Stor oversikt A-Å med kurs innen selvutvikling, helse, trening, spiritualitet, kreativitet mm. Her finner man kurs man tar for egen del, men også kurs som kan påbygges til en utdanning.
Les mer om homeopat og soneterapeut Hilde Fløtten

Selvutvikling - Utdanning

Skoler og kurs som fører til en utdannelse innen Selvutvikling

Kommende aktiviteter
Iliana akademiet
Tilbyr utdanning i SELVutvikling - basert på ILIANA modellen.

ILIANA akademiet er Norges eldste skole innen SELVutvikling.
Fra 1983 har vi tilbudt SELVutviklingskurs. Du kan ta dem enkeltvis eller som en hel SELVutviklingsutdannelse. Flere tusen har gjennomgått grunnkurset ved ILIANA akademiet og kursene tilbys til alle typer skoler og utdannelser, høyskoler, folkehøyskoler, foreninger, private næringsliv og alle andre grupper som inviterer ILIANA akademiet til seg.

Alle kursene er basert på ILIANA modellen som er en holistisk, ressurs og løsningsorientert modell, hvor innsikt og forandring skjer på den enkeltes premisser innen klare etiske rammer. Utdannelsene er både teoretiske og erfaringsbasert. Med studentens egeninnsats mellom kursene, skaper kursene en praksis et nytt fundament i privatlivet og på jobb.

SELVutvikling burde være en del av alle fagutdannelser og vi anbefaler at alle som arbeider med andre å ta seg tid til egenutvikling. Uten en innsikt i eget liv vil man lett kunne overføre egne ubevisste ønsker og frykt på mennesker rundt seg. Ved å forstå SELVutviklingsprosessene er det også enklere å forstå andre. Dette er heller ikke en engangsopplevelse. Mange gjentar kurs (med reduksjon) gjennom livet, nettopp for å ta ansvar for egen utvikling, helse og menneskene rundt seg.

SELVutvikling er et fag du kan fordype deg i gjennom 5. kurs. Vi anbefaler at du tar kursene spredd over 3/4 til 1 1/2 år. Dette fordi øvelsene du lærer på hvert kurs må trenes og brukes for å bli en del av livet.

SELVutviklingsutdannelsen
består av 3 helgekurs, et ukeskurs og et 3 1/2 dagers kurs:
1) Energi og bevissthet
2) Relasjoner og frihet
3) Tanke og affirmasjoner
4) Helbredelse av det indre barnet
5) Kommunikasjon og lyd

Kursene inneholder bl.a.:
Hvordan utvikler personligheten seg?
Hva er SELVet?
Hvordan blir en erfaring til en blokkering og hvordan reversere dette?
Hva skal til for å bli deg SELV?
Vi benytter erfaringsbasert læring gjennom kropp, emosjoner, følelser, tanke og intuisjon. Av verktøy bruker vi pust/avslappning, meditasjon, visualisering, energiøvelser, drøm og drømmereiser og yoga. Vi bruker musikk og lyd som stimulering og ved noen anledninger lager du selv lyd. Grunnleggende NLP hvor aktiviseringen av hele hjernen og sinnet inngår, ligger innbakt i alle øvelser.

Kursene vil gi deg en forståelse av hvor du er i din egen prosess i ditt eget liv og vil avdekke ressurser du trodde du ikke hadde!

Kursene er selvreflekterende og din aktivitet gjennom spørsmål og tilbakemeldinger styres av deg selv. Det er mulig å delta selv om du er syk. Og det er mulig å delta på madrass på gulvet hvis du har vanskeligheter med å sitt.

SELVutviklingskursene er første del av fagutdannelsen i ILIANA Livsveiledning.
De er en integrert del i fagutdannelsen i Energiarbeid&Healing.

Alle kursene er godkjent voksenopplæring og mange har fått SELVutdannelsen fra NAV som yrkesrettet attføring i kombinasjon med andre fagutdannelser ved ILIANA akademiet eller andre.

Sertifiserte ILIANA lærere tilbyr disse kursene fra nord til sør i landet,
samt i Sverige og Syd- Frankrike.
Kontakt:
ILIANA akademiet
Inge Ås
Lilleakerveien 56 B
0284 OSLO
Tlf. 22 73 21 33
Epost: kontor@iliana.no www: iliana.no
Kommende aktiviteter
Norsk Meditasjonsskole
Tilbyr Meditasjons og mindfullness instruktør utdanning
Utdanning over 1 år

Utdanningen går over 9 moduler i løpet av 1 år, syv moduler av 3 hele dager, en av 2 dager, samt en retreat på 6 dager.
Det vil gjennom studieåret være møter mellom modulene (online) samt kollokviegrupper.
Det oppmuntres og inspireres til å integrere en daglig meditasjonspraksis.
 
Denne utdanningen er for dem som ønsker å fordype seg i meditasjon, mindfulness og personlig utvikling sammen med andre.
Utdanningen passer både for dem som ønsker å kunne veilede andre, men også for dem som ønsker å bruke utdanningen kun for egenutvikling.

Kurs, utdanning og klasser holdes i Oslo og i Asker.​
Kontakt:
Norsk Meditasjonsskole
Ingolfsvei 4
1385 ASKER
Tlf.(+47) 997 20 567
Epost: info@meditasjonsskole.no www: meditasjonsskole.no
Kommende aktiviteter
Norsk Senter for Bevissthet
tilbyr utdanning i Intiutiv Coach utdannelse Healing, Selvutvikling, Terapeututvikling
En utdannelse som tar for seg både det menneskelige, sjelelige og åndelige

Denne utdannelsen vil ta for seg ulike aspekter av det å være menneske og sjel. Det er en utdannelse der man utvikler sine sider, både personlig og som terapeut, coach, medmenneske og sjel her på jorda. Dette vil være en utdannelse som skal gi det man trenger for å hjelpe andre mennesker og sette igang din egen praksis. Og - man vil være en del av et større fellesskap, der man utvikler, støtter og hjelper hverandre.

Noen aspekter ved utdannelsen:

  • Åpne deg selv mer som menneske og sjel
  • Bli mer tilstede og finne den indre roen og gleden i hverdagen
  • Kunne mestre sine egne følelser og reaksjoner når de oppstår
  • Transformere mønstrene sine så de samme vanskelige følelsene, tankene og reaksjonene ikke oppstår igjen.
  • Åpne sine intuitive evner, sitt klarsyn og sine healingevner
  • Kunne forstå andre mennesker bedre - deres følelser, tanker og behov
  • Finne ut hva som er mening med at man er her - og sine ressurser
  • Hvordan man kan hjelpe andre mennesker på samme måte med å åpne og utvikle seg og transformere sine vanskeligheter og begrensninger

Innholdet i utdannelsen
Mindfulness, skaperkraft og livsformål
Intuisjon og klarsyn - fysisk og åndelig
Transformasjon og healing
Intuitiv coaching

Oppfølging og praksis gjennom hele utdannelsen.
Kontakt:
Norsk Senter for Bevissthet
Stensboddingvegen 170
2150 ÅRNES
Tlf: 67 43 04 39
Epost: post@senterforbevissthet - www: senterforbevissthet.no