Behandler.no - Norges største oversikt

USA satser på medikamentfri behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 11.01.2018Behandler holder arm til pasient
Foto:Schutterstock

Akupunktur, osteopati og massasjeterapi er blant metodene det fokuseres på når det amerikanske helsevesenet nå skal få ned bruken av vanedannende, skadelige medikamenter. Det er spesielt tilbudet til smertepasienter ved sykehus som skal styrkes.

 

Skader og dødsfall etter bruk av legemidler er et alvorlig problem, som øker i omfang. Verden over undersøker man gode alternativer, som kan erstatte medikamentene og dermed redusere farlige bivirkninger.

 

Det amerikanske helsedepartementet har gjennom en årrekke satset stort på forskning på helseproblemer og bruk av alternative behandlingsmetoder. Allerede i 2005 ble det bevilget penger til forskning ved seks nye sentere, lokalisert både nasjonalt og internasjonalt, for å styrke forskningen rundt noen viktige områder som kreft, leddgikt, astma og smerte. Det har blant annet blitt forsket på metoder brukt i tradisjonell kinesisk medisin, inkludert akupunktur og urter.

 

 

Alternativ behandling ved sykehus i USA

For den amerikanske befolkningen er det ikke ukjent å benytte seg av alternative behandlingsmetoder. Mange amerikanere, mer enn 30 prosent av voksne og ca 12 prosent av barna bruker i dag alternative behandlingsmetoder, ofte i kombinasjon med konvensjonell behandling, ifølge National Center for Complementary and Integrative Health, NIH.

 

Nå skal tilbudet styrkes og ikke-medikamentell behandling skal foreslåes brukt ved akkrediterte sykehus, idet nye retningslinjer trer i kraft januar 2018. Det er særlig i forbindelse med smertebehandling man ser at akupunktur, osteopati, massasje mv. kan komme til å spille en viktig rolle i arbeidet med å trappe ned medisinbruken.

 

«Det er den utstrakte bruken av vanedannende sterke smertestillende medisiner, opioider, som har ført til økt interesse for akupunktur som smertebehandling» skriver akupunktør Arne Kausland i en kronikk i Adresseavisen 8.januar 2018.

 

Bruken av sterke smertestillende medikamenter har hatt en skremmende økning i USA og man snakker om en opioidkrise. Prisen man betaler for bivirkningene som disse medisinene gir er høy, og man regner med så mange som 30 000 dødsfall på grunn av smertestillende medisiner i 2017 i USA. I tillegg er det et betydelig antall mennesker som får rusavhengighet på grunn av behandlingen.

 

I Europa er det til sammenligning årlig totalt 197 000 dødsfall på grunn av legemidler. Psykiske lidelser og smertelidelser er i toppsjiktet.

 

Det er ulike, tyngre aktører innen det amerikanske helsesystemet som har ropt varsko og flere har i løpet de siste to årene kommet med retningslinjer og veiledning i smertebehandling, som omhandler behandling uten skadelige medikamenter. Det kreves at medikamentfri behandling skal være førstevalget og i disse dager iverksettes ny standard.

 

Bak forslaget til endring står blant andre The Joint Commission, en uavhengig, organisasjon, som omfatter nesten 21.000 organisasjoner og helseprogram i USA.  The Joint Commission har som oppgave å kontinuerlig forbedre helsevesenet for offentligheten, i samarbeid med andre interessenter, ved å evaluere helsevesenets organisasjoner og inspirere dem til å gi trygg og effektiv omsorg av høyeste kvalitet.

 

Smertebehandling har stått på agendaen og i denne forbindelse gir organisasjonen pålegg om ikke-medikamentell behandling. I dette inngår bruk av akupunktur, kiropraktikk, osteopati, manipulativ behandling, massasje, avspenning, og kognitiv terapi.

 

Tilsvarende oppfordring har kommet fra Legeforeningen American College of Physician  (ACP) i 2017 og statlige Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kom allerede i 2016. I Mai 2017 foreslo The Food and Drug Administration (FDA), -  en etat innen det amerikanske Helse- og sosialdepartementet, ansvarlig for regulering og overvåkning av mat, legemidler, kosttilskudd, medisinsk utstyr mv, at leger må få kunnskap om akupunktur i forbindelse med smertebehandling.

 

 

Smertebehandling i Norge

Alternativ.no har tidligere omtalt både bruk av alternativ behandling ved sykehus i Norge, akupunktur ved smertebehandling og bruk av medikamentfri behandling for å redusere skadelig medisinering.

 

Smerter har vært den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker helsevesenet. Nesten 50 prosent av voksne personer som oppsøker lege, gjør det pga smerter. Hele 40 prosent har hatt smerter i mer enn tre måneder, og 85 prosent av dem har muskel/ skjelettsmerter.

 

I Den norske Legeforeningens retningslinjer for smertelindring fra 2009 er det flere medikamentfrie behandlingstiltak som foreslås. Blant disse tiltakene er fysioterapi, stimuleringsteknikker som triggerpunktbehandling, transkutan elektrisk nervestimulering (TENS), akupunktur, psykoterapeutiske teknikker, spesielt kognitiv adferdsterapi. Likeledes foreslås avspenning, hypnose og selvhypnose, mestringsgruppe, psykiatrisk behandling hvis annen psykopatologi.

