Behandler.no - Norges største oversikt

Chakra som verktøy – erfaringsvitenskap med stor nytteverdi

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 20.10.2009
Inge Ås

Med beina på jorden har Inge Ås samlet sin kunnskap og erfaring med chakra og aura gjennom en årrekke og forteller i sin nye bok hvordan vi kan ha glede og nytte av dette i vårt arbeide med å bli hele mennesker.Aktiv selvutvikling
Fra Sanskrit til New Age og hjem
Chakra og personlig aura
Hvor er dine chakra
Nye valg og innsikter


Chakra og Aura forbinder vi gjerne med gamle begreper fra Østen, som har med kroppen, energi og farger å gjøre, men bortsett fra det er det mange som er undrende og nysgjerrige og lurer på hvorfor så mange mennesker fra forskjellige kulturer forholder seg til chakra.


Forsiden: Den store Chakraboka

Det har Inge Ås gjort noe med. Hun har nå samlet sin kunnskap og erfaring mellom to permer - en omfattende og vakker bok som fungerer både som et oppslagsverk, og en historeforteller. Det er et stort arbeid som her framlegges av en av nordens mest erfarne personer innen energiarbeid.

-Nå utgir jeg en bok om chakra og energiarbeid, som er etterprøvet og direkte arbeidet med over lang tid. Dette er noe som har fungert for mange norske mennesker, sier Inge Ås til alternativ.no

Ifølge forfatteren ekisterer alle hukommelsene dine og underbevisstheten din som energi i forbindelse med chakrene og auran. Gjennom chakrasystemet får du noen håndtak til dører som er vanskelig å finne ellers.

”Alle trenger å finne grunnfjellet i seg selv.
For å tåle utfordringer og skapemuligheter for reelt mangfold,
er det viktig å finne sin individuelle egenart på egne premisser.”


Mange tidligere utgitt bøker om chakra har hatt en forenklet og skjematisert forklaringsmodell, som ikke har lagt vekt på den menneskelige prossess og sammenhenger. Her skiller Den store CHAKRABOKA seg ut fra annen litteratur – også ved at den retter et kritisk blikk mot oppleste sannheter.


Aktiv selvutvikling
Inge Ås ble introdusert for chakra og aura allerede på 70-tallet i Danmark i forbinelse med Kvinnebevegelsen. Deretter deltok hun over en lengre periode i undervisning hos bl.a Bob Moore og Jytte Lindsad. Videre erfaring har hun gjennom en årrekke med klientarbeid og flere tusen kursdeltagere.

Siden 1983 har har hun undervist i selvutvikling og livsveiledning ved ILIANA akademiet, som hun selv har grunnlagt og utviklet. Dette er nå en etablert skole med 6 lærere i både Norge og Sverige.

-SELVutvikling etter ILIANA modellen betyr å bli et helt menneske, ikke et “hellig” individ eller en som barberer bort eller undertrykker sider av seg selv, men en modell hvor alt kan transformeres. Hvor sinne, sorg og frykt har sin plass, sier Inge Ås.

I undervisningen er chakraene et sentralt verktøy i aktiv selvutvikling. Hun kaller arbeidet “Indre politikk”, som kan være med å gjøre mennesker mer modige og sterke slik at man kan være med å gjøre verden til noe bedre.
Etter forfatterens mening skapes den personlige aura av chakraenes aktivitet.
Illustrajon fra Den store Chakraboka

Fra Sanskrit til New Age og hjem
Teoriene bak chakraene kjenner vi først fra India og hinduismen med spor fra den tidlige Indus-siviliasjonen fra 3-4000 år før vår tidsregning og nedtegnet på det gamle språket Sanskrit. Chakra er beskrevet som noe rundt og noe som er bevegelig som et hjul.

Utifra dette har det utviklet seg forskjellige mer moderne retninger, først innen hinduistisk filosofi og religion og tibetansk buddhisme. På 1800 tallet kom det en bølge med inspirasjon fra øst til vesten, som resulterte i interesse for chakra fra flere grupper. Deretter kom teosofene, angroposofene og New Age - inspirert fra hippie-bevegelsen på 60-tallet.

Energiarbeid med aura og chakra har også blitt koblet med teorier fra urbefolkningtradisjoner som ikke selv har brukt dette begrepet, og nyere psykologiske forklaringsrammer.

