Behandler.no - Norges største oversikt

Møt Vilhelm Schjelderup – en av Norges mest markante og omtalte leger

Av Oddrun-Helen Berntsen, journalist
Publisert: 27.10.2009
Vilhelm Shjelderup

-Jeg følte tidlig at noe sviktet med vitenskapen i legestudiet, sier mannen som utrettelig har jobbet for bedre forståelse og dialog mellom konvensjonell medisin og alternativ behandling.


Omfattende virke som lege
Hard kritikk og motstand
Advarte myndighetene
Æresmedlem og pris
Lysterapi mot astma
Fremdeles aktiv
Eventyrlig karriereDen 7.desember 1931 kom en liten professor-sønn til verden. Han fikk navnet Kristian Vilhelm Schjelderup, et navn som med tiden har blitt kjent på flere arenaer. Vilhelm Schjelderup er lege, lærer, forfatter, forsker og akupunktør. Og ikke minst er han en brobygger som møysommelig har bygget en bro av forståelse og kunnskap mellom konvensjonell skolemedisin og *alternativ behandling.
Schjelderup vokste opp på Slemdal i Oslo. Da han var ferdig med artium, hadde han slett ikke planer om å bli lege. Derimot var han interessert i fysikk.

-Det kom vel litt overtalelse fra far om å bli lege. Dessuten trodde jeg at etter bomben i Hiroshima, ville ikke fysikere få noe frihet i framtiden. Jeg fant meg greit til rette i legestudiene, sier Schjelderup.
Stemmen hans avslører en veltalende og meget høflig mann, en mann som fulgte sin fars råd og endte opp som en av Norges mest markante og omtalte leger innen både skolemedisin og alternativ medisin.

Omfattende virke som lege
I 1956 var Schjelderup ferdig utdannet som lege. I sin praksis har han jobbet som rådgivende lege ved trygdekontor, som distriktslege i Asker, som overlege for fengselstjenesten i Oslo, i Blå Kors, i Helsedirektoratet, innen psykiatrien og ved et helhetssenter i Tønsberg. Men den kontroversielle legen nøyde seg ikke med kunnskapene han hadde tilegnet seg om skolemedisin.

-Jeg følte tidlig at noe sviktet med vitenskapen i legestudiet. Da jeg arbeidet i den offentlige helsetjenesten, deriblant som rådgivende lege ved trygdekontorer i Akershus, ble jeg klar over at det var en del pasienter vi måtte uføretrygde uten at vi en gang kunne stille en virkelig medisinsk diagnose, enn mindre gi adekvat behandling. Jeg mente derfor vi måtte være åpne for andre tilnærminger til medisinen. Da jeg derfor fikk mulighet til å studere akupunktur, ble dette både en medisinsk og en vitenskapelig utfordring for meg, forteller Schjelderup.

I 1973 meldte han seg inn som student ved Nordisk akupunkturskole (nå slått sammen med Akupunkturhøyskolen), og i 1976 var han utdannet akupunktør. Schjelderup var en av de aller første legene i Norge som tok alternativ utdanning.
I 1980 startet han opp Norske legers forening for akupunktur, og han har selv vært leder for organisasjonen. I løpet av det første året, oppnådde organisasjonen å få 100 medlemmer. Schjelderup har holdt kurs i akupunktur for leger og siden 1985 har han i tillegg undervist i øreakupunktur og ECIWO-biologi ved flere skoler for akupunktur og alternativ medisin.Hard kritikk og motstand
Samtidig som Schjelderup startet sin karriere som akupunktør, skrev han i 1974 boken ” Legekunsten på nye veier”. I boken tok han opp ikke bare akupunktur, men også homøopati, urtemedisin og soneterapi, kort sagt hva først ble omtalt som ’alternativ medisin’, - og som idag kalles alternativ behandling. Han argumenterer for at disse metodene ikke nødvendigvis strider mot vårt naturvitenskapelige verdensbilde.

Det som ga ham mot til å gå så sterkt ut, var at han så en sammenheng mellom øreakupunktur, soneterapi og noen andre metoder som er basert på et felles prinsipp om at hele organismen er projisert i en del av kroppen. Schjelderup kalte dette for ’det holografiske prinsipp i medisin og biologi’, i det han mente at vi må forstå dette i sammenheng med utviklingen av læren om holografi i moderne fysikk.

Schjelderup hadde håpet å få i gang en vitenskapelig debatt om alternativ medisin. Men han lyktes ikke, og boken ble ikke nådig tatt opp.

-Boken ble slaktet av professor Kaada i Tidsskrift for Den norske legeforening med kritikk av Cappelens forlag for å ha gitt den ut. Jeg kom siden på talefot med Kaada, og jeg husker vi sammen svarte på spørsmål på en kongress i Finland. Og mange leger var nysgjerrige og positive, opplyser han nøkternt.

