Behandler.no - Norges største oversikt

Offentlig informasjon om alternativ behandling

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 16.10.2009Nifab har på kort tid utrettet mye og er en viktig kanal for å gi nøytral informasjon om alternativ behandling.

Nifab - Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling åpnet våren 2007. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som står bak det offentlige informasjonssenteret. Nifab har en stab på 6 personer og er tilknyttet Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (Nafkam) ved Universitetet i Tromsø.


Femdobling på 10 år
Videofilmer
Vil ha enkle svar
Ny tilrettelegging av informasjon
Skepsis og utfordringer
Hvordan blir dere møtt fra det akademiske miljøet?
Basert på forskning
Hva er lov å markedsføre
Bruk av alternativ behandling utenlands
Tips og tilbakemeldingerAlternativ.no har tatt en prat med Ola Lillenes, redaktør i Nifab om hvordan de jobber, hva de har fokus på nå, hvilke utfordringer de har og hvordan de opplever å bli møtt.

Det er nå vel to år siden Nifab så dagens lys. Hva er utrettet så langt?
-En av de store oppgavene i starten var gjennomføringen av en nasjonal undersøkelse om bruken av alternativ behandling. Det var en stor og viktig kartlegging, som genererte ny kunnskap, sier Ola Lillenes til alternativ.no

Femdobling på 10 år
I undersøkelsen kom det bl.a fram at 48,7 % av befolkningen i Norge i perioden 2006-2007 brukte en eller annen form for alternativ behandling. Dette er en femdobling på 10 år og økningen var størst blant menn og i aldersgruppen 15-24 år.


Undersøkelsen viser også at norske kvinner bruker alternativ behandling mer enn menn. At alvorlig syke brukte alternativ behandling i større grad enn de med en mindre alvorlig sykdom og at de fleste som brukte alternativ behandling, hadde vært hos lege på forhånd.


Videofilmer
Nifab har produktive dager. Av ca. 200 forskjellige alternative behandlingsmetoder har Nifab hittil beskrevet 50 av de mest kjente. Dessuten har de, i tillegg til å svare på henvendelser og legge ut informasjon på sitt nettsted, i år publisert videofilmer som viser hvordan et møte hos en alternativ behandler kan være.

-Disse har vi fått god tilbakemelding på, og de er et verdifullt tillegg til bekskrivelsene våre om alternativ behandling, forteller Lillenes.

Så langt har de fått laget filmer om behandlingsmetodene akupunktur, homeopati, healing, massasje og soneterapi, som ifølge brukerundersøkelsen fra 2007 peker seg ut til å være metodene som er mest brukt.


Vil ha enkle svar
Nifab merker økningen av "folkesykdommer" som psykiske lidelser, rus, kreft, diabetes, fedme, KOLS, astma og demens. Mange av Nifabs brukere er mennesker med slike diagnoser og sykdommer.

-Av daglige utfordringer ser vi ofte at publikum er svært søkende, og ønsker at noen skal hjelpe dem å foreta valg. Det har vi ikke anledning til, selv om mange rett ut spør hva vi selv ville ha gjort. Men det hører ikke til Nifabs jobb å gi behandlingsråd eller anbefalinger sier Lillenes.Redaktør i Nifab Ola Lillenes,
Foto: Ingunn A. Mæhlum.

Ny tilrettelegging av informasjon
Nifab er først og fremst et nettsted og det er allerede tatt i bruk ny teknologi og nye kanaler, som Facebook og Twitter. De vil også framover følge de strømninger og muligheter som gjelder for nettet.

-Men vi skal ikke glemme dialogen og den direkte kontakten når vi kan møte våre brukere, sier Ola Lillenes. Det å delta på møter, seminarer og konferanser vil fortsatt være viktig. Folk sitter mer og mer alene foran en skjerm når de både tilegner seg informasjon og treffer sine valg.

-I forlengelsen av dette ser vi også at vi må gjøre mer for de som ikke snakker eller leser norsk så godt, og legge innholdet vårt språklig bedre til rette for dem.


Skepsis og utfordringer
Nifab har møtt på flere utfordringer i sitt arbeid og påpeker at det er en stor og polarisert debatt om alternativ behandling generelt i Norge.

