Behandler.no - Norges største oversikt

Statsbudsjettet gir smuler til alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 10.10.2008Statsbudsjettet gir 12,5 mill kroner til alternativ behandling. Det hele går til administrasjon. Hva det skal forskes for er usikkert.

Regjeringen gir 12,5 millioner kroner til feltet alternativ behandling. Dette er bare som småpenger å regne iforhold til hva behovet er. Halvparten av befolkningen bruker alternativ behandling, men det tar ikke politikerne hensyn til.

Usikkerhet hos NAFKAM
Statsbudsjettet
Forklaring til budsjettet
Midler til forskning
Forskningsrådet
Folkeaksjonen for Alternativ behandling

Behovet for mer klarhet omkring alternativ behandling er stort både blant utøvere og brukere. Riktignok er det mange som har god erfaring med bruk av forskjellige behandlingsmetoder, men oversikter f.eks. over hva man kan benytte ved forskjellig plager og sykdommer er det vanskelig å finne. Sålenge det ikke foreligger forskningresultater har heller ikke en behandler lov til å annonsere hvilke sykdommer behandlingen kan brukes iforhold til.

Usikkerhet hos NAFKAM
Ingen midler er øremerket forskning på alternativ behandling og forskermiljøet ved NAFKAM, Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø går en usikker tid imøte.

Vinjar Fønnebø

-Til tross for at bevilgningen har en økning på 9% fra ifjor, dekker det antagelig knapt kostnadene til basal drift. Det er heller ikke helt sikkert at vi mottar hele dette beløpet. Det er en usikkerhet hva de faktiske midlene blir inntil de er utbetalt. Dessuten er et mellomværende som NAFKAM må betale til Universitetet i Tromsø heller ikke avklart, og i verste fall kan vi komme ut med for lite penger, selv med denne økningen, sier Vinjar Fønnebø, senterleder ved NAFKAM til alternativ.no

Statsbudsjettet
Summen til alternativ behandling er avsatt på posten “Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak” på Statsbudsjettet foreslått 7 oktober 2008 og skal dekke kostnader forbundet med:

-Registerordning for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene –NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ behandling
-NIFAB, Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling
-SABORG, Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner

Bare NIFAB, som ble etablert i 2007, har alene fire personer ansatt på full tid og en på halv. Dertil kommer tolv personer med alt fra 100%-20% stillinger, som skal lønnes ved NAFKAM. I tillegg skal summed dekke utgifter forbundet med registreringsordningen av alternativ behandlere i Brønnøysundregistrene og arbeidet SABORG har, bl.a med en ny klageordning.

Forklaring til budsjettet
“I 2008 utgjør tilskudd til sammen om lag 11,5 mill. kroner.
Etterspørselen etter registreringsordningen er fortsatt relativt lav. Fagmiljøet Nafkam/Nifab er fortsatt i en utviklingsfase, og er nå administrativt plassert under Universitet i Tromsø basert på en avtale med Helse- og omsorgsdepartementet. Fagmiljøet er i ferd med å innta en ledende rolle internasjonalt. Saborg arbeider med å videreutvikle en klageordning innen alternativ behandling.

Tilskudd til nevnte ordninger under alternativ behandling videreføres i 2009 med til sammen 12,5 mill. kroner. Det forutsettes at Saborg vil være selvfinansiert fra 2010”, ifølge Regjeringen.

Midler til forskning
I tillegg til midlene på statsbudsjettet må NAFKAM skaffe til veie tilleggsmidler til flere forskningsprosjekter ved å søke fra Forskningsrådet og andre instanser. De har fått tildelt midler fra Kreftforeningen, Osteoperoseforeningen og Helsedirektoratet til bestemte prosjekter. Disse midlene brukes det mye dyrebar tid på å skaffe til veie.

Forskningsrådet
I program plan 2006-2010 fra Norges Forskningsråd er det heller ikke øremerket penger spesielt til alternativ behandling. I rapporteringen fra Norges forskningsråd for 2007 vises det til at den totale innsatsen innenfor temaområdet helse var på vel 800 mill. kroner. Denne innsatsen omfatter de helsefaglige handlingsrettede programmene, fri prosjektstøtte, store programmer og brukerstyrte innovasjonsprosjekter.

I forbindelse med Statsbudsjettet uttaler direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén på Forskningsradet.no at regjeringen kommer med en nødvendig satsing på laboratorier og utstyr i norsk forskning og at dette er et av flere steg i riktig retning.

Så er det bare å håpe Forskningsrådet innser at så mange som halvparten av hele den norske befolkningen bruker alternativ behandling og tar godt imot søknader om forskning på dette.

Folkeaksjonen for Alternativ behandling
Folkeaksjonen ble etalbert i 2007 av Alternativopplysningen. Så langt har 3111 personer gitt sin stemme.

Folkeaksjonen vil med denne aksjonen gi politikerne et spark til å gi folk det helsetilbudet de ønsker. Det er en urimelig skjevfordeling av midlene som går til helse. Uten forskning er det vanskelig å komme videre.

FOLKEAKSJONEN KREVER:
-Øremerke 260 millioner kroner i året til forskning på alternativ behandling
-Etablert tilbud om alternativ behandling på sykehus
-Bedre opplæring av helsepersonell om alternativ behandling
-Fullstendig momsfritak for alternativ behandling
-Refusjonsordning for alternativ behandling


Les mer om Folkeaksjon for alternativ behandlingFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


stig magnussen 06/12/2008 - 12:18

Alternativ behandling er ikke et enten eller, men et
suplement til det eksistrende helsetilbud!

Det er mange terapiformer som er helsefrembringene
for de som allerede er i behandling innen det ofentlige. Gi dem muligheten til å velge.

mvh.

Stig Magnussen
Styreformann
Foreningen for Alternativ behandling.

TND883 21/10/2008 - 00:45

Det er jeg enig i ! Vaksiner handler om penger, ikke helse.

Britt 10/10/2008 - 20:44

Som en start så foreslår jeg at 53.000.000 øremerket Merck's HPV vaksine overføres til alternativ behandling.

Samtidig bør noen minne helseministeren om at han selv har påstått at han forstår det er viktig å forebygge for god helse...


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.