 

Flere av disse metodene er godt kjent fra smertebehandling i Norge. Akupunktur, avspenningsteknikker og manuelle behandlingsmetoder i smertebehandling har allerede vært brukt i Norge gjennom en årrekke, blant annet ved Smerteklinikken ved Oslo Universitetssykehus. 

 

Ved mange sykehus i Norge finnes det tilbud om alternative behandlingsmetoder, men tilbudet er tilfeldig. En undersøkelse fra 2015 gjort av NAFKAM - Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, viser at et flertall av norske sykehus har tilbud om en eller flere alternative behandlingsmetoder.

 

Så mange som 59 sykehus deltok i undersøkelsen og det utgjør nær 74 prosent av alle som ble spurt. Akupunktur er den metoden som hyppigst blir tilbudt, etterfulgt av kunst- og uttrykksterapi og massasje.

 

 

Akupunktur bedre enn placebo

For akupunktur i smertebehandling finnes det en rekke studier, som tilsier at det kan ha effekt. En stor samleundersøkelse konkluderer med at akupunktur er bedre enn placebo i smertebehandling.

 

–Det er ingen tvil om at akupunktur kan hjelpe smertepasienter, hevdet den anerkjente britiske forskeren Hugh MacPherson, da han besøkte Norge i 2015.

 

Det var i forbindelse med Norsk Smerteforening sin jubileumskonferanse på Rikshospitalet i Oslo 8-9 januar 2015, samt Akupunkturforeningen sitt seminar om  smertebehandling tilkommende helg, at dr. Hugh MacPherson holdt innlegg om akupunktur i smertebehandling. Rikshospitalets store auditorium var fylt med interessert helsepersonell og utøvere av alternativ behandling, som behandler folk med smerteproblemer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

MacPherson har forsket på flere områder av akupunktur – blant annet i forhold til artrose, depresjon, irritabel tarm syndrom, ryggsmerter og nakkesmerte. I tillegg har han gjort undersøkelser rundt pasientsikkerhet og økonomiske fordeler for både pasient og samfunn ved bruk av denne behandlingsmetoden. En av de store undersøkelsene han har deltatt på, er en meta-studie på bruk av akupunktur i behandling av kronisk smerte.

 

Studien  «Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis» som inkluderer 29 randomiserte kontrollerte studier med data fra 17.922 pasienter, ble publisert I Archives of Internal Medicine  (JAMA Internal Medicine) høsten 2012.

 

Resultatene viser at akupunktur er bedre enn vanlig pleie og bedre enn placebo ­ – narreakupunktur, for behandling av rygg og nakkesmerter, slitasjegikt og kronisk hodepine. Hugh MacPherson er samarbeidspartner og medforfatter av denne undersøkelsen, som ble finansiert av ”US National Institutes for Health” og ”UK National Institute for Health Research”.

 

-Leger har begrensede metoder for å behandle smerte. Men man ser at akupunktur kan ha effekt og det er årsaken til den store aksepten for bruk av akupunktur i Storbritannia, uttalte MacPherson, på en pressekonferanse i Oslo.

 

 

Fremtidens helsetjeneste er grønn

Det er mange som stadig drømmer om et utvidet behandlingstilbud og grønne paviljonger  på sykehus. I 2007 utarbeidet lege Stig Bruset rapporten ”Grønne paviljonger” som ble utgitt av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) med støtte fra Kreftforeningen:


”Grønn paviljong kan være organisert som en egen enhet, der pasientene kan få sunn kost, ha et stille rom, samtale med andre, finne litteratur og bruke ulike former for behandling. Målet er å styrke pasientenes egne ressurser og bedre helsen. Ved en Grønn paviljong bør det finnes behandlingsrom for akupunktur, massasje samt andre behandlingsformer og dessuten et lite bibliotek og et fellesrom for møter og måltider.”

 

En grønn paviljong vil også kunne være arena for forskning og samarbeidsprosjekter som vil øke kunnskapen og gjøre det lettere å vurdere nytteverdien av alternative og komplementære behandlingstilbud.

Sterke, vanedannende medikamenter bør kun brukes når det er høyst påkrevet.

Med nordmenns store interesse for alternativ behandling er det på høy tid å se på mulighetene for en bedre integrert alternativ helsetjeneste  også i det norske helsevesenet.

 

 

 

Relatert saker:

Akupunktur i behandling av smerte – bedre enn placebo

Soneterapi kan hjelpe ved smerter

Fortsatt økt bruk av alternativ behandling på sykehus

 

Alternativ og komplementær behandling kan redde liv

Et alternativ til antibiotika

WHO:  Alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle

 

Rapport om grønne paviljonger på sykehus

 

 

Referanse:

The Joint Commission , R3 Report, A complimentary publication of The Joint Commission,  august  2017

 

The Food and Drug Administration (FDA), FDA proposes that doctors learn about acupuncture for pain management, mai 2017Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.