alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

Sykepleiere for alternativ behandling


Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 12.05.06Sykepleiere i både Norge og Danmark har organisert seg for å fremme arbeid med alternativ behandling.

I Norge har Sykepleiernes Faggruppe i Alternativ medisin, SFA vært organisert siden 1997. Medlemmene er autoriserte sykepleiere som har utdanning i og/eller arbeider med alternative behandlingsformer og holistiske tilnærminger for å fremme menneskers helse og livskvalitet. De ønsker å bygge broer mellom det etablerte helsevesen og alternative terapier til beste for pasienten.

Offisiell anerkjennelse til Dansk organisasjon
Dansk Sygeplejeråd har nylig godkjent et fagligt dansk selskap for sykepleiere, som vil fremme brobygging mellom sykepleie og alternativ behandling.
Selskapet heter ”Fagligt selskab for sygeplejersker til fremme og integration af komplementære terapiformer i sygeplejen”, FS-KOM, og ble stiftet i juni 2005.

Selskapet har blant andet som formål å fremme en profesjonell tilgang til og bruk av alternativ behandling i sykepleien. De ønsker også, i likhet med sin norske søsterorganisasjon, å fremme brobygning og dialog mellem det etablerte helsevesen og alternative behandlingsmiljøer og styrke oppbyggingen av utdannelser i alternativ behandling for sykepleiere.

-Det er en stor glede at det er dannet en dansk organisasjon tilsvarende SFA, sier Ingvild Hombakke, leder av SFA, til alternativ.no.
- Vi er veldig positiv til dette og ser at vi med dette har mulighet for et samarbeid som gjør at vi blir sterkere sammen.

Godkjennelsen av selskapet betyr at sykepleierne fremover blir bedre rustet i forhold til de pasientene som interesserer seg for alternativ behandling.
-Sykepleierne har nå fått en offisiel instans, hvor de kan få konkret kunnskap om det alternative behandlingsområdet. Det er viktig, fordi det ofte er sykepleierne pasientene henvender sig til med spørsmål omkring alternativ behandling”, uttaler sykepleier og nestforkvinne i FS-KOM, Birgitte Rasmussen.

Fokus på samarbeid i SFA
I Norge representerer SFA, Sykepleiernes Faggruppe i Alternativ medisin, en stor bredde av alternative behandlingsformer. Medlemmene er bl.a akupunktører, homeopater, soneterapeuter, aromaterapeuter, polaritetsterapeuter, kinesologer, healere, massører med offentlig godkjent sykepleierbakgrunn. Antall medlemmer har siden oppstart vist en jevn og god stigning, og idag teller organisasjonen 130 medlemmer.

-Vi trenger å lære av hverandre for å være trygge i en utviklingsprosess hvor det mer og mer benyttes alternative behandlingsformer, sier Ingvild Holmbakken. -Vi ønsker å lære fra andre land hvor det er samarbeid mellom skolemedisin og alternativ behandling og ser at vi har unik mulighet til å bygge broer mellom det etablerte helsevesen og alternative behandlingsmetoder.

Leder i SFA, Ingvild Holmbakken


-Vi vil at alternative og holistiske behandlingsformer skal være tilgjengelig for alle mennesker som ønsker å benytte slike tilbud, både innenfor offentlig og privat helseomsorg, sier Holmbakken til alternativ.no.

Faglig standard
SFA har jobbet mye på et politisk plan de senere årene, og har hatt fokus på arbeidet med lov om alternativ behandling og lov om helsepersonell.
Foreningen har en egen forskningskomité og et faglig etisk råd.

Organisasjonen jobber for at det blir utarbeidet faglige standarder for godkjenning av reell og formell kompetanse innen de ulike terapeutiske tilnærmingene som er relevante for sykepleiere.
-På denne måten får vi en seriøs utvikling av det alternative medisinske tilbudet i samfunnet. Vi vil påvirke til klinisk forskning og fagutvikling innenfor alternative behandlingsformer sier Ingvild Holmbakken, leder av SFA.

Sykepleiere og moms
Ett av SFA´s arbeidsområder er å ivareta faggruppens interesser i det helsepolitiske arbeidet. Vi har bl.a jobber med moms-saken. Som sykepleiere har medlemmene et særlig ansvar, også når de utfører alternativ behandling. Uansett er de underlagt retningslinjer som Offentlig godkjent helsepersonell.
-Vi er pålagt å sørge for at behandling vi gir er faglig forsvarlig, og behandling defineres uansett som helsehjelp. Derfor jobber vi for å verne om momsfritaket vi har, sier Ingvild Hombakken til alternativ.noSFA, sykepleiernes Faggruppe i Alternativ medisin - www.sfa.no

SFA har sitt eget medlemsblad - PÅTRYKK, som de utgir 4 ganger pr. år. Her har de fokus på gode faglige artikler. Tidsskriftet kan også abonneres på av ikke-medlemmer.

Andre organisasjoner for sykepleiere i KAM, Komplementær og Alternativ Medisin:

American Holistic Nurses Association i USA: www.ahna.org - selvstendig organisasjon med 3000 medlemmer - årlige konferanser- stiftet tidlig på 80-tallet - eget forskningstidsskrift.

Royal College of Nursing i England (det engelske sykepleieforbundet) - har egen faggruppe for sykepleiere i KAM og årlige konferanser for sykepleiere i KAM.


Tips en bekjent om denne siden!
Tilbake til Hovedsiden
Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen


Sist oppdatert: 29-10-06


Ved bruk av artikkelstoff fra Alternativopplysningen ber vi om at alternativ.no blir oppgitt som kilde.
copyright 1997-2006 ALTERNATIVopplysningen DA -Les mer