Behandler.no - Norges største oversikt

Naturlig behandling av svineinfluensa i Norge

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 14.08.2009Mange er motstandere av vaksinering mot svineinfluensa, men hva annet kan vi gjøre for å beskytte oss?

Kinesisk urteblanding - neppe i Norge
Streng Lov
Hindrer naturmidler
Vaksine på rekordtid

Hvordan behandle og forebygge svineinfluensa
Trollkjerringdrikk
Naturlig antibiotika - Strylav
Forebyggende preparater
Alternativ behandler

Del på Facebook


Kinesisk urteblanding kan neppe skaffes i Norge
I Kina tilbys folket en urteblanding som skal forebygge og behandle svineinfluensa. Denne blandingen er det vanskelig å skaffe i Norge, men det finnes alternativer vi kan bruke.

De fire ingrediensene i den kinesiske urteblandingen er:
-Isatis indigotica (= Isatis tinctoria) - Vaid
-Mentha haplocalyx (= Mentha arvensis) - Åkermynte
-Lonicera japonica - Japansk kaprifol
-Glycyrrhiza glabra - Lakrisrot

Les også: Urter kurerer svineinfluensa

-Dette er en spennende blanding, men siden japansk kaprifol i Norge er klassifisert som "legemiddel" - planter i kaprifolfamilien er ofte noe giftige, vil nok blandingen være problematisk å få importert hit til landet på lovlig vis, sier Rolv Hjelmstad ved Urtekilden, til alternativ.no

Hjelmstad jobber mye med planters medisinske virkning. Han underviser og holder kurs og foredrag om urtemedisin, og har laget det mest omfattende og innholdsrike nettstedet om urtemedisin i Norge (rolv.no). Hans ønske er å informere det brede lag av folket om urtenes mange gode egenskaper, da han mener at urtemedisin kan være et godt og reelt alternativ ved en rekke plager og sykdommer.

Streng Lov
I Norge er det store begrensninger på hva som er lov til å selge av urter. Statens legemiddelverk har en liste over godkjente urter - den såkalte Urtelisten, og hvis en urt ikke er oppført på denne listen, kommer den per definisjon i kategorien "legemiddel" .


Rolv Hjelmstad

-Når det gjelder urter er det riktig å opptre med en viss forsiktighet, men slik som situasjonen er nå, er det nesten umulig å få klassifisert nye urter og urtekombinasjoner som "ikke legemidde" slik at de kan omsettes fritt. Dette gjelder også viltvoksende norske planter som man oppdager har medisinsk virkning, sier Rolv Hjelmstad.

-Jeg har selv vært i Kina og sett på hvordan urter dyrkes og tilberedes, og registrerte at man der ofte har en annen standard for hygiene enn vi er vant med. De har også andre måte å fremstille og anvende urteprodukter på, sier Hjelmstad.

Han har bl.a. sett at urter har blitt tørket på blikktak og fortauskanter. Å ta inn ubearbeidete urter fra Kina på egenhånd kan derfor være risikabelt - det er bl.a. mulighet for at urtene er forurenset, og det er da også blitt spesielt vanskelig å få urtesendinger fra Asia gjennom tollen.

Hindrer naturmidler
-Når en urt som folk flest kan dyrke selv eller samle fra viltvoksende bestander i naturen viser seg å være virksom mot en eller flere sykdommer, blir urten ganske raskt klassifisert som "legemiddel" , og dermed som oftest vanskelig å få tak i. Ved på denne måten å hindre folk i å bruke relativt sikre naturmidler, skal myndighetene liksom beskytte oss mot naturpreparater som de påstår kan være skadelige, men samtidig "beskytter" de oss også mot muligheten til å ta større ansvar for egen helse.

-Det virker som om Statens legemiddelverk er mest opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for den farmasøytiske industrien, og denne er ikke særlig interessert i at bruken av naturmidler får for stort omfang. Urter kan ikke patenteres, og dermed er det liten mulighet til å tjene store penger på urtepreparater. Derfor er ikke legemiddelindustrien interessert i at folk får vite at det finnes urter som er gode alternativer til syntetiske, patenterbare og økonomisk svært lønnsomme medisiner, sier Hjelmstad til alternativ.no

Hjelmstad mener at Statens legemiddelverk i stedenfor å forby trygge og veldokumenterte urtepreparater heller burde luke bort de useriøse aktørene i markedet, som f.eks. mange postordrefirmaer, som ofte selger lite virksomme produkter og preparater av svært dårlig kvalitet. Det kan gjøres ved å opprette et laboratorium som analyserer alle nye naturprodukter som skal ut på markedet og kontrollerer at de inneholder den mengde virkestoffer som de påstår at de har, og sørger for at de ikke er forurenset med uønskede stoffer.Vaksine på rekordtid
For at en "ny" urt skal kunne selges uten restriksjoner, må den enten klassifiseres som mat, eller det må framlegges omfattende dokumentasjon på virkning og sikkerhet. Alternativt må det dokumenteres at urten har vært i tradisjonell bruk i Europa eller USA de siste 30 årene.

Dette står i sterk kontrast til den korte tiden det har tatt å utvikle en ny vaksine mot svineinfluensa, som nå skal tilbys alle nordmenn.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) har legemiddelprodusentene hatt problemer med å fremstille vaksiner som fungerer. Resultatene testes nå ut på forsøkspersoner og skal være klar til bruk i september 2009, melder Folkehelseinstituttet. Dette er en kort utprøvingstid, og man vil vite lite om hvilke konsekvenser det vil medføre å massevaksinere hele befolkningen.

Pga. den korte produksjonstiden har norske myndigheter fritatt legemiddelfirmaet som produserer svineinfluensavaksinen ansvaret for mulige bivirkninger. Vaksinen er frivillig.

HVORDAN FOREBYGGE OG BEHANDLE SVINEINFLUENSA

Trollkjerringdrikk
Fra en "trollkjerring" i Hammerfest har Urtekilden fått oppskrift på en urtete som skal være svært effektiv ved influensa og lungebetennelse. Lokalt i Finnmark går teen under navnet "trollkjerringdrikk". Den har vært brukt med hell for å dempe symptomene og korte ned sykdomsperioden ved influensa, men skal også være god ved lungebetennelse.

Hjelmstad vet ikke sikkert om denne urteblandingen vil ha effekt ved den pågående svineinfluensaepidemien, men han har og tro på den, da urtene den er sammensatt av kan ha lignende virkning som den kinesiske urteblandingen.
-Det skader i hvert fall ikke å forsøke en "kur" med denne teen hvis du skulle bli smittet, sier han.

Teen består av like deler av de tre urtene bukkeblad (Menyanthes trifoliata),
peppermynte (Mentha x piperita) og ryllik (Achillea millefolium).

Alle disse urtene er i Urtelisten fra Statens legemiddelverk klassifisert som "ikke legemiddel" , og det er derfor ingen restriksjoner på å selge urtene eller urteblandingen.

Slik lager du Trollkjerringdrikk

Teen består av like deler av følgende tre urter:

-Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)

-Peppermynte (Mentha x piperita)

-Ryllik (Achillea millefolium)

 

Man tar 7,5 dl vann til 15 g av urteblandingen og koker opp dette i en stålkasserolle (bruk aldri aluminiumskjele til urteteer!). Etter et kort oppkok skal blandingen stå og trekke under lokk i 20 minutter før urtene siles fra. Hvis noe av vannet har fordampet, tilsettes mer varmt vann til man har 7,5 dl ferdig drikke, som inntas gjennom dagen. Teen kan gjerne søtes noe med honning for å dempe den intenst bitre smaken.

 

Ryllikblomster og bukkeblad kan man høste i naturen i Norge, peppermynte kan man enten dyrke selv i hagen, eller kjøpe fra forretninger som selger urter.

(Mer om Trollkjerringdrikk på Urtekildens nettsider - rolv.no).


Bukkeblad
(Menyanthes trifoliata),
Foto ©: Rolv Hjelmstad

Peppermynte
(Mentha x piperita),
Foto ©: Rolv Hjelmstad

Ryllik
(Achillea millefolium),
Foto ©: Rolv Hjelmstad

 

Naturlig antibiotika - Strylav
Strylav (Usnea spp.) er en annen medisinplante som Hjelmstad foreslår ved svineinfluensa. Det finnes mange arter av strylav. De vokser som grått eller lysegult "skjegg" på trær og blir kalt "skogens antibiotikum" , men vær oppmerksom på at ikke all skjegglav på trær tilhører planteslekta Usnea og har medisinsk virkning. Strylav er et naturlig antibiotikum som er særlig effektivt mot bakterielle luftveisinfeksjoner, men Hjelmstad tror den også kan ha effekt ved virusinfeksjoner.


Strylav (Usnea spp.),
Foto ©: Rolv Hjelmstad

Strylav er ikke nevnt i Urtelisten fra Statens legemiddelverk og er således per definisjon et "legemiddel" , men man kan ikke nekte folk å gå ut i skogen og plukke den selv. Siden de antibiotiske virkestoffene i strylav er lite løselige i vann, foreslår Hjelmstad å bruke den i form av et alkoholuttrekk (tinktur).
-Men husk å fortynne tinkturen før innvortes bruk, fordi den kan virke irriterende på magen hvis den inntas ufortynnet.

(Mer om strylav og oppskrift på hvordan du lager din egen tinktur finner du på Urtekildens nettsider- rolv.no).

Solhatt og svarthyll
I forbindelse med svineinfluensaen er det viktig å tenke forebyggende, mener Hjelmstad. Det finnes flere immunstyrkende naturpreparater på markedet, og slike kan man kjøpe i helsekostforretninger. I tillegg til ulike kombinasjonsprodukter som er laget for å styrke immunforsvaret, foreslår han også solhatt-tinktur og svarthyllsaft.

Svarthyll har gjennom århundrer vært høyt verdsatt for sine mange medisinske anvendelsesområder og særlig innen folkemedisinen har den hatt et svært godt rykte og har blitt brukt til behandling av en rekke plager og sykdommer.

Israelske forskere ved Hadassah University Medical Center i Jerusalem gjorde i 1992 et laboratorieforsøk med et svarthyllekstrakt som viste seg å virke på de mest vanlige stammene av influensavirus. I 1993 ble det i Israel foretatt en dobbelblind klinisk studie av pasienter som var smittet av influensa under en epidemi. Resultatene var svært overbevisende.

Svarthyllekstraktet, som selges under navnet Sambucol®, er effektivt til å hemme influensavirusets evne til å trenge inn i cellene, og dermed begrense virusets infeksjonsevne.
(Mer om svarthyll og studien finner du på Urtekildens nettsider - rolv.no).

Alternativ behandler
Alternative behandlingsmetoder har som regel et helhetlig utgangspunkt og jobber bl.a. forebyggende. Slik behandling kan bidra til å styrke immunforsvaret og dermed øke motstandskraften mot å utvikle sykdom hvis man er utsatt for smittepress. Dersom man har hatt influensa, kan man også oppsøke en alternativ behandler for raskere å komme styrket tilbake.
Bruk behandleroversikten - behandler.no for å finne fram til kvalifisert utøver.

Flere råd

- Kontakt lege dersom du tilhører risikogruppen for å få komplikasjoner av svineinfluensa eller hvis du blir alvorlig syk av influensaen.

- Følg med på utviklingen av svineinfluensaen på Helsemyndighetenes nettsider:
Mer informasjon om Svineinfluensa, Influensa A (H1N1)A - Folkehelseinstituttet
Se også Pandemi.no - myndighetenes nettside om pandemisk influensa

Mer om urter på alternativ.no
Finn urter - Markedsplasse/Urter
Utdanning i Urtemedisin
Finn behandler - bruk alternativ behandling til å styrke immunforsvaret

Urtekildens nettsider - rolv.no


Del på FacebookLes også
» Urter kurerer svineinfluensa
» Urter – magi og medisin i årtusener
» Urteterapi motvirker astma


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Kim Rand-Hendriksen 09/01/2013 - 15:07

Karin Wenche Lian, Leguana og Elin:
At sølvioner kan ta livet av mikrober er velkjent, og er grunnen til at dette brukes i en del typer behandling, ofte i kremer, bandasjer, samt i rensing av vann etc. Denne \'oligodynamiske\' effekten gjelder ikke bare sølv, men også ioner av kvikksølv, kobber, jern, zink, bismuth, gull og aluminium, og skyldes at disse er giftige for levende organismer. Grunnen til at det ikke brukes mye til inntak er at sølvioner reagerer med proteiner, aminosyrer, frie anioner og reseptorer på alle celler hos pattedyr (faktisk alle eukarioter).

Sølv har svært liten virkning på virus, og er derfor ubrukelig i forhold til f.eks. influensa.

Dersom man ønsker å unngå influensa uten å vaksinere seg er god håndhygiene, samt å unngå unødvendig kontakt med barn i barnehage/skolealder blant de få tiltakene som kan ha særlig effekt.

Leguana 03/11/2009 - 09:53

Kollodialt sølv er fint for mye, men forskerne er ikke 100% sikre på at det er bra for alle. Det er forskjellige produkter på markedet. Hvis du får et dårlig produkt, kan det gi bivirkninger. Det diskuteres om du kan bli resistent mot vanlig antibiotika. Men det er kun 1 tilfelle der det har skjedd da. Har lest mye om dette sølvet, og blir litt usikker da, iallefall når noen sier at det kan skade nyrene. Jeg har tatt dette hver dag i en måned. men kuttet det ut, da informasjonen rundt dette produktet er for og imot

Liv Kristine R Holme 28/10/2009 - 23:13

HOMEOPATMEDISIN MOT SVINE-INFLUENSA:
Fått informasjon fra Drogcentralen (DCG) at de har fått laget ny Influenzinum som inneholder svineinfluensa-viruset H1N1, samt influensa-virus H3N2 og influensa-virus B. Medisinen finnes i potensene D12, D30 og D200"
De foreslår følgende behandling:
Forebyggende: Influennzinum D12, 3 piller 1 x dgl i 3 uker.
Behandlende: Influenzinum D200, 3 piller hver 1/2 time i maks 3 dager.

De har også laget Influensa Kit:
Inf:1: Med influenzinum og midler som brukes ved allmenne influensasymptomer som feber, hodepine, muskelsmerter, heshet, hoste og uro.
Inf: 2: Hvis Influensaen går dypere ned i brystet som lungebetennelse og stor følelse av utmatting.
Inf: 3: Influensa med besvær i mage-og tarmkanalen med vedvarende feber og diare.
Mvh
Liv Kristine R Holme

Elin 28/10/2009 - 13:25

Du kan få kjøpt ionisk/angstrom sølv i England og få det sendt til Norge fra Detox Your World.

Edith Knutsen 28/10/2009 - 11:11

Jeg har i fler år hatt en trøblete tyktarm. Legen sa det var ingen ting å gjøre med dette. Jeg kom over kolloid sølv og etter 6 ukers bruk med en dessertskje morgen og kveld, var tarmen bra. En dame med Crohns har brukt sølv i 5 uker og føler seg bra. Har flere eksempler på god virkning av sølv og MSM. Kolloid sølv sies å drepe virus, så dette må jo absolutt være et middel til både å forebygge og drepe influensavirus med. Kolloid sølv sammen med MSM organisk svovel ser ut til å ha god virkning bl.a på mage/tarmproblemer, muskellidelser og en del andre plager som legevitenskapen ikke rår med. Kjemisk medisin gjør mer skade enn gagn i mange tilfeller. Kolloid sølv og MSM er jo to produkter som medisinindustrien ikke kan ta patent på og da blir det "glemt". mange apotek og helsekostbutikker kjenner ikke til disse. Hvis noen lurer på hvor kolloid sølv og MSM fås kjøpt, bare kontakt meg på e-post. Får bare håpe at ikke EU-regler finner på å ødelegge for disse produktene.

Truls Isaksen 28/10/2009 - 08:27

Vi har samlet ulike råd i denne bloggen:
http://medisinfagskolen.wordpress.com/2009/10/09/naturlig-beskyttelse-mot-influensa/

Bård Seljeseth Storvik 23/10/2009 - 19:42

Som forebyggende middel vil jeg anbefale noni. Har brukt nonijuice i mange år nå , og har hatt influensa EN gang på disse årene . Varte et par dager og kroppen kom seg fort .
http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplanter/mori_cit.htm

Berit Brusletto 14/09/2009 - 08:16

Homeopater har siden Hahnemanns tid på 1800 tallet behandlet akutte sykdommer med veldig bra resultat. Skarlagensfeber og spanskesyken er blant de sykdommene som homeopati helbredet. Hahnemann selv brukte en medisin som heter Belladonna også til å forebygge skarlagensfeber, med stort hell.
De som behandles akutt med homeopati får som regel lettere symptomer og blir raskere friske. På verdensbasis jobber homeopatene nå intenst med å finne riktigst mulige medisin for svineinfluensaen. Vi er på sporet nå, og vi har erfaringer med behandlingen av denne. Oppfordrer dere derfor til å ta kontakt med en homeopat, og alle som er medlemmer i NHL har fått siste oppdaterte informasjon om dette. OPPSØK derfor HOMEOPAT MNHL for å forebygge influensaen nå og senest ved første tegn til sykdom - jo før jo bedre! :-)

Lise 07/09/2009 - 22:52

Og hvor kan vi i Norge få tak i ionisert kollodialt sølv??

Kari Wenche Lian 07/09/2009 - 18:14

Ionisert kolloidalt sølv......styrker immunforsvaret og dreper alle virus, bakterier, sopp og protoza i løpet av 4-6 minutter. Fremmer sårheling og vevsoppbygning. Ingen resistensutvikling hos patogener.

...fungerer mer effektivt og langt hurtigere enn noe farmasøytisk antibiotika. Ingen bivirkninger og ingen candida infeksjon.

...holder sår sterile og fri for angrep fra patogene mikroorgansimer, samt sørger for en svært hurtig og effektiv helbredelse med minimal arrdannelse.

...restarter kroppens elektromagnestiske spenninger slik at kroppens egne helbredelsesprosesser kan fungere optimalt.

...er brukt i mer enn 5000 år innen helse og medisin.

Ionisert kollodialt sølv blir i år mitt 1.valg mot influensa. Synd at man ikke får kjøpt det over disk i Norge - det får man nemlig i Sverige.
Dette er en naturlig substans - som i likhet med stevia - ikke kan tas patent på.
Derfor lite å tjene for legemiddelindustrien som heller vil selge dyr vaksine som er mikset sammen i all hast.men tilbake til


Anne Grethe Brandsøy 27/08/2009 - 00:13

Et annet råd om naturlig behandling av Svineinfluensa og andre influensaer er å drikke Colostrum (råmelk av ku) Den inneholder (blant mange andre \"godsaker\") en stor mengde immuniglober som tar hurtig knekken på virus og bakterier. Ble selv kvitt mitt herpes forkjølelses-sår på under en uke. Har hørt om flere personer som har brukt Colostrum og blitt feberfrie på 1-2 dager.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.