rosenmetodenRosenmetoden hjelper utbrente

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 29.08.08

Hva er Rosenmetoden
Massasje for sjelen
Vitalitet og bevegelighet
Slippe tak i gamle mønstre
Vilje til å jobbe

Går du til fastlegen med din utbrenthet får du kanskje tilbud om lykkepiller men det gjøres sjelden en jobb for å løse årsaken til problemet. Ifølge Dorthe Leth i Norske rosenterapeuters forening, har Rosenmetoden vist seg å være en metode som har hjulpet mange til å ta tak i livet sitt og finner en vei ut av utbrentheten. En vei hvor man får hjelp til å styrkes, så det blir lettere å ta ta styring i livet.

-Mange av oss har opplevet det å gå helt tom for strøm. Å være helt total utmattet av livet og alle krav som stilles. Vi blir sykemeldte fra jobben som stresser og går til legen med livsbekymringene og kroppens spennings-reaksjoner, sier Dorthe Leth, til alternativ.no

-Deretter går vi gjennom en prosess. Ved første gangs legebesøk får man beskjed om å gå hjem og hvile sammen med en ukes sykemelding. Andre gang blir det tatt blodprøver med beskjed om å gå hjem og hvile sammen med en ny sykemelding for en uke. Tredje gang får man kanskje beskjed om at blodprøvene er normale. Man får tildelt en resept for lykkepiller med beskjed om å gå hjem og hvile seg.

Dorthe Leth er dansk, årgang 62, og har bodd i Norge siden 87. I 1999 startet hun egen klinikk, hvor hun jobber med med Rosenmetoden, kranio sakral, jin shin jyutsu, Klassisk massasje, Healing Den indre reise, Regresjon Kanalisering, spirituell healing, Multi inkarnasjons metoden.

-Og sånn fortsetter det kanskje. Legen mener antageligvis godt, men har ikke noe mer å tilby for ”vanlig utbrenthet” eller ”hverdagsdepresjon”. Dette er sykdommer som for mange gjentar seg på samme måte som forkjølelse, sier Leth.

-Man står igjen alene i situasjonen uten å kunne helt finne ut hvorfor man blir sliten, hvorfor livet føles fargeløst, hvor det ble av gleden og energien.

Hva er Rosenmetoden
Rosenmetoden er en form for berøringsterapi utviklet av fysioterapeuten Marion Rosen født 1914 i Tyskland. 1930-årene studerte hun massasje, avspennings- og pusteteknikker. Hun praktiserte disse teknikkene i en gruppe med bl.a. psykoanalytiker Gustav Heyer, kollega og tidligere elev av C.G. Jung. Gruppen oppdaget at behandlingstiden for psykoanalyse ble drastisk forkortet når de samarbeidet med sine ulike kunnskapsområder.

Senere utdannet Marion Rosen seg til fysioterapeut og utviklet Rosenmetoden gjennom mange års privat praksis. I dag bor og arbeider Marion Rosen i Berkeley, California. I 1982 holdt hun det første kurset i Rosenmetoden i Sverige. Hovedsetet for all utdannelse i Rosenmetoden er ”The Rosen Institute” i Berkeley. Utdanning i Rosenmetoden kan man også ta i Norge. Utøvere av Rosenmetoden har minst 3 års skolering og ett praksisår som bakgrunn.

Massasje for sjelen
Marion Rosen kaller Rosenmetoden en massasje for sjelen og sier den handler om forandring fra den personen man tror man er, til den personen man virkelig er.

Rosenmetoden går ut på at terapeuten kontakter muskelspenningene med en myk, respektfull og direkte berøring. Med sine hender og sitt nærvær lytter terapeuten til kroppens signaler og følger klientens prosess med berøring og med ord. Dette åpner for mulighet til en dyp avspenning og ubevisste følelser, minner og holdningsmønstre kan bli bevisste.

Vitalitet og bevegelighet
Gjennom denne avspenningen finner kroppen selv tilbake til sin egen naturlige form og den muskelenergi som ble brukt til å holde følelsene nede, eller inne, frigjøres. Kroppen får dermed økt vitalitet og bevegelighet. For det er slik at følelser vi av forskjellige årsaker ikke har kunnet gi uttrykk for, har vi måttet holde tilbake i kroppen i form av spent musklatur. Dette fører igjen til kroniske muskelspenninger, men gjennom Rosenmetoden kan gamle mønstre og holdninger slippe taket, noe som kan åpne for nye valg i livet og gi større rom for frihet og glede.

Rosenmetoden passer for dem som har spente og verkende muskler, har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag, er trett og sliten uten spesiell grunn eller ønsker større selvinnsikt og økt kroppsbevissthet.

Slippe tak i gamle mønstre
-Terapeuten møter kroppens spenninger med hendene. De lytter. Det er som kroppen på magisk vis skjønner og begynner å fortelle. Terapeuten er 120% tilstede, men uten å trøste, irettesette, vurdere. Kroppen har ordet, sier Dorthe Leth.

-Vi jobber veldig dybt og lar ditt indre snakke til deg. Det gir et rom og trygghet for ditt innerste, så det kan slippe sine byrder. Kroppen kommer med ting du har båret på gjennom livet, kanskje helt fra tidlig barndom. Ting som ligger i ditt ubevisst å ”bestemmer” hva du tenker og hvordan du handler. Ting som gjør at du tenker på en bestemt måte med et bestemt kravmønstert til deg selv.

-Du er låst fast i disse mønstre av ubevisste forventninger og holdninger til deg selv og livet. Rosenmetoden kan hjelpe deg til å bli bevisst, får innsikt i dine årsaker og sammenhenger, aha-opplevelser, og nå vet jeg hva som må endres-opplevelser.

Og når vi blir klar over hvilke byrder vi bærer på skuldrene, kan vi kaste dem av oss og bli mere avslappet og fri. Vi kan tenke anderledes. Det betyr at vi får øynene opp for hva vi kan forandre i livet, og hvilke oppgaver vi kan løse på nye måter, ifølge Lein.

Vilje til å jobbe
-Skal du starte i behandling etter rosenmetoden krever det en vilje til å jobbe med deg selv, slippe til det du har gjemt og ikke helt vet hva er og en liten porsjon mot. Du må ønske å gjøre noe med din situasjon.

Da vil du få en sjanse for å kunne ta tak i livet ditt og deg selv, så du finner en vei ut utbrenntheten. En vei hvor det er deg og dine ressurser som får hjelp til å styrkes, så du kan ta styringen i livet.

Det er så enkelt, egentlig. Husk livet skal være morsomt ikke en plikt, sier Dorthe Leth.

Finn behandler – på behandler.no finner du utøvere av Rosenmetoden

Utdanning i Rosenmetoden


 

Tips en bekjent om denne siden!

Motta nyhetsbrev fra AlternativopplysningenSist oppdatert: 13.10.08