner som arbeider med økologisk landbruk (IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements) bruker "organic" som begrep og har det i sitt navn, fordi engelsk er deres offisielle språk.

Les mer om økologiske produkter – temaark fra Bioforsk (pdf-filer):
Økologisk epler
Økologisk gulrot
Økologisk melk
Økologisk egg og kyllingkjøtt
Økologisk korn
Økologisk produkter
Plantevern
Effekten av kjemiske sprøytemidler

Kilde. Bioforsk


Tips en bekjent om denne siden!

Motta nyhetsbrev fra AlternativopplysningenSist oppdatert: 17-04-07


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2007 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer