Behandler.no - Norges største oversikt

Er det viktig for deg å kunne velge alternativ behandling?

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 05.06.2018Forside Norsk ukeblad
Helseminister Bent Høie stiller seg bak «Hva er viktig for deg-dagen».
Foto: regjeringen.no

Onsdag 6. juni 2018 blir «Hva er viktig for deg-dagen» markert for femte gang. Dette er en fin anledning til å informere om sine behov og bidra til en endring i helsevesenet.

Hva slags helsehjelp ønsker vi?  «Hva er viktig for deg-dagen» ønsker å sette pasienten i fokus. På denne dagen spør helsepersonell på sykehus, pleiehjem og hjemmesykepleie pasientene sine om hva som er viktig for dem. Målet er å flytte fokus fra «hva er i veien med deg» til «hva er viktig for deg», og med det bidra til å skape en retningsendring i helsetjenesten og deltagende pasienter.

 

Initiativet til «Hva er viktig for deg-dagen» kom fra Kommunenes sentralforbund (KS) og daværende Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret), i dag en del av Folkehelseinstituttet. Helse- og omsorgsdepartementet har vært med fra starten, både som finansieringskilde og med leder av styringsgruppa.

 

Ifølge Folkehelseinstituttet stiller Helseminister Bent Høie seg bak markeringen:

 

– Spørsmålet «Hva er viktig for deg» er en forutsetning for å skape pasientens helsetjeneste. Dette spørsmålet utløser en ressurs i helsetjenesten som er blitt altfor lite brukt, nemlig pasienten sin egen ressurs. Vi vil at alle dager i året skal være en «Hva er viktig for deg-dag», men det er viktig med en egen dag for å minne oss om dette, sier helseminister Bent Høie.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktive pasienter velger alternativt
Og nettopp engasjement og deltagelse er et av elementene som trekkes frem av brukere av alternativ behandling som betydningsfullt. For mange er det viktig å være deltagende og undersøkende når sykdom rammer og det kan være årsak til at behandling lykkes.

 

Dette kommer også fram i forskningen til Anita Salamonsen ved forskningssenteret for alternativ behandling i Tromsø og hennes doktoravhandling fra 2013:

 

Brukere av alternativ behandling fremhever betydningen av selve behandlingene, egeninnsats og kommunikasjon med behandler, som viktige faktorer, som gjør at de er fornøyde med behandlingen.

Funnene i undersøkelsene til Salamonsen viser en aktiv helsetjenestebruker som baserer sine behandlingsvalg både på erfaringer og medisinsk kunnskap, og som ønsker å delta i behandlingsbeslutninger og behandlingsprosess. Slike helsetjenestebrukere utfordrer det offentlige helsevesenets kunnskapssyn og pasientbehandling.

Salamonsen peker på et viktig spørsmål:


Hvordan det offentlige helsevesenet skal forholde seg til aktive pasienter og brukere av alternativ behandling, og om slike pasienter bidrar til å endre det offentlige helsevesenet fra innsiden.

 

For mange er det viktig å kunne motta medikamentfri behandling i størst mulig grad. Det kan eksempelvis innebære at man istedenfor smertestillende medisiner får alternativ behandling som massasje, osteopati naprapati, akupunktur, refleksologi mv.

 

Eller at man innen psykiatri får tilbud om psykodrama, gestaltterapi, psykosyntese, kunstterapi, musikkterapi. Det viser seg at legemidler i mange tilfeller kan erstattes av alternativ behandling og at det altfor ofte er snakk om overmedisinering som går på helsa løs.

 

I Norge blir «Hva er viktig for deg-dagen» markert ved minst 26 sykehus og 191 kommuner. Nå har engasjementet spredt seg utenfor landets grenser og rundt tretti andre land har sluttet seg til «Hva er viktig for deg-dagen».

 

 

 

Relaterte linker:

>>Les om BEHANDLINGSMETODER a-å

>>FINN BEHANDLER – behandler.no

 

Relaterte saker:

>>Dialog om alternativ behandling gir helsegevinst

>>Behandling på tvers - til det beste for pasienten

>>Legemidler til eldre kan erstattes med alternativ behandling

>>Et alternativ til antibiotikaFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.