Da han i 1989 kom med en oppfølger der han i boken ’ Nytt lys på medisinen’ kunne legge frem mer solid vitenskapelig begrunnelse, ble ikke den bedre mottatt. I sin anmeldelse av boken i legeforeningens tidsskrift kalte professor Per Fugelli Schjelderup ”en kjetter i norsk medisin og en falsk profet”.

-Det var et klart signal til andre leger om ikke å ta meg alvorlig. Jeg reagerte med å melde meg ut av Den norske legeforening året etter. Det jeg ønsket med bøkene, var å skape debatt omkring ulike typer medisinske behandlinger. Men på det tidspunktet, var det umulig, forteller han.

Advarte myndighetene
Det var ikke den første gangen Schjelderup møtte motstand. Han hadde oppdaget at akupunktur kunne misbrukes i kombinasjon med hypnose. Og han fryktet at dette faktisk ble brukt for farlige formål, bl.a. til å skape terrorisme. Han forsøkte å advare myndighetene, men det førte ikke frem. Derfor reiste han i 1978 til Kina for å advare kinesiske helsemyndigheter om dette. Kineserne tok dette alvorlig. De hadde fått rapporter fra andre deler av verden, og de hadde historiske erfaringer for at akupunktur var blitt misbrukt i slik sammenheng tidligere. De tok derfor dette opp på en akupunkturkongress i Beijing i 1979 og informerte WHO og internasjonale akupunktureksperter om faren for slikt misbruk.

Schjelderup vokste opp under den andre verdenskrigen og atombombene over Nagasaki og Hiroshima. Som andre i sin generasjon så han misbruk av vitenskapelig kunnskap som vårt største vitenskapelige ansvar. Derfor ser han denne reisen til Kina som det viktigste han har utrettet i sitt liv, sammen med boken ’Elektromagnetismen og livet’, der han tok opp spørsmålet om elektromagnetiske våpen på det kritiske historiske tidspunktet etter møtet mellom Gorbatsjov og president Reagan i Reykjavik i 1986.

Brobyggerprisen
Brobyggerprisen Fritt Helsevalg er en utmerkelse som tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som i særlig grad utøver eller fremmer utøvelsen av et integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra både alternativ- og skolemedisin, med fokus på forbrukerne.

Dr. Vilhelm Schjelderup mottok denne prisen i november 2006.
Æresmedlem og pris
Kritikken og hånen til tross; Schjelderup lot seg ikke stanse. Med sin lynende intelligens og nytenkning, studerte han videre på alternativ behandling. Han deltok på flere internasjonale kongresser om akupunktur, skrev og publiserte faglige artikler i utlandet og ga ut bøker om emnet. Han iherdige arbeid og innsats har ikke gått upåaktet hen. I dag er Schjelderup æresmedlem i British Medical Acupuncture Society og Norsk forening for Helhetsmedisin.

Schjelderups ønske har alltid vært å skape et samarbeid mellom vitenskapelig medisin og alternativ medisin, og mye av hans tid og oppmerksomhet har vært viet til å skape forståelse i begge leirer. Også dette arbeidet har blitt påskjønnet. I 2006 mottok han Brobyggerprisen Fritt Helsevalg.
-Det var veldig hyggelig, er hans beskjedne kommentar om prisen.

Lysterapi mot astma
I 1998 kastet han seg ut i et nytt prosjekt. I samarbeid med akupunktør Susan Thorkildsen og lege Olav Stadheim i Larvik, testet han ut lysterapi som behandling til astmatiske barn. Lysterapien er en spesiell form for akupunktur med lys i stedet for nåler, en behandling som er både smertefri og uten bivirkninger. I løpet av et år, ble 60 barn behandlet med lysterapi.

-Testen viste 85% vellykkede tilfeller. Pasientene ble enten helt helbredet for astma, eller ble så friske at de ikke behøvde medisiner mer, sier Schjelderup.
Da han framla studiet på en kongress i medisinsk akupunktur i Edinburgh i 2002 hadde de et materiale på 134 astmabarn som var behandlet på denne måten. I kjølvannet av denne forskningen, kom boken ” Lys som helbreder – nytt håp for astmapasienter ”.

Fremdeles aktiv
I dag er Schjelderup delvis pensjonert. Han har en kontordag i uken, men tilbringer ellers mye tid hjemme på grunn av sin syke kone. I 2006 startet han et ’Forskningsnytt for en holistisk/integrativ medisin’. Vi bringer her en link til 3. og siste nummer av dette som kom i august 2007 (se under).

Her er det bla. en artikkel om akupunktur og moderne medisin hvor Schjelderup mer utfyllende forteller hvor han står medisinsk og vitenskapelig. Det er Schjelderup alene som står for dette Forskningsnytt, som ble laget i 600 eksemplarer av i papirutgave, men som fortjener å bli bedre kjent.

Her forteller han hvorfor han avsluttet dette og i stedet kom til å satse på et nettsted syntropi.no med et bredere vitenskapelig formål.

-Formålet med Syntropi.no, er å bringe frem vitenskapelig informasjon som ikke er tilstrekkelig påaktet, men som kan vise seg meget betydningsfull, sier han.
Han har med andre ord mer å bidra med, og deler fremdeles sine kunnskaper med alle som vil ta del i dem. Selv har han fremdeles et ønske om mer åpenhet, mer debatt omkring helse og medisin.

-Vi har hatt en positiv utvikling de siste årene, blant annet gjennom Aarbakke-utvalget og opprettelsen av NAFKAM ved Universitetet i Tromsø. Alternativ medisin vokser frem, det er behov for den. Men jeg er ikke bare optimist. Jeg vil gjerne ha mer konstruktiv debatt om alternativ medisin og andre problemer i vitenskapen slik at vi bedre kan løse de alvorlige problemene vi står ovenfor, mener Vilhelm Schjelderup.

Eventyrlig karriere
Mannen med det skarpe intellektet, den lune humoren og det store pågangsmotet har hatt en eventyrlig karriere. Han har forsket, testet, diskutert og konkludert. Ofte har han møtte både fjell og isfronter i form av hardnakkede professorer eller legemiddelindustri. Likevel har han aldri gitt seg.

Han har krummet nakken og utforsket nye veier og tenkt nytt i håp om å skape debatter for å finne løsninger på de medisinske flokene. Vilhelm Schjelderup var en av de første legene i Norge som våget seg inn på ukjent mark – og som senere greide å kartlegge den. Deretter la han ned byggesteiner av tid, resultater og kunnskap, til en bro av medisinsk forståelse stod ferdig.Forskningsnytt nr. 3, august 2007
Forskningsnytt for en holistisk/integrativ medisin

www.syntropi.no

Lysakupunktur:
Susan Thorkildsen

Finn behandler:
www.behandler.noBibliografi:
1974: Legekunsten på nye veier: akupunktur – biofysikk – helhetsmedisin (Cappelen forlag)
1987: Elektromagnetismen og livet: en konfrontasjon mellom to supermakters vitenskap ( Dreyers forlag 1987, ny utgave 2006 ved Kolofon forlag)
1989: Nytt lys på medisinen (Cappelen forlag)
1998: ECIWO-biologi – et nytt grunnlag for akupunktur og soneterapi (HøyskoleForlaget)
2004: Lys som helbreder – nytt håp for astmapasienter (Indre Ledelse forlag)
2007: Små og store hvite ark (Koloritt forlag)
2008: Fredsgudinnens hevn (Kolofon forlag)


* Alternativ behandling eller alternativ medisin?
Metoder innen alternativ behandling/medisin har til felles at de omhandler helserelatert behandling som bruker andre metoder enn offentlig skolemedisinske eller konvensjonell behandling. Med Lov om alternativ behandling fra januar 2004 ble det vedtatt at Alternativ behandling er betegnelsen som brukes offentlig.
Ref: alternativ.no/alternativbehandling


Les også
» Vilhelm Schjelderup tildeles Brobyggerprisen Fritt Helsevalg 2006


Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Marianne Fagereng 24/10/2013 - 12:21

Spennende å lese om denne mannen og hva han har fått til. Jeg ønsker mer kunnskap om hvordan man kan kombinere akupunktur og hypnose på en positiv måte. ser at Schjelderup advarte kineserne om at det kunne misbrukes . Er det noen som vet om artikler eller bøker som omtaler dette, eller er det noen som har erfaring ?

Susan Thorkildsen 03/01/2012 - 22:03

Hei! Prøver å forske videre på SOE -Lysakupunktur for små barn med Astma hyppige luftveislidelser, bronkitt, lungebetennelse hvis NAFKAM. Med Vinjar F finner dette interessant. Vennlig hilsen akupunktør Susan Thorkildsen 92618109

audhild rogstad 27/11/2009 - 11:35

Det er utrolig spennende å lese Vilhelm Schelderup sine bøker, og håper at han en gang kan holde et foredrag her i Oslo.
Angående det Britt eva mauseth opplyser om et nytt produkt som kan bedre imunforsvaret, så lurer jeg på hva dette er/heter?

Bjørn Solberg 04/11/2009 - 18:09

Vilhelm er en klok mann og den som vil forstå mer enn det som står i tradisjonelle lærebøker har mye å glede seg over i hans bøker. om 50 år vil nok flere forstå, ja kanskje skjer det før.

Trond Haraldstad 01/11/2009 - 02:08

Når man ser hvor useriøst Wilhelm Schelderup og også Georg Nitter for den sakens skyld, er blitt møtt av enkelte av sine kollegaer gjennom mange år i denne sammenheng, er det virkelig grunn til å stille seg spørsmål. Forhåpentligvis har disse kritikerne vært unntaket og ikke regelen. Men da må de andre være temmelig redde eller likegyldige i forhold til å komme med motsigelser.Hvis ikke er det vikelig grunn til å konkludere med at høye skolekarakterer, som jo kreves for et legestudium, har svært lite med intelligens å gjøre.

Man lurer av og til på om disse talsmenn for Legeforeningen kun er Idioter med god lærebok-hukommelse.

Har hatt sans for enkelte uttalelser fra Per Fugelli, men i kommentaren angående Schelderups bok virket han jo totalt blottet for innsikt. Selv de mest grunnleggende sammenhenger virker noen ganger totalt uforståelig for enkelte representanter for Legeforeningen. Og siden Legeforeningen selv så og si aldri protesterer på disse tåpelige og svært lite intelligente utsagnene fra sine egne rekker, blir man av og til sittende igjen med spørsmålet: Består legeforeningen av mindre intelligente individer med høye karakterer? Har de aldri hørt om kvante-mekanikk? Har de aldri hørt om Albert Einstein? Vet de ikke hva elektromagnetisme er?
Håper Legeforenongen at slike dustete uttalelser skal virke avskrekkende, slik at de en stakket stund ennå kan få beholde sin dominans innen offentlig sektor?
De burde heller bli pinlig berørt, synes jeg.

De fleste metoder innen \\\"alternativ\\\" medisin kan man se effekter av ved noe så enkelt som å kople opp et termograf-kamera og se hvordan kalde, blokkerte områder i kroppen, gjenvinner normal kropps-temperatur under behandling. Denne metoden kan brukes som indikator ved akupunktur, kopping, healing, fjernhealing, og ellers alle andre former for energibalansering.

Jeg vet heldigvis at det finnes en del leger som går utenfor denne betegnelsen, ellers ville det virket ganske håpløst. De anser det kanskje som temmelig bortkastet å bruke tid på å kommentere slike utsagn fra kolleger? Sykepleiere derimot, som jo arbeider under legene, virker ofte langt mer observante og oppvakte hva angår hva som har betydning for folks helse, og hvordan mennesket fungerer. Og det viser seg også at svært mange av dem som har jobbet på sykehus og erfart skolemedisinens store begrensninger, tar videre utdannelse innen såkalt \\\"alternativ\\\" medisin etterpå. For der finnes det langt flere og bedre måter å hjelpe mennesker på, nettopp fordi man i langt større grad hjelper dem til å se sammenhengen mellom sin kropp og psyke. Hvorpå de etterpå også blir i bedre stand til å holde seg selv friske.

Hadde regjeringen vært litt modigere og regnet seriøst på hvor mye de kunne minske \\\"helsekøer\\\" og bedre folkehelsen ved og i større grad inkludere mer alternativ medisin i offentlig regi, ville det blitt store endringer. Men de tør vel neppe gjøre noe som reduserer den dominansen leger har hatt i alle år, uansett hvor tåpelige, useriøse og uintelligente en del representanter fra denne yrkesgruppen måtte virke.


Elsa Aas 28/10/2009 - 14:39

Ikkje bare interessant, men betryggende med en lege som har utrettet det arbeidet! I tjeneste både for vitenskapen og det "alternativet".
Jeg jobber selv som sykepleier og har sett alle de bivirkninger medisiner på sykehus kan gi pasientene, men opplever ved oppmerksomhet på dette at leger ikkje vil diskutere, det bare er slik, er ofte svaret.

Jeg har nå gjennom noen år tenkt å prøve å jobbe innen alternativ-området.Føler det frusterende å jobbe full tid som sykepleier i det norske helsevesenet, men det er heldigvis forandringer på vei.

Jeg har selv blitt bra av akupunktur og andre behandlingsformer.

Utrulig fint å lese om Vilhelm Schjeldrup!

Mvh
Elsa Aas.

britt eva mauseth 28/10/2009 - 09:26

En meget spennende mann dette her! Jeg har veldig sans for at det tenkes lenger enn skolemedisin, da jeg selv har erfart at det er flere veier til målet. Hadde vært interessant med en prat med denne mannen........spesielt siden jeg har kommet over et produkt hvis påstand kan bedre imunforsvaret, og også helbrede sykdommer ved hjelp av kroppens egne stoffer.


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.