-Også i vår norske kultur har vi tradisjon for å forbinde emosjoner med kroppsdeler og og kroppsområder både i diktning og dagligtale. “Mot i brystet, vett i pannen, stål i ben og armer”. Vi snakker om sorgen vi bærer i hjertet, klumpen vi kan kjenne i halsen eller lenkene vi føler vi har rundt føttene. Alt dette viser til lokaliteter i kropp, som igjen viser til auraen, sier Inge.

Chakra og personlig aura
Fysikere er enige om at universet består av energi. Alt er energi, men den opptrer i forskjellig former. Man kan se det som at hele kroppen er spunnet inn i et nett av finmasket energi som flyter langs gitte baner, gjennom punkter og områder. Det er påfallende at store deler av verden har et verdenssyn hvor både mennesket, dyr og materie er energi.

Det er mye i Chakraboka som omhandler energi og aura, fordi chakraene er en del av auraen og etter forfatterens mening skapes den personlige aura av chakraenes aktivitet.

Aura kan enkelt beskrives som energifelt i forskjellige lag eller felt, som omgir kroppen. Ifølge Inge Ås er det nyttig å trene seg til å kjenne forskjellen på “lagene” hvis man ønsker å vite hva man holder på med innen energiarbeid og healing.


Ifølge teori befinner chakrene seg langs ryggraden som små tornadoer, som formidler energi til og fra kropp og aura.
Illustrajon fra Den store Chakraboka

Hvor er dine chakra
Man tenker altså chakraene som energiområder i kroppen. De tilskrives forskjellig kroppsområder og kan påvirke forskjellige deler av kropp og psyke. Ifølge teori befinner chakrene seg langs ryggraden som små tornadoer, som formidler energi til og fra kropp og aura.

-Man kan si at hvert chakra er en dør til et hovedtema livet. Chakra gir inngangsporter til å se inn i dine strukturer i personligheten og dine lagrede og fargelagte trossystemer, sier Inge Ås.

Forskjellige tradisjoner opererer med 5, 6, 7 eller 8 chakra og omkring år 1100 ble modeller med 6 eller 7 de dominerende innenfor de fleste yoga tradisjoner. Dette tar Inge Ås opp i sin bok samtidig som hun begrunner plasseringer av chakraene i sitt arbeid med erfaring og utprøvinger gjennom 30 år.

-Fordi chakraene ikke er den fysiske kroppen og heller ikke er avgrenset, som et fysisk organ er, må du “lete”, sier Inge.

-For å finne et chakra bruker du din bevissthet og din tanke, men du kan få god hjelp av de foreslåtte plasseringene. Hvis du kan visualisere er det enklere. Det kommer altså mer an på hvordan du kontakter et område enn om du teknisk måler deg fram til den eksakte posisjon.

Når du slapper av kan du oppleve å komme inn i en avslappet eller meditativ tilstand hvor hjernebølgene senkes til et nivå som kalles Alfa. Vi kommer inn i en slags drømmetilstand hvor sinnet er mer åpent for impulser fra det indre. Skal du se inn i et chakra er det viktig at du er i denne tilstanden av dyp avslapning, med et åpent sinn og med en aksept av det som kommer fram.
Mange mennesker kan også via de indre sanser se, føle og fornemme chakra hos andre.


Nye valg og innsikter
Ifølge forfatteren kan ideer, filosofi, religioner, forskjellige trossystemer og livssyn kan brukes både til stagnasjon og frigjøring. Våre holdninger til livet kan være med på å befeste ideer og fordommer eller til å bevege ideene om sannhet og virkelighet mot en frigjørende holdning til livet.

-Arbeidet med chakra i en aktiv selvutviklingsprosess er for den som er bevisst at hun/han er medskapende. Det passer for den som ønsker å være åpen og lyttende og som kanskje ikke er ute etter en stående sannhet. Det passer dem som er søkende i forhold til seg selv og verdens under, og som er i stand til å la seg overraske, igjen og igjen og igjen

-Jeg foretrekker å bruke chakra som verktøy til frigjøring av både tanke og kropp og som verktøy til å bevege det som vil beveges - i retning av større valgfrihet for den enkelte. Min erfaring er at dette kan være av stor betydning og kan gi muligheter til nye valg basert på verdifulle innsikter, sier Inge Ås.CHAKRABOKA lanseres på Den store Alternativmessen Oslo/Lillestrøm , 6-8 november 2009. Der vil også Inge Ås holde foredrag og signere bøker.


Relaterte linker:

alternativ.no/messer

Den store CHAKRABOKA kan også forhåndsbestilles.

Inge Ås

ILIANA akademiet

Utdanning i Livsveiledning

Kurs i Selvutvikling

Finn behandler i nærheten av der du bor
søk på Livsveileder eller Iliana LivsveilederFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Inger-Reidun Olsen 07/11/2009 - 13:08

Gratulerer med boka! Jeg gleder meg til å lese : )

Hilsen
Inger-Reidun

Anniken Lindaas Kolstad og Runa Søtvedt 05/11/2009 - 00:36

Vi har fulgt Inge siden slutten av 1980 årene og deltatt på mange selvutviklingskurs. Det har vært til stor hjelp og inspirasjon. Opp gjennom tiden har vi, hver for oss, deltatt på andre typer kurs/utdannelser hos andre lærere. Men vi vender alltid tilbake til Inge pga. hennes visdom og hennes unike evne til å formidle det åndelige/spirituelle med begge beina godt planta på jorda. Inge har en utrolig kunnskap og forståelse og er en brobygger mellom det alternative og skolemedisin. Hun har stadig ”strukket” våre idéer om oss selv og livet på en dyp og vidsynt måte og ofte med en humoristisk vri i lærerprosessen.
Vi har tatt livsveilederutdannelsen og har jobbet en del sammen. Nå er vi klare til å spesialisere oss til lærere i det første selvutviklingskurset ”Energi og bevissthet”, for å være med på å spre kunnskapen i Iliana Akademiets ånd.
Vi vet at denne boka har vært på planleggingsstadiet lenge…NÅ er den endelig her! VI GLEDER OSS på Inges vegne, våre vegne og på vegne av alle som mottar/får ta del i Inges kunnskap.
LYKKE TIL med lanseringen på alternativmessa 

Anniken Lindaas Kolstad og Runa Søtvedt

Bente Vilnes Aase 02/11/2009 - 22:20

Endeleg er boka her.Gratulerer,Inge. Eg tek rett som det er fram kompendiane fra Livsveiledarutdanninga,og gledar meg å få meir påfyll frå boka di. Du har eit flott utdanningskonsept som eg anbefaler alle som er interessert å forstå seg sjølv og andre.

Johan Osuldsen 02/11/2009 - 15:10

Iliana akademiets kurs har vært en stor og viktig inspirasjonskilde for meg til å jobbe med min egen selvutvikling og det er derfor sårt tiltrengt at det nå kommer en bok fra Iliana v Inge Ås. Håper alle som er interesserte i å jobbe med seg selv setter av tid til å lese denne boka. Johan Osuldsen

Jostein Sletvold 28/10/2009 - 19:24

Vi har bestilt boka til intropris, og jeg gleder meg noe så inni.... på å lese den og fundere over den og se om ikke står noe mer enn det vi har lært på ILIANA livsveilederutdanninga.
Det er noe tid sine¨¨den vi gikk kursene, men det dukker stadig opp assosiasjoner og innfall som kommer fra forelesningene og kursene dine. Det inspirere meg i det daglige, både privat og i jobbsammenheng. Jeg håper boka kan være et oppslagsverk og en inspirasjon til videre arbeid med dette.

Trine lise iversen 21/10/2009 - 19:56

Gratulere med utgivelse av bok! Tusen takk!Den blir noe å lese for alle som jobber med chakra. selv studerer jeg kunstterapi, og her jobber vi med Chakraene.

Annett Furuseth 21/10/2009 - 08:27

Gratulerer Inge! Denne boken har jeg gledet meg til. Takk! Hilsen Annett Furuseth

Birgit Westgård 20/10/2009 - 16:59

Til Inge Ås. En spennende artikkel å lese og jeg gleder meg til å lese boken. Undertegnede er selv astrolog og en alternativ nysgjerring person siden 80-tallet tallet. Lykke til med salget av boken.
Mvh Birgit Westgård, Midtveien 4, 1813 Askim


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.