soneterapi utdanning godkjentGodkjenning av Soneterapi utdanning

Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 12.08.08

Institutt for Helhetsmedisin - IFH er nå godkjent av NOKUT med den første fagskoleutdanningen i soneterapi i Norge

Fagskole
Lang prosess
Kvalitetssikring
Lån og stipend
Oslo og Bergen
Høyere utdanning neste mål

Dette er en milepæl for oss, sier Karin Ingebrigtsen, daglig leder av IFH til alternativ.no

Skolen, som har undervist i 24 år, tilbyr 2-årig deltidsstudium i soneterapi, og studiet er foreløpig det eneste i landet som er kvalifisert som fagskoleutdanning av NOKUT - Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen.

Fagskole
Ifølge NOKUT er fagskoleutdanning korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. NOKUT godkjenner utdanninger ved norske fagskoler og bruker sakkyndige komiteer til den faglige vurderingen.

Lang prosess
-Dette har vært en lang prosess. I januar 2006 sendte vi inn søknad om godkjenning. Da fagskoleordningen kom, druknet NOKUT i søknader, så dette har tatt tid. Nå i august mottok vi den formelle godkjenningen, forteller Karin Ingebrigtsen.

Kvalitetssikring
-Det er mange ting som må være på plass for å få godkjenningen. Studieplan må være begrunnet og god, utdanningen må være kvalitetssikret og elevene må ha praksis i andre klinikker utenfor skolen. Det er også et kriterie for godkjenning at studenten ivaretaes og har rettigheter.

Eksamensordning, sensur og klageordning må være på plass. Et annet kriterie er at skolen tilbyr en fullstendig utdanning og ikke bare korte kurs. Det betyr at elevene kan gå rett ut i et yrke etter endt studie.

Lån og stipend
-Godkjenningen betyr at studenter kan søke lån og stipend i Lånekassen for utdanning, noe som vil gjøre en merkbar forskjell, sier Ingebretsen. Vanligvis må studenter av alternativ behandling sørge for finansiering på egenhånd, uten støtte fra Lånekassen

Oslo og Bergen
Institutt for helhetsmedisin - IFH er en anerkjent utdanningsinstitusjon innen klassisk massasje/muskelterapi og soneterapi. Skolen ble etablert i 1984. Skolen tilbyr i dag undervisning i Oslo og Bergen. I Oslo er det maksimum 18 elever pr. kull og i Bergen 14, med nye opptak hvert år.

Foruten soneterapi inneholder utdanningen grunnmedisin, øreakupunktur, ernæringslære og gestaltteori, som omhandler samspill mellom behandler og klient. Dessuten få studentene opplæring i oppstart av enkeltmannsforetak, ettersom de fleste av de nyutdannede behandlerne begynner å jobbe som selvstendig næringsdrivende.

Høyere utdanning neste mål
-Det er et mål på sikt å få høyskolegodkjenning som gir studenten mulighet til en bachleor. – Jeg ser for meg at det er den videre veien, men det er en mer omfattende prosess som bl.a krever basis i forskning og da bør vi være flere sammen om det, sier Karin Ingebretsen til alternativ.noSkoler som tilbyr utdanning i soneterapi


Del på Facebook

Tips MSN Reporter

Tips en bekjent om denne siden!

Motta nyhetsbrev fra AlternativopplysningenSist oppdatert: 04-01-12

www.behandler.no
Støtt folkeaksjonen for alternativ behandling

Alternativopplysningen - alternativ.no har igangsatt en folkeaksjon for bedre integrert alternativt offentlig helsetilbud.

BLI MED!
Ved å skrive deg på lista for Folkeaksjonen FAB er du med å gi din stemme for saken. Les mer om saken

Dato:
Antall underskrifter: 10495
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997-2010 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer
Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med Alternativ Opplysningen DA (utgiver) er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale vil bli påtalt og kan medføre erstatningsansvar.