Behandler.no - Norges største oversikt

Behandling av lungesyke med lavfrekvent lydbølgeterapi

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 29.08.2006Lavfrekvent lydbølgeterapi for behandling av pasienter med Kols-lidelse kan ha effekt. Sommeren 2006 ble det ved GaiaCare behandlingssenter i Tønsberg gjennomført en studie, som gir indikasjon på god effekt av behandlingen. Alle pasienter som var med i studien opplevde bedring.

 

-Vi helbreder ikke Kols, men det at vi kan lette symptomene til disse pasientene gjør at de kan få en bedre livskvalitet, sier Olav Skille til alternativ.no

 

Lavfrekvent lydbølgeterapi for behandling av oppegående pasienter med Kols-lidelse er ikke allment kjent verken i Norge eller i utlandet.

Fra 1987 til 2006 har Olav Skille behandlet ca. 10 pasienter med alvorlig lungelidelse med Vibroakustisk terapi (VAT). Skille begynte med musikkterapi i 1968. Han har jobbet med klienter, forsket, skrevet artikler og holdt en rekke foredrag innen VAT.

Olav Skille, Foto: Hattrem

 

Teorien bak VAT ble først definert av Olav Skille og Juliette Alvin i 1968 som en videreføring av musikkterapeutisk teori. De første behandlingsenhetene ble satt sammen i 1980 og er senere utviklet og videreført av mange forskjellige metodeutviklere og produsenter av utstyr. 

Ideen om at kroppen kan motta lydvibrasjoner som terapi har spredt seg over hele verden. Bruken av musikk som utgangspunkt blir likevel knyttet opp mot ørets funksjoner og mottak av musikk og språk. Disse lydkildene har et så omfattende frekvensspektrum at en ikke kan få kontroll på hvilke elementer som er virksomme.

 

Tony Wigram, som var den første som tok doktorgrad med utgangspunkt i vibroakustisk terapi, har formulert betegnelsen Vibroakustisk Musikk (VAM) for å skille mellom bruk av kombinasjonen av rene frekvenser og musikk. Olav Skille har de siste år fjernet musikken fra sine forskningsarbeider og anvender bare rene sinusoidale, lave, frekvenser for å ha maksimal kontroll over de stimuli som benyttes.

 

Behandling av Kols
Kols er en lungesykdom, som kan sies å ha blitt en folkesykdom. Ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke lever nå 200 000 mennesker med Kols i Norge. Behandling som idag tilbys pasienter med denne lidelsen er stort sett lindrende. Bronkodilaterende medisiner og steroider den vanligste behandling som tilbys. Bruk av fysioterapeutisk støtteterapi er kjent og kan være effektiv i kortere og lengre perioder.

 

Sommeren 2006 ble det ved GaiaCare behandlingssenter i Tønsberg gjennomført en studie av effekten av VAT på Kols pasienter. Studien var en del av et forsøksprosjekt der 17 frivillige personer med forskjellige symptomer (mage-tarmproblem, nakke-/skuldersmerter, ryggplager og migrene/hodepine, samt lungeproblemet) deltok i forsøket. Totalt 170 behandlingsøkter ble gjennomført i tidsrommet juni-august 2006. 4 Kols pasienter deltok og disse fikk 10 behandlinger hver.
Det ble observert endringer i primærsymptomet Kols allerede etter første behandlingsøkt på 23 minutter hos alle pasientene. Kols-pasienter har ofte plager som tung pust, piping i brystet og tette bronkier. Pasienten opplevde at disse symptomene ble mindre plagsomme etter behandling. De fikk bedre pust, og det var lettere å få hostet. Sekundærproblemer som fordøyelsesproblemer og plager i nakke og skuldre ble også betraktelig redusert hos alle.

 

Flere har fått hjelp med VAT
Mange pasienter har kommer på eget initiativ for å få behandling etter å ha fått vite om behandlingstilbudet. Noen pasienter har selv gått til anskaffelse av privat VAT-utstyr.

En del barn innlagt ved barneavdelingen ved sykehuset Levanger fikk i 1980- og –90 støttebehandling med VAT-utstyr utlånt av Olav Skille. 3 barn med *MLD, metakromatisk leukodystrofi, i Ullensaker kommune fikk VAT med positivt resultat mens de var i barnehagen. 1 pasient ved Sonjatun helsesenter fikk i 1984-85 behandling for lungeemfysem og ble av behandlende fysioterapeut utskrevet som helbredet.

 

Livsviktig vibrasjon fra fosterstadiet
Vi forbinder gjerne lyd med ørets funksjoner, men vi kan også kjenne lyden som vibrasjoner i kroppen. Ofte forbinder vi slike vibrasjonene med ubehagelig støy.

 

Allerede ved fosterets 45. dag etter befruktningen begynner ørets hørselsfunksjoner å utvikles. Før dette har det befruktede egget som er under utvikling mottatt vibrasjoner (eller lyd) via fostervannet. Disse vibrasjonene treffer hele hudoverflaten til fosteret. Vibrasjoner gir liv og er en nødvendig forutsetning for alt liv. Uten vibrasjoner ville ikke fosteret kunne leve.

 

Voksne mennesker er også omgitt av lyd og vibrasjoner, men våre språklige begreper er knyttet til ørets funksjoner. Vi har ikke ord i vårt språk som dekker de positive effektene lavfrekvent lydmassasje kan tilføre kroppen vår, akkurat som vi heller ikke har begreper for effektene av lydvibrasjonene i livmora.

 

Den voksne kroppen har ikke glemt den positive effekten av de livsutviklende vibrasjonene i fosterlivet. Minnene sitter i oss på cellenivå. Vi er imidlertid ikke bevisst om at disse minnene finnes. Kroppen kan likevel lengte etter den livgivende lydmassasjen.

Olav Skille har med VAT utviklet en kontrollerbar metode til å overføre lydvibrasjoner til hele kroppen eller til lokal behandling. Fordi lyd utbrer seg bedre i faste legemer enn i luft, vil lyd fra ett massasjepunkt kunne bre seg til alle cellene i hele kroppen. Lokal behandling kan derfor gi effekt til hele kroppen. Også hjernen kan masseres når vi vibreres langs ryggraden.
En lidende kropp gir deg signaler om at noe ikke er som det skal være og det kan være lindring å hente i å gjenskape det livgivende massasjemiljøet, som i fosterfasen ifølge Olav Skille.

 

VAT i samspill med medisinsk terapi
VAT tilfører ikke kroppen fremmede stoffer. Selv om vi opplever at behandlingsmetoden gir avspenning, er den første, direkte, virkningen av VAT at kroppen tilføres mekanisk stress. Vi tilfører også kroppen stress når vi jogger og føler oss avspent etterpå. Når stress tilføres, begynner hjernen å produsere stresshormoner, og nivået av stresshormoner (beta-endorfin, ACTH og cortisol) når toppen etter ca 15 minutter. Samtidig opplever kroppen den positive effekten av lydmassasjen som ubevisst blir tolket som beroligende og avspennende. Den stimulerende effekten av VAT vil kunne virke positivt i behandlingen av personer som er bundet til rullestol, er sengeliggende, eller er understimulert fysisk eller mentalt. Det er slags ”stille jogging” for de som ikke kan benytte vanlig fysisk trening.
VAT ”spiller på parti med” hvilken som helst annen terapi vi benytter oss av – medisin, fysioterapi, kiropraktikk, akupunktur eller alternative terapier. Den estiske legen Saima Tamm beskrev VAT som adaptogen terapi – en terapi som har effekter som tilpasser seg pasientens behov. VAT lytter til kroppens signaler om behov for harmoni og skaper reaksjoner i kroppen som tilfredsstiller disse behovene.

 

Hvordan VAT virker på oss
Vi ligger eller sitter på et underlag som tilfører lydbølger direkte til kroppen.Vi blir massert av lavfrekvente (dype) lydbølger som oppleves som vibrasjon. Lydbølgene er så lange at de trenger gjennom hele kroppen – som absorberer ca 2 % av den energien som går inn i kroppen. Effekten kan beskrives i få hovedpunkter – og alle tilstander som VAT har effekt på kommer på en eller annen måte fra disse hovedpunktene,- enkeltvis eller i kombinasjon.
Overflatisk og dyp vevsmassasje
• Virkning på glatt og tverrstripet muskulatur
• Smertelindring
• Blodomløps-stimulerende.
• Reduserer ofte både systolisk og diastolisk blodtrykk.
• Påvirker stresshormon-nivået (Beta-endorfin, ACTH og Cortisol)
• Påvirker det vegetative nervesystemet.
• Generell stimulering av trykkreseptorene i hele kroppen gir sentralstimulerende effekt.

 

Effekten på Kols, Cystisk fibrose eller astma kan forklares med at vibrasjonene endrer viskositeten (seigheten) i slimet som tetter igjen lungene. Muskelavspenningseffekten kan utvide bronkiene. Ved riktig valg av frekvens stimuleres også hosterefleksen. VAT kan i mange tilfelle ha samme effekt som vanlig massasje og varmebehandling, men vibrasjonen er jevn, monoton og foregår over lang tid med fra 30 til 120 impulser per sekund.

 

VAT har en umiddelbar behagelig effekt, men den har også effekt som oppleves flere timer, kanskje dager, etter behandlingen. Den slimløsende effekten viser seg ofte dagen etter behandlingen. Gjentatte, daglige, behandlinger øker den kumulative (lag på lag) effekten.
Hjelp hjemme

 

Det hevdes at Kols er en progressiv dødelig sykdom som ikke kan helbredes. I sluttfasen er det pustevansker som er den viktigste årsak til plagene. Pasientene kan også oppleve mange sekundære symptomer som engstelse, depresjon, søvnløshet og forstoppelse. Med riktig støtte kan disse pasientene få hjelp hjemme og unngå behov for akutt hjelp.

 

Musikkterapi kan hjelpe til med å redusere pasientens respirasjonsfrekvens. Vibrasjonsterapi kan hjelpe pasientene med å redusere lungesekresjon og muskelspenninger. Dette er en metode som kan utføres i hjemmet dersom hjemmesykepleien, pasienten og familien kan få opplæring, sier Olav Skille

 

FAKTA: VAT/VAM
Både VAT og VAM kan benytte samme type lyd-/vibrasjonsoverføringsutstyr for å tilføre kroppen de terapeutiske lydvibrasjonene. Ved VAT en kan derfor mer presis definere de rene frekvensområder (30 Hz – 120 Hz) som benyttes. I VAT er tiden mellom lydtoppene av stor betydning. Amplitydepulseringen (mellom 2 og 10 sekunder) påvirker en lidende kropps tilvante forstyrrede kommunikasjonssystem og tar sikte på å harmonisere kroppslig og mental disharmoni.

 

*Kort om MLD (Kilde: Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger).
Det fødes gjennomsnittlig ett barn med MLD i Norge hvert år. MLD står for metakromatisk leukodystrofi. Sykdommen skyldes en arvelig genfeil og rammer nervesystemet i kroppen. Muskulaturen stivner, og funksjoner som språk, syn og intellektuelle ferdigheter går gradvis tapt. Pr i dag finnes den ingen helbredende behandling for MLD.


Ønsker samarbeidspartnere
Olav Skille ønsker å finne samarbeidspartnere for kontrollert utprøving av effekten på forhold som er beskrevet ovenfor, både i klinisk og ikke-klinisk sammenheng.
En tverrprofesjonell tilnærming ville kanskje kunne komme frem til arbeidsmåter som kunne passe både for behandling i forskjellige klinikker og for behandling i hjemmet.

 

Olav Skille:
http://continue.to/skilleFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.