Stråling, mer skadelig enn antatt

Publisert: 17.08.05

Kroppens immunforsvar svekkes. Hjerneceller dør og det skjer noe ukontrollert med selve byggestenene i kroppen vår, DNA. Professor i medisinsk strålefysikk, Bertil Persson advarer mot selv svake mikrobølgestråler.

Stråler og den biologiske effekt på mennesker har vært professor Bertil Perssons hovedfokus siden 1963. Sammen med en gruppe andre medisinske spesialister har han forsket på negative helseeffekter av ikke-ioniserende stråling.

Han mener vi i Skandinavia er i ferd med å drukne i ett hav av mikrobølger, uten at vi aner helsekonsekvensen.

- Jo flere ulike strålekilder som finnes desto mer komplisert blir det å kartlegge situasjonen. Vi vet heller ikke noe om de biologiske effektene ved en kombinasjon av ulike moduleringer og bærefrekvenser, sier professor Persson til Dagbladet.

Verre enn vi trodde
- Forskerteamet i Lund er blant de ledende i verden på forskning knyttet til behandling av svulster og strålebehandling.

- Vi har de skarpeste vitenskapelige metoder, alt det beste utstyret, og er på den absolutte forskningsfronten, sier Bertil Persson. Han har vært professor i medisinsk strålefysikk i 25 år.

- Det er klart at når vi arbeider med stråling og behandling blir det interessant også å forske på stråling og helseskader, selv om det er vanskelig å få midler til slik forskning.

- Vi begynte av ren nysgjerrighet for å studere effekten av mikrobølger på hjernen. Når vi analyserte våre resultater satt vi bare å sa 'nei, nei, nei - det her er inte bra als'. Det var verre enn vi trodde.

- Jeg vil imidlertid ikke være den som står uten å ha gjort noe, når man om 20-30 år spør seg “hvorfor sa de ikke noe om farene”!. Vår medisinske samvittighet, sier meg at denne forskningen kan vi ikke stoppe, selv om myndighetene ikke bevilger penger til dette. Vi har derfor fortsatt, og selv om neste rapport ennå ikke er klar kan jeg si at denne gang blir resultatene enda mer oppsiktsvekkende, forteller professor Bertil Persson til Dagbladet.

Brennbart tema
- Ikke-ioniserende mikrobølgestråler fra blant annet radaranlegg, mikrobølgeovner, mobiltelefoner, antenner, høyspentledninger og mulige helseskader har vært et brennhett forskertema i årtier. Fortsatt er status fra norske myndigheter, inkludert Statens Strålevern at det ikke finnes gode nok vitenskapelige bevis på farene, så lenge strålingen er under grenseverdier satt av ICNIRP, den internasjonale kommisjon for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling.

- Dette er en usikkerhet som vi må leve med, inntil ny forskning eventuelt gir en avklaring, hefter det i et 'strålevernhefte' fra Statens Strålevern, samtidig anbefales en 'varsomhetstrategi' når det gjelder utbygging av kraftlinjer og bruk av mobiltelefon.

Det tyngste strålemedisinske fagmiljø i Norge, institutt for strålebiologi ved Radiumhospitalet, har ikke fått tilgang til noen midler for å forske på dette.

Effekten bevist
Ved Universitetssykehuset i Lund i Sverige har forskere arbeidet siden 1988 med studier av biologiske effekter fra ikke-ioniserende stråling, særlig med fokus på stråling fra mobiltelefoner.

Forskningen kom igang inspirert av tidligere forskningsrapporter (bl.a. Oskar & Hawkins 1977 og Shivers R.R 1987) basert på mulige helseskader fra radarstråler, mikrobølgeovner og magnetkameraundersøkelser.

- Myndighetene og Statens Strålskydd i Sverige mener at vi bare ser spøkelser på høylys dag. Effekten er imidlertid statistisk bevist, og resultatene ser du med det blotte øyet, du trenger ikke en gang mikroskop for å se, sier Bertil Persson til Dagbladet. Han gjør forskningsarbeidet sammen med blant annet nevrokirurg Leif Salford, nevropatolog Arne E. Brun, mikrobølgefysiker Lars Malmgren og strålefysiker Jacob L Eberhardt. Det var slett ikke de resultatene vi håpet på.

- Tidligere har man trodd at kun sterk stråling, der det skjer en oppvarming (som i mikrobølgeovn) var skadelig. Vi gjorde forsøk med mobiltelefon og rotter, og kom fram til at selv svake stråler uten varmeeffekt gjorde at du fikk en lekkasje i den såkalte blod hjerne barrieren. Vi observerer også skader på nervecellene i hjernen og at strålingen påvirker DNAs funksjon, og vi vet ikke hva det kan bety for helse og arvestoff, forteller Persson.

Vil ikke vite
Statens Strålskydd i Sverige har samme holdning som i Norge, de avventer mer forskning. Samtidig heter det i en rapport derfra at samfunnet må tenke økonomi i forhold til dette.

- I en uttalelse heter det at selv om forskning viser at høyspentledninger kan forårsake noen tilfeller av leukemi hos barn i året, så ville de samfunnsøkonomiske kostnadene med å hindre dette være svært store.

- Det er bedre for statsmakten å stikke hodet inn i busken, og ikke satse på forskning på dette, da slipper man å få et ubehagelig kostbart svar, sier Bertil Persson.

- Det er for eksempel ikke gjort noen forskning på strålingen fra de nye 3G telefonene og helse. Hverken mobilprodusentene eller myndighetene er interessert. Han er overrasket at Skandinavia, som har vært så langt framme når det gjelder utvikling av blant annet mobilteknologi ikke satser på å være ledende på miljø- og helsemessig forskning knyttet til ikke-ioniserende stråling.

- De økomiske interessene ligger dessverre ikke i å avsløre farene, sier Bertil Persson.

Han bidrar gjerne i en norsk granskningskommisjon, iallefall til å finne frem til ledende forskere på området.

Kilde: Dagbladet

Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 17-08-05

Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen