Behandler.no - Norges største oversikt

Valget 09 – Se hva ditt parti mener om alternativ behandling

Av Oddrun-Helen Berntsen, journalist
Publisert: 07.09.2009Årets valgkamp nærmer seg sluttinnspurten. Men på tross av at halve Norges befolkning bruker alternativ og kompementær behandling og medisin, ser ikke politikerne noen grunn til å fremme dette. Store partier har lite eller ingenting om alternativ behandling på sine partiprogram.

I 2007 gjennomførte Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) en undersøkelse som viste at halve Norges befolkning bruker alternativ behandling. Dette betyr en femdobling i bruk av alternativ behandling i løpet av ti år.

Fakta om alternativ behandling og politikk
Statsbudsjettet gir smuler til alternativ behandling
Statsbudsjettet 2008 ga 12,5 mill kroner til alternativ behandling. Det hele går til administrasjon. Hva det skal forskes for er usikkert.

Folk krever fullstendig momsfritak på alternativ behandling
Flere partier mener at vi skal betale en avgift i form av moms når vi ivaretar egen helse og oppsøker alternativ behandler. Brukere betaler selv hele regningen for behandlingen og vil ha fullstendig momsfritak.

Likevel har ikke den offentlige holdningen til alternativ behandling endret seg stort, verken med tanke på anerkjennelse, forskning eller fullstendig momsfritak.

I årets valgkamp er det lite å finne om alternativ behandling på partienes partiprogram.

 

Med utgangspunkt i Folkeaksjonen for Alternativ behandling (FAB) sine krav, en aksjon som til nå har hele 7700 stemmer, har Alternativopplysningen – alternativ.no tatt en prat med politikere i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Les mer om: Folkeaksjon for alternativ behandling – Fab


Sosialistisk Venstre
Arbeiderpartiet
Høyre
Fremskrittspartiet
Venstre
Senterpartiet
Kristelig Folkeparti
Andre partier
Si din mening

Del på FacebookLogo SVVil ha forskning og dokumentasjon.

SV-representanten Olav Gunnar Ballo sier at SV har støttet forskning på alternativ medisin, både gjennom bruk av midler til Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø, men også direkte til forskning på naturlegemiddel generelt. Men han kritiserer lite støtte fra regjeringen.


-Et flertall i Stortinget sluttet seg til en merknad fra SV om forskning på naturlegemidler, men dessverre har ingen regjering så langt fulgt opp disse flertallsmerknadene, sier Ballo.

Gunnar Ballo
Gunnar Ballo, SV
A.O.: Hva synes SV om å etablere tilbud om alternativ behandling på sykehus da tilbudet i dag er begrenset?

-SV støtter at det gjøres som ledd i forskningen, slik det er gjort ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Men en permanent etablering må betinge forutgående dokumentert effekt, slik at pasienten kan være sikre på at behandlingen som tilbys er seriøs og faglig forankret.

-A.O.: Hvordan stiller partiet seg til bedre opplæring av helsepersonell i behandling, som for eksempel etterutdanning?

-Kunnskapen blant helsepersonell om alternativ behandling bør bedres. Men den som tar en tradisjonell medisinsk utdanning gjør jo nettopp det. Hvis utdannelsen skal kalles alternativ, innebærer jo det at det ikke skjer innenfor etablerte systemer. Dersom alternativ behandling innlemmes i tradisjonell utdannelse, eksempelvis akupunktur, slutter den jo å være alternativ. Kravet som må ligge til grunn for å innlemme såkalt alternativ behandling i den alminnelige fagutdanningen for helsepersonell, må være at effekten er dokumenter, mener Ballo.

Videre sier Ballo at SV mener alternativ behandling skal være momspålagt.
-Så lenge behandlingen ikke er offentlig godkjent, og det ikke er knyttet autorisasjon til utdannelsen, så mener SV den skal være momsbelagt, sier han.

Han sier også at effekten av alternativ behandling må være dokumenter gjennom forskning for at refusjon skal være aktuelt.

Han har selv aldri prøv alternativ medisin, men stiller seg ikke negativ til det.
-Jeg har ikke noe prinsipielt noe imot det, dersom jeg opplever behandleren som seriøs, avslutter SV-politikeren.
SV har ingen punkter om alternativ behandling i sitt partiprogram denne høsten.


Logo APSeriøsitet og registrerte behandlere

Sonja Mandt-Bartholsen (A) tror ikke det er aktuelt å øremerke forskning på alternativ medisin. Hun sier også at Arbeiderpartiet vil ha kontroll på hva slag typer alternativ behandling som skal inn på sykehus.

Sonja Mandt-Bartholsen
Sonja Mandt-Bartholsen, AP

-Hvis alternativ behandling skal tilbys på sykehus, må det være dokumentert virkning på behandlingsformen. Akupunktur er nå inne, og etter hvert som flere typer alternativ behandling prøves ut, vil det vise seg hva som er liv laga. Vi er opptatt av at behandlere skal være registrert i Brønnøysundregisteret, og at det er seriøsitet og ordnede former i behandlingen, sier A-politikeren.
Hun legger til at partiet i sin alminnelighet er åpen for alternativ behandling.

-Det er viktig å være åpen for at det ikke bare er skolemedisin som virker. Jeg har selv prøvd akupunktur og er veldig fornøyd med resultatet, sier Mandt-Bartholsen.

A.O.: Mener Arbeiderpartiet at det bør være moms på alternativ behandling eller ikke?

- Vi ser ingen grunn til endring her. Jeg tror heller ikke det blir noen endring på refusjonsordningen. Vi refunderer på det som er basert på dokumentert virkning, sier hun.
Arbeiderpartiet har ikke nevnt noe om alternativ behandling i partiprogrammet sitt, men Mandt-Bartholsen påpeker at partiet ønsker mer åpenhet om ulike behandlingsmetoder.

-Det er ikke bare skolemedisin som virker. Det som er viktig for oss, er at folk blir friske. Alternativ behandling må være et supplement til skolemedisin, for vi mener folk også bør gå til lege i tillegg til at de prøver ut ulike metoder for å gjenvinne god helse, sier Sonja Mandt-Bartholsen.

Logo HøyreVil ikke ha alternativ behandling i sykehus

-Alternativ medisin er tjent med å forbli alternativ medisin. Det er ikke en del av det offentlige tilbudet. Det er ikke sykehusenes oppgave å tilby alternativ behandling. De som ønsker en annen type behandling, bør søke det andre steder enn hos spesialist-helsetjenesten, sier Inge Lønning fra Høyre.

Inge Lønning
Inge Lønning, H

Heller ikke Høyre ser noen grunn til å endre momsen på alternativ behandling.
-Det er ikke noe grunnlag for det, så lenge det ikke er mulig å bevise klar effekt av behandlingen. Det er vanskelig å avgrense det som kalles alternativ behandling. Folk må stå fritt til å bruke ulike tilbud. Men jeg kan heller ikke se at det er mulig med noen offentlig refunderingsordning, sier Høyre-representanten.

A.O.: Har Høyre i sitt partiprogram noen meninger eller mål for/om alternativ behandling?

-Det er ikke sagt noe om dette i partiprogrammet, nei. Vi mener at det offentlige helsevenet skal være så godt som mulig, men alternativ medisin er vanskelig å inkludere i det offentlige tilbudet. Her kreves krav om tilfredsstillende dokumentasjon, slik at man kan se både positive og negative virkninger. Og så langt er det ikke etablert noe dokumentasjonsprogram. Vi er innstilt på forskning på dette området, sier Inge Lønning i Høyre.

Logo FrpVil ha momsfritak

I fraksjonen på Stortinget i forrige periode, ville Frp gi naprapati og akupunktur autorisasjon. På tross av dette, står ikke alternativ medisin i partiets partiprogram, men representant Vigdis Giltun sier at Frp er åpne for vurdere hvilke behanlingsformer som har god effekt.

-Målet er jo at pasientene skal bli friske. Og det finnes flere metoder enn bare medisin og kirurgi som kan hjelpe dem. Men vi ønsker mer forskning på alternativ behandling enn det som er tilgjengelig i dag, sier Giltun.

Vigdis Giltun
Vigdis Giltun, Frp
A.O.: Betyr det at Frp kunne tenke seg å øremerke midler til forskning på alternativ behandling?

-Vi har ikke tatt stilling til det, men vi er positive til det. Jeg antar det er viktig å øremerke midler til slik forskning, sier Frp-politikeren.

Hun sier at ikke all alternativ behandling kan forvente å få innpass til sykehusene, men noe er aktuelt.

-Akupunktur er allerede tilgjengelig, påpeker hun og forteller at hun selv har gått til naprapat og var svært fornøyd med behandlingen.

Frp mener også at det er viktig at sykehuspersonell er kjent med ulike alternative behandlingsmetoder.

-Det er umulig å kreve at sykehuspersonell skal kjenne til alt av alternativ behandling, men det er greit at de følger med hva som virker eller ikke og hva som er tilgjengelig av behandling for enkelte typer sykdom. ME er en lidelse som er et godt eksempel på dette. Mange med ME har fått gode resultater av å bruke alternativ medisin, og slikt bør sykehusene kjenne til, mener Giltun.

Frp er et av de få partiene som går for momsfritak, særlig for naprapater og akupunktører.

-Vi går inn for å fjerne moms. Vel og merke gjelder dette behandling av sykdom, ikke velvære-behandlinger. Når det gjelder refusjonsordninger, bør offentlige gå inn og betale der hvor det ikke finnes god offentlig behandling, sier Giltun og refererer igjen til ME-pasientene som ofte får mer effekt av alternativ behandling enn skolemedisin.

Alternativ behandling på partiprogrammet

Venstre har alternativ behandling nevnt på programmet sitt.

-I programmet vårt, står det at vi vil ha økt forskning for å sikre oss at alternativ behandling foregår under mest mulig trygger former. Her står det også at alternativ behandling med påviselig effekt skal bli framhevet, sier Gunvald Ludvigsen fra Venstre.

Gunvald Ludvigsen
Gunvald Ludvigsen, V

Derimot kjenner han ikke nærmere til verken momsen eller refusjonsordningen når det gjelder alternativ behandling, og mener at det ikke skal øremerkes forskning for alternativ medisin.

-Hvis det skal forskes, så skal det være under vanlige rammer, det skal ikke øremerkes enkelte formål, sier politikeren.

A.O.: Hva mener Venstre om å etablere flere tilbud med alternativ behandling på sykehus?

- Det er ikke gjennomførbart, og ikke ønskelig heller, svarer Ludvigsen.
Han mener likevel det er greit at helsepersonell vet mest mulig om ulike behandlingsformer.

-Her må vi ha en opplysningsstrategi for at helsepersonell skal være godt nok informert, avslutter Venstres Gunvald Ludvigsen.Senterpartiet og KrF ble også kontaktet for intervju, men svarte ikke på henvendelser verken på epost eller telefon.

 

 

Klipp fra partiprogram:

I Senterpartiets partiprogram står det skrevet:
"Bruken av alternativ behandling er økende. Det må satses mer på forskning og informasjon om helseeffekter og mulige bivirkninger av alternativ behandling".

I Krf sitt politisk program står det skrevet:
"..stille krav om god dialog og samhandling mellom skolemedisin og godkjente alternative behandlingsformer, både i forskning og pasientbehandling".


 

Det er totalt 24 partier å velge blant, men Alternativopplysningen har snakket med partier som har representanter i i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Andre partier som har meninger om alternativ behandling:


Miljøpartiet de Grønne sier i sitt program:
"Også det behandlende helsevesenet må legge til grunn at mennesket er en helhetlig organisme i et fysisk og sosialt miljø. Vi vil styrke samarbeidet mellom somatisk og psykiatrisk medisin, og mellom etablert og alternativ medisin".Rødt:
Partiet Rødt har ingenting om alternativ behandling i sitt program.


Demokratene sier i sitt partiprogram:
"Demokratene er positive til at pasienter skal ha anledning til å benytte alternativ behandling som har dokumentert effekt, eksempelvis gjennom erfaringer fra, eller forskning i, andre land. Det innebærer at man stiller godkjente alternative behandlingsmetoder på lik linje med alminnelig medisinsk behandling, med like egenandeler og lik finansiering fra Folketrygden".Kystpartiet sier i sitt program:
"Kystpartiet mener vi må satse mer på alternative behandlingsmåter og at man får tilgang til den informasjonen som er nødvendig for et veloverveid valg av behandlingsmåter".

Les mer om alternativ behandling på sykehus:
Grønne paviljoner på sykehus
Homeopati inn på sykehus
Musikkterapi og kultur på sykehus
Antroposofisk sykehus i Norge
Massasje til psykisk syke
Sykehus tilbyr rutinemessig akupunktur til kreftpasienter


Les mer om kursing av helsepersonell om alternativ behandling:
Send fastlegen på kurs om alternativ behandling


Les mer om moms og alternativ behandling
Vil ha momsfritak for all alternativ behandling
Akupunktører reagerer sterk på nye moms regler


Les mer om politikk og forskning på alternativ behandling
Statsbudsjettet gir smuler til alternativ behandling


Del på Facebook
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Tove Gunn Skjulestad 19/08/2013 - 21:53

Tenk økonomi! cuba de er fattig men bruker homeoapti fordi det er rimelig, trygt, skånsomt. De har et av verdens beste helsevesen. Tenk hvor mye landet/ samfunnet hadde spart på å bruke homeopati og soneterapi og øreakupunktur, akupunktur, otopati +++ i tillegg til en friskere folkehelse.

Michelle 21/09/2009 - 00:50

Jeg prøvde å snakke med politikerne som sto på stands i gatene nå før vsalget om forbudet mot stevia. lle var enige at dette var et idiotisk forbud, men ingen kommer til å gjøre noe med det. De bare prater, men godtar alt EU pålegger oss. Jeg har hatt store vektproblemer, men etter jeg kuttet ut alt sukker og begynte å bruke Sun Stevia går jeg ned i vekt hver dag. Dette fortalte jeg politikerne, de "jattet" med, men kommer ikke til å gjøre noe.

Per H. 08/09/2009 - 13:50

Det finnes allerede MANGE studier som viser at alterativ behandling har effekt. Hva venter vi på??

PER EYVIND RAMSTAD 08/09/2009 - 13:26

Boikott valget; -for å erstatte det med et demokrati ,der de hjertesaker du deler med andre ,er dine folkebevegelser i et saksdemokrati med vedtekter som forbyr undertrykkelse og ødeleggelse av livsmiljøet. Konfliktråd når interessegruppene fonter hverandre i demokratiske fronter.Når de mest trengende har fått sitt så kan folket bestemme hva skattepengene skal gå til.Boikott valget og du er æresmedlem i folkebevegelsen for et bedre demokrati. Et demokrati der alle interessegrupper har rett til en representant på Alltinget. Stem på politiske løsninger framfor partier. Velg en øologisk drivhus gartner til å styre miljø sakene i \\\"Drivhuset Jorda\\\". Små selvstyrte enheter i \\\"Verdens Forente Stater med et barmhjertighets ombud i alle Velforeninger. Er du misfornøyd, gå på Veltinget,- lokal tv og avstemninger vi a telefon.

Anette 08/09/2009 - 11:56

Det som må til for å få til et bedre samarbeid mellom skolemedisinen og alternativ behandling å bevilge mer penger til forskning på alternativ behandling. Det er fagre ord som blir sagt fra politikerne om hva som antageligvis er lurt, men nå er det på tide å åpne pengesekker dele ut til forskning!

Heidi 08/09/2009 - 11:20

Hei Torgeir :) Kan du være så snill,å ta kontakt med meg,på min e-mail-adresse??? Er helt enig med DEG :) Ha en fin dag,å fortsett i den retningen,DU nå er på vei imot. Takk. Mvh Heidi.

Torgeir Schulstock 08/09/2009 - 10:51

Jeg synes at politikerne bør holde seg litt utenfor alternativbehandlingen. Jeg er selv alternativbehandler, og ser at det eneste di klarer å få til er mer byrokrati, og det er vi ikke tjent med. Det er også urealistisk å få med vanlig legeindustri på laget av mennesker som ser leser kroppen chakraer, energibaner, sjelskomunikasjon, tidligere liv, og løser bakenforliggende traumer. Vi snakker med utenomjordinger og engler og jobber på andre energiplan.
Dette er ikke en del av etablert fysikk, som er basis for legemiddelinustrien, og skal vi samarbeide der, er det eneste resultat for oss at vi må fylle ut kjedelige papirer, og ta utdannelse som vi ikke trenger fordi vi har utviklet en fantastisk intesjon som kan koble seg opp mot de beste kunnskapskilder til enhver tid.
Pengene kan godt følge pasienten, og så kan han/hun selv velge hvor han vil ha behandling :-)

Det beste som k

Walter André Råen 08/09/2009 - 00:58

Et slags samarbeide med helsvesenet alternativ behandling og systemet som helhet er ikke en umulig tanke og er også mulig å få til i praksis. Det kan man se både i østlige land og også endel av i England. Vil jo fort se resultat eller ikke med et slikt prosjekt her hjemme og. Er jo pasienten vi alle har som mål å hjelpe og helst få frisk så målet har vi jo felles :-) Har sett hvordan samarbeide mellom disse \"murene\" likevel har oppstått og hjulpet pasientene flere gang, men holdningene må endres til å se hvilke positive mulgheter det er i et slik felles samarbeide. Hjelper ikke å frykte det som er ukjent og ikke forsket nok på fra enkelte leger sin side og fra enkelte alternative sitt ståsted ærklære krig mot leger og all medisin Holdningsendring og samarbeide for pasienten mener jeg må til her. :-)

Torbjørn 08/09/2009 - 00:58

Alternativbevegelsen ser ut til å ha en kjempejobb foran seg. De folkevalgte ser ikke ut til å ha oppfattet stort av hva som er alternativt. Her må det lobbyvirksomhet til som virkelig monner.

Torill Schønberg 07/09/2009 - 22:48

Mens det offentlige helsevesenet i stor grad kun behandler symptomene, så behandler svært mange alternative behandlingsformer ÅRSAKEN, so i eks healing, refleksologi, homepraktikere mm. Selv ikke tennene er tatt med som en del av kroppen i det offentlige, men holdes i 2009 utenfor, som noe som ikke angår kroppen.

Det offentlige er basert på å tilføre syntetisk medisin som kroppen ikke kan håndtere, og er i altfor stor grad opptatt av å diagnostisere, fremfor å finne årsak. Dette henger nok nøye sammen med legemiddelindustriens gigant gevinst av dette, og som styrer det meste innen det offentlige tilbudet.

SLIPP TIL ALTERNATIVE BEHANDLERE, SOM SER ÅRSAKEN OG BEHANDLER DENNE, FREMFOR Å DIAGNISTISERE NOE SOM SYKT, OG SOM \"BARE ER SLIK\".

JA til momsfri FRITT helsevalg!!!

Tone 07/09/2009 - 21:25

Det er sjokkerende å lese hvor stor uvitenhet det er om alternativ behandling blant politikere, som jobber med helsespørsmål til daglig. Det er å håpe at de oppdater seg både på hva alternativ behandling dreier seg om idag og på ønsker og behov blant dem som oppsøker hjelp utenfor det offentlige helsetilbudet. Hvis ikke det blir gjort noe med uvitenheten området kan vi ikke regne med at det blir bevilget midler til bl.a forskning.

Bjørn Mæhla 07/09/2009 - 20:42

jeg er ganske blank hva angår norsk partipolitikk..men det virker å være gjensidig..ser ikke ut til at norsk partipolitikk vet så mye om alternativ medisin og alternative teknikker..min erfaring er at mennesker utenfor det politiske systemet er opplyste..så positive løsninger kommer der..

John 07/09/2009 - 20:32

John sier:
7. september 2009 klokken 19.22
Hei ! jeg spør Hvor langt vil dere arbeide for å åpne markede for et sunnere alternativ til sukker ? For sånn som ståa er så er det Sukkerindustrien har monopol på det Søte med god hjelp av Legemiddelindustri ,og Legemiddeltilsynet. Japan har brukt Stevia i mange hundre år og har ingen sukker relatert kreftsymtomer som den type som er på denne siden av “Kula! Stevia (Stevia er et Natursøtningsmidell som er 3-400 ganger søtere en det vanlige sukkeret ) kan brukes av Diabetikkere som et sunt alternativ til Sukketer
Jeg tror Stevia er kuren For en bedre helse i henhold til Sukkerrelaterte sjukdomm som fedme og kreft .

Lise Tollefsen Slembe - Leder for Borgerrettighetspartiet (BRP) og org. HULK (hjelp for unge i alvorlige livskriser) 07/09/2009 - 22:22

Hadde det vært innført alternativ behandling på de norske sykehusene, ville ikke prosenten av sykemeldte, psykisk lidene, og stoffmisbrukere vært så stor i dag! Leger og psykiatere kunne dermed legge vekk mange av deres unødige diagnoser. Og nå i disse svineinfluensadager, der regjeringen ønsker den helseskadelige svineifluensavaksinen "velkommen" til å testes ut på landets uvitne borgere, vel, så burde så absolutt alternative behandlingsmetoder bli brukt på etthvert sykehus. Men det vil selvsagt ikke denne regjeringen skal skje! Og resultatet blir dermed;

enda flere psykisk lidene og syke, enda flere diagnoser, enda flere sykemeldinger, og enda større helsekøer. Så hvilken politiker og politisk parti vil stå frem og si at jeg her nevner er et realistisk fakta tatt i betraktning med det vi selv opplever, ser og hører om daglig, nemlig sykdom og enda mer sykdom...og elendighet!

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)
HULK org. (hjelp til unge i alvorlige livskriser)

Christian Ørmen 07/09/2009 - 17:12

Det som oppfattes som alternativ behandling idag, kom i realiteten lenge før skolemedisinen. Det er alternativ behandling som er grunnlaget for utviklingen av all skolemedisin. Skolemedisin er også healing, det er bare formen som er anderledes. Igjen, skolemedisinen vekker døde, og helbreder syke, akkurat slik Jesus gjorde. Hvorfor bruker halvparten av Norges befolkning alternativ behandlng? Det er spørsmålet helsenorge bør stille seg.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.