Enighet om utdanningsstandarder for akupunktur og homøopati

Flere av organisasjonene for akupunktører og homøopater er blitt enige med Sosial- og helsedirektoratet om en standard for utdanning i homeopati og akupunktur.

Sosial- og helsedirektoratet foreslår fireårige heltidsstudier, organisert som treårig bachelor med ett års påbygging. For å kvalitetssikre anbefales høgskolene å søke om akkreditering hos Nasjonalt organ for kvaliteten i utdanningen (NOKUT). Utdanning i homeopati og akupunktur foregår pr i dag ved private skoler.

Pasientsikkerhet
- Det er mange brukere innen alternativ behandling og det er viktig at pasientsikkerheten ivaretas. For Sosial- og helsedirektoratet har det vært særlig viktig at utdanningene i alternative behandlingsformer som akupunktur og homøopati inneholder tilstrekkelig opplæring i medisinske basalfag, samt veiledet praksis. Derfor er vi også glade for at det er enighet med organisasjonene om dette, sier avdelingsdirektør Harald E. Hauge.
Forslagene inneholder også anbefalinger om innhold i opplæringen i VEKS-fag - det vil si vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnsfag (relevant lovverk, helsetjenestens oppbygning og funksjon), foruten teori og praksis i terapispesifikke fag.

Akupunkturgruppen foreslår også at helsetjenestens profesjonsorganisasjoner stiller faglige krav til sine medlemmer som praktiserer akupunktur i tilknytning til sitt virke i helsetjenesten, slik som for eksempel leger, fysioterapeuter, sykepleiere, tannleger og jordmødre.

Sosial- og helsedirektoratet nedsatte på oppdrag av Helsedepartementet partssammensatte arbeidsgrupper for å utrede omfang og innhold i utdanningene akupunktur og homøopati. Rapportene ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 5.11. HOD avgjør videre prosess. Avdelingsdirektør Harald E. Hauge i Sosial- og helsedirektoratet ledet arbeidsgruppen for akupunkturutdanning. Arbeidsgruppen for homøopatiutdanning ble ledet av direktoratets rådgiver Vegard Nore. For øvrig har utøverorganisasjoner, Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) og Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) deltatt i arbeidsgruppene.


Kilde: Sosial og Helsedirektoratet
Publisert: 11. november 2004 10:56
Sist oppdatert: 11.11.04Tilbake til Hovedsiden

Motta nyhetsbrev fra Alternativopplysningen

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen