Behandler.no - Norges største oversikt

Selvutvikling - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse innen Selvutvikling

Kommende aktiviteter
Iliana akademiet
Tilbyr utdanning i SELVutvikling - basert på ILIANA modellen.

ILIANA akademiet er Norges eldste skole innen SELVutvikling.
Fra 1983 har vi tilbudt SELVutviklingskurs. Du kan ta dem enkeltvis eller som en hel SELVutviklingsutdannelse. Flere tusen har gjennomgått grunnkurset ved ILIANA akademiet og kursene tilbys til alle typer skoler og utdannelser, høyskoler, folkehøyskoler, foreninger, private næringsliv og alle andre grupper som inviterer ILIANA akademiet til seg.

Alle kursene er basert på ILIANA modellen som er en holistisk, ressurs og løsningsorientert modell, hvor innsikt og forandring skjer på den enkeltes premisser innen klare etiske rammer. Utdannelsene er både teoretiske og erfaringsbasert. Med studentens egeninnsats mellom kursene, skaper kursene en praksis et nytt fundament i privatlivet og på jobb.

SELVutvikling burde være en del av alle fagutdannelser og vi anbefaler at alle som arbeider med andre å ta seg tid til egenutvikling. Uten en innsikt i eget liv vil man lett kunne overføre egne ubevisste ønsker og frykt på mennesker rundt seg. Ved å forstå SELVutviklingsprosessene er det også enklere å forstå andre. Dette er heller ikke en engangsopplevelse. Mange gjentar kurs (med reduksjon) gjennom livet, nettopp for å ta ansvar for egen utvikling, helse og menneskene rundt seg.

SELVutvikling er et fag du kan fordype deg i gjennom 5. kurs. Vi anbefaler at du tar kursene spredd over 3/4 til 1 1/2 år. Dette fordi øvelsene du lærer på hvert kurs må trenes og brukes for å bli en del av livet.

SELVutviklingsutdannelsen
består av 3 helgekurs, et ukeskurs og et 3 1/2 dagers kurs:
1) Energi og bevissthet
2) Relasjoner og frihet
3) Tanke og affirmasjoner
4) Helbredelse av det indre barnet
5) Kommunikasjon og lyd

Kursene inneholder bl.a.:
Hvordan utvikler personligheten seg?
Hva er SELVet?
Hvordan blir en erfaring til en blokkering og hvordan reversere dette?
Hva skal til for å bli deg SELV?
Vi benytter erfaringsbasert læring gjennom kropp, emosjoner, følelser, tanke og intuisjon. Av verktøy bruker vi pust/avslappning, meditasjon, visualisering, energiøvelser, drøm og drømmereiser og yoga. Vi bruker musikk og lyd som stimulering og ved noen anledninger lager du selv lyd. Grunnleggende NLP hvor aktiviseringen av hele hjernen og sinnet inngår, ligger innbakt i alle øvelser.

Kursene vil gi deg en forståelse av hvor du er i din egen prosess i ditt eget liv og vil avdekke ressurser du trodde du ikke hadde!

Kursene er selvreflekterende og din aktivitet gjennom spørsmål og tilbakemeldinger styres av deg selv. Det er mulig å delta selv om du er syk. Og det er mulig å delta på madrass på gulvet hvis du har vanskeligheter med å sitt.

SELVutviklingskursene er første del av fagutdannelsen i ILIANA Livsveiledning.
De er en integrert del i fagutdannelsen i Energiarbeid&Healing.

Alle kursene er godkjent voksenopplæring og mange har fått SELVutdannelsen fra NAV som yrkesrettet attføring i kombinasjon med andre fagutdannelser ved ILIANA akademiet eller andre.

Sertifiserte ILIANA lærere tilbyr disse kursene fra nord til sør i landet,
samt i Sverige og Syd- Frankrike.
Kontakt:
ILIANA akademiet
Inge Ås
Lilleakerveien 56 B
0284 OSLO
Tlf. 22 73 21 33
Epost: kontor@iliana.no www: iliana.no
Kommende aktiviteter
Norsk Senter for Bevissthet

tilbyr følgende utdannelser:
- Intuitiv coach utdannelse
- Livets mysterieskole (åndelig selvutvikling)
- RPT - skolen (Rask Personlig Transformasjon)

I tillegg tilbys enkeltkurs i Mindfulness og Rask Personlig Transformasjon (RPT).

Intuitiv coach utdannelsen

Denne utdannelsen inneholder ALT som tilbys i en helhetlig utdannelse. Dette innebærer:
- Coaching
- Terapi
- Rask personlig Transformasjon (RPT)
- Mindfulness
- Åndelig kontakt og kommunikasjon
- Intuisjonsutvikling og klarsyn
- Healing
- Finn ditt livsformål og sjelsformål
- Manifestering
- Masse selvutvikling
- Alt fra Livets mysterieskole! (se nedenfor)

Utdannelsen er veldig praktisk tilrettelagt og går over 1 skoleår, med oppstart i januar eller september.

Livets mysterieskole

På denne skolen vil du lære:
- Forskjellige metoder for å få kontakt og kommunisere med den åndelig verden.
- Få kontakt med engler, erkeengler, oppstegne mestere, lysvesener og sjeler på "den andre siden"(mediumskap)
- Hvordan hjelpe forvillede sjeler videre
- Kanalisering
- Kontakt med tidligere liv og livet mellom livene
- Kontakt med akashic records
- Rens av hus, ting og landområder
- Hvordan jobbe med gruppe- og kollektive bevisstheter
- Kontakt med naturen og naturvesener
- Fremtidslesning
- Forskjellige typer jordengler og høysensitivitet
- Få kontakt med din egen og andres multidimensjonalitet
- Få kontakt med andre eksistensnivåer
- Aktiveringer - for å åpne opp ditt åndelige potensial
- Hvordan bistå mennesker og planeten i sin utvikling
- Mange former for healing
- Få kontakt med din Storhet - din sanne essens - og se dette i andre
- Å være Ett
- Bli bevisst ditt sjels- og livsformål
- Formålet med hendelser, utfordringer og mønstre i livet
- Forståelse av hvordan vi skaper vår virkelighet
- Livets store spørsmål
- Grunnleggende prisipper i livet
- Mindfulness

Livets mysteriekole går over ½ skoleår, med oppstart i september.


RPT - skolen (Rask Personlig Transformasjon)

Rask Personlig Transformasjon (RPT) er spesielt utviklet for:
- Å forløse negative tanker, følelser, traumer, reaksjoner og mønstre – også det som skaper fysiske ubalanser (metafysikk)
- Slippe stress i kroppen og underbevisstheten
- Identifisere og slippe skjulte, ubevisste fordeler av å holde på tilstandene og mønstrene
- Få tilgang til iboende ressurser
- Hvordan få en varig endring, i stedet for kun en midlertidig forbedring.

RPT-skolen inneholder:
- RPT Nivå 1
- RPT Nivå 2
- RPT Nivå 3
- Helgekurs i ”Intuitiv avlesning”
- Egen dag med praktiske tips om hvordan sette i gang egen praksis
- Nettkurs med videoopptak
- Webseminarer
- Oppfølging og praktisering og
- Sertifisering som RPT-utøver.

RPT - skolen går over ½ skoleår, med oppstart i januar.

Kontakt:
Norsk Senter for Bevissthet
Stensboddingvegen 170
2150 ÅRNES
Tlf: 67 43 04 39
Epost: post@senterforbevissthet - www: senterforbevissthet.no