-Vi får kritikk på godt og vondt, og beskyldes stadig for å ha en politisk slagside - at vi enten er for positive eller for negative til alternativ behandling.
Men vi skal verken være i lomma på bransjen eller skeptikerne. Vi skal verken fremme eller hemme bruken av alternativ behandling. Saklig og konstruktiv kritikk tar vi på alvor, for det kan hjelpe oss å gjøre jobben vår bedre - å formidle nøytral informasjon i et forståelig språk til den norske befolkningen, sier Lillenes.


Hvordan blir dere møtt fra det akademiske miljøet?
-Som sagt er samfunnsdebatten omkring alternativ behandling stor, med sterke meninger og stor avstand mellom ytterpunktene. Noen av de sterkeste kritikerne til alternativ behandling befinner seg i akademika, og også de har kritisert vår virksomhet. Men jeg opplever at norske forskere stort sett ser behovet for et statlig informasjonsorgan som kan gjøre det enklere for befolkningen å orientere seg i en jungel som dette, hvor det er lett å gå seg vill, sier Lillenes.


Basert på forskning
Nifab vil satse mer på å være oppdatert på forskning, siden det er forskningen som på mange måter definerer hva som blir nøytrale fakta. Men når avstanden mellom forskningsresultater og befolkningens erfaringer i mange tilfeller står i kontrast til hverandre, synes de det kan være en utfordring å videreformidle denne kunnskapen på en forståelig måte.

-I mange tilfeller har publikum egne erfaringer som skiller seg fra forskningens resultater, og da kan det være vanskelig å forklare ting for dem som lurer på noe, forteller Lillenes.


Hva er lov å markedsføre
Nifab mener at en del utøvere enda beveger seg på kanten av markedsføringsloven med hensyn til hva som er lov å bruke i reklamen.

-I mange tilfeller er reklamen veldig finurlig, slik at det er vanskelig for publikum å skjønne at det er reklame og ikke forbrukerinformasjon, mener Lillenes.

I 2007 lanserte Forbrukerombudet nye retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling. Her kommer det fram at det er en rekke ord og uttrykk det er ulovlig å bruke for å unngå å gi brukeren inntrykk av at at behandlingen
har en dokumentert eller garantert effekt

Eksempler på slike uttrykk er f.eks. virkning, effekt, helbreder, kurerer, fjerner, behandler, blir frisk og ord som har et tilsvarende meningsinnhold. Det er heller ikke lov for en behandler å beskrive tilstander, medisinske diagnoser og mer folkelige navn på konkrete sykdommer og lidelser, som f.eks. angst, depresjon, fobi, traumer, etc.

Istedenfor må behandlere bruke ord og uttrykk som f.eks. lindrer, brukes ved, benyttes ved og dertil ord som fordøyelsesplager, stive muskler, tretthet/slapphet osv. ifølge Forbrukerombudet.


Bruk av alternativ behandling utenlands
Den økende internasjonaliseringen med handel over landegrensene vil også påvirke Nifabs virksomhet. Allerede i dag er det mange som lurer på ting knyttet til kjøp av alternative behandlingsprodukter i utlandet.

-Bruk av alternativ behandling mens man er utenlands vil nok også by på nye utfordringer, både på personnivå knyttet til temaer som for eksempel helseforsikring, og for staten i forhold til hvordan helsevesenet skal takle dette. Informasjon vil være et viktig virkemiddel både for at staten skal lykkes, systemet skal være velsmurt og at den enkelte kan treffe gode valg, ifølge Lillenes.


Tips og tilbakemeldinger
Nifab skal blant annet være et oppslagsverk med faktaopplysninger om alternativ behandling i Norge. De er opprettet for at den som lurer på noe om dette feltet, skal kunne få tak i nøytral informasjon om det.

-Alle tips om saker eller forbedringer mottas med stor takk. Er det noe hos oss som virker uforståelig, eller noe som mangler, vil vi gjerne få høre om det. Det er hovedsaklig gjennom tilbakemeldinger og ønsker at vi skal kunne utvikle oss for brukerne, sier Ola Lillenes ved Nifab.

Besøk Nifab - Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling
www.nifab.no


Les også
» Åpning av nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling - NIFAB
» Kraftig alternativ interesse -Nifab får flere henvedelser etter boken om Snåsamannen.
» Nye retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Baard R 30/11/2009 - 02:11

\"-I mange tilfeller har publikum egne erfaringer som skiller seg fra forskningens resultater, og da kan det være vanskelig å forklare ting for dem som lurer på noe, forteller Lillenes.\"
- Som hva da